SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
6
8
8
6
1
Cải cách hành chính 19 Tháng Hai 2014 5:05:00 CH

Thông tin về xây dựng chính quyền tháng 2/2014

Tiếp tục củng cố, tổ chức bộ máy, luân chuyển cán bộ, sắp xếp bố trí cán bộ một số cơ quan, đơn vị; Triển khai đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức. Trong tháng 02, xem xét nâng lương theo niên hạn 122 trường hợp; tạm tuyển 71 trường hợp; nghỉ hưu 04 trường hợp, thôi việc 06 trường hợp. Ban hành 04 quyết định thành lập hội đồng, ban chỉ đạo; 02 quy trình, quy chế hoạt động của các đơn vị. Ban hành danh mục thành phần hồ sơ và tài liệu thuộc diện nộp lưu vào Phòng lưu trữ Quận 8.

Công tác cải cách hành chính, Xây dựng kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiểu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 năm 2014; phối hợp tổ chức đánh giá công nhận các quy trình ISO đang áp dụng tại các phòng ban chuyên môn thuộc Quận, đến nay đang áp dụng thực hiện tổng số 33 quy trình.

Công tác thi đua - khen thưởng: chuẩn bị tổng kết công tác thi đua khen thưởng của cụm thi đua II thành phố và bình chọn Cụm trưởng năm 2014; tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2013, phát động thi đua năm 2014; trong tháng, Quận làm thủ tục và cấp 547 Giấy khen, Giấy công nhận cho các ngành và đoàn thể của quận, làm thủ tục khen thưởng các đợt thi đua đột xuất, phong trào phòng chống tội phạm.

Công tác dân tộc, tôn giáo: tiếp tục truyên truyền, vận động con em đồng bào dân tộc thiểu số tham gia công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục bậc tiểu học và trung học cơ sở tại địa phương. Tổ chức 03 Đoàn đi thăm, chúc tết các cở sở và chức sắc tôn giáo tiêu biểu trong Quận; Thành lập Tổ tư vấn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tôn giáo và cấp Giấy phép xây dựng, sửa chữa cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn Quận; hoàn tất thủ tục tiếp nhận chùa Quam Âm

Công tác giáo dục pháp luật: Trong tháng 2 năm 2014, Quận đã tổ chức 02 lớp tuyên truyền pháp luật cho 787 lượt nguồi, cung cấp 125 tờ bướm, 787 tài liệu; Trong 02 tháng đầu năm 2014, Quận đã tổ chức 15 lớp tuyên truyền pháp luật cho 14.674 lượt nguồi, cung cấp 500 tờ bướm, 1.026 tài liệu Ủy ban nhân dân 16 phường đã tuyên truyền 49 cuộc, 2.534 lượt người dự; hòa giải 22 vụ, hòa giải thành 11 vụ; tư vấn pháp luật cho 35 trường hợp và trợ giúp pháp lý cho 09 trường hợp.

Công tác thanh tra: Thông qua dự thảo báo cáo kết quả đối 03 cuộc thanh tra: việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Bệnh viện Quận 8; việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn Quận 8; quản lý thu, chi tài chính đối với ban Quản lý chợ Phạm Thế Hiển Phường 4.

Theo VPUBND Q8


Số lượt người xem: 3652    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm