SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
9
1
8
8
3
Cải cách hành chính 18 Tháng Hai 2014 4:40:00 CH

Hội nghị tổng kết Cải cách hành chính năm 2013

Ngày 16 tháng 01 năm 2014, Ủy ban nhân dân Quận 8 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2013 và triển khai kế hoạch công tác năm 2014 – Sơ kết một cửa liên thông hai nhóm thủ tục hành chính và kết quả thực hiện chuyển phát kết quả hồ sơ qua Bưu điện.

Năm 2013, công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính của Quận 8 đã tiếp nhận 97.961 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 97.576 hồ sơ đạt tỷ lệ 99%. Ngoài ra, qua khảo sát cho thấy sự hài lòng của khách hàng về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của tổ chức, cá nhân chiếm 98,75%.

  

 

 (Ảnh: Tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ tại Quận 8)

  

Về công tác thực hiện một cửa liên thông; ở thủ tục đăng ký khai sinh – cấp thẻ bảo hiểm y tế - đăng ký thường trú áp dụng đối với trẻ em dưới 6 tuổi có cha hoặc mẹ hay người nuôi dưỡng có đăng ký thường trú trên địa bàn Quận 8: nhận 2080 hồ sơ, giải quyết và trả cho người dân 1999 hồ sơ (đạt 96,11%); ở thủ tục đăng ký khai sinh – cấp thẻ bảo hiểm y tế áp dụng đối với trẻ em dưới 6 tuổi có cha hoặc mẹ hoặc người nuôi dưỡng có đăng ký tạm trú trên địa bàn Quận 8 đã nhận 229 hồ sơ, giải quyết và trả cho người dân 180 hồ sơ (đạt 78,60%); ở thủ tục đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú đối với người chết có đăng ký thường trú trên địa bàn Quận 8 đã nhận 305 hồ sơ, giải quyết và trả cho người dân 296 hồ sơ (đạt 97,05%).

Nhìn chung, thực hiện quy trình khá thuận lợi được người dân hài lòng, phấn khởi về việc thực hiện một cửa liên thông hai nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm xã hội, đăng ký và quản lý cư trú trên địa bàn Quận 8. Tỷ lệ hồ sơ thực hiện hai nhóm thủ tục hành chính về khai sinh, bảo hiểm y tế, đăng ký và quản lý cư trú chiếm trên 66% tổng số hồ sơ đến đăng ký thuôc lĩnh vực hộ tịch (khai sinh, khai tử).

Không chỉ vậy, nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân trên địa bàn Quận 8. Đồng thời góp phần tạo thuận lợi cho cơ quan công quyền giao dịch với người dân từ dịch vụ chuyển phát giấy tờ giao dịch các loại của người dân với quận, phường qua đường Bưu điện. Ủy ban nhân dân Quận 8 thực hiện dịch vụ chuyển phát trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính công tại địa chỉ trong phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh

Qua 03 tháng thực hiện dịch vụ chuyển phát trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính công trong phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh. Quận 8 đã thực hiện chuyển phát trả kết quả hồ sơ tại Phường 6 (02 hồ sơ) và Phường 16 (03 hồ sơ) lĩnh vực hộ tịch. Công tác giao nhận và kết toán hồ sơ chuyển phát giữa phường và Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh khá chặt chẽ, hồ sơ được quản lý và chuyển phát đến khách hàng đảm bảo thời gian theo giấy hẹn, không có trường hợp phản ánh từ phía khách hàng.

 

 

 

(Ảnh: Tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ tại Quận 8)

 

Dựa trên các kết quả đạt được như trên Ủy ban nhân dân Quận 8 khen thưởng 19 tập thể và 43 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2013.

Ủy ban nhân dân Quận 8 xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên và là giải pháp quan trọng trong chương trình công tác năm của các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường để làm cơ sở chỉ đạo, điều hành, góp phần hoàn thành các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014 và những năm tiếp theo.

 

(Minh Hiếu – Phòng Nội Vụ)

 

 

 

 


Số lượt người xem: 4956    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm