SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
6
8
9
0
5
Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị 16 Tháng Mười 2020 8:25:00 SA

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG 3 THÁNG CUỐI NĂM 2020

1. Tập trung các giải pháp đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn phát triển; trọng tâm là 5 nhóm lĩnh vực ưu tiên, chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp, chương trình bình ổn thị trường, chương trình kích cầu đầu tư…, kiểm tra giá cả thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại; tạo tiền đề phát triển nguồn thu ổn định, vững chắc cho ngân sách Nhà nước. Thường xuyên kiểm tra sau đăng ký kinh doanh. Thường xuyên rà soát, đối chiếu số liệu đăng ký kinh doanh với số liệu lập bộ của cơ quan Thuế, có biện pháp xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý thị trường; tập trung các biện pháp chống hàng gian, hàng giả, gian lận thương mại góp phần bình ổn giá cả thị trường. Xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

2. Phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu để đảm bảo cân đối chi theo kế hoạch. Tăng cường các biện pháp quản lý nguồn thu; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật; tập trung công tác kiểm tra việc chấp hành quy định về nghĩa vụ thuế, tăng cường công tác quản lý thu thuế, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, rà soát đôn đốc, thu nộp thuế kịp thời. Phát huy tốt vai trò của Hội đồng tư vấn thuế phường trong công tác quản lý thuế theo quy định, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện thu ngân sách trên địa bàn. Điều hành, sử dụng ngân sách theo đúng dự toán được duyệt và quy định của Luật Ngân sách nhà nước, phù hợp với khả năng thu ngân sách, sử dụng các nguồn kinh phí chưa phân bổ và dự phòng ngân sách theo quy định. Tiếp tục thực hiện quy định của Ủy ban nhân dân thành phố về ủy quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức theo cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

3. Tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư về tiến độ xây dựng quỹ nhà để bố trí tái định cư cho các hộ dân di dời nhà trên và ven kênh rạch thuộc địa bàn Quận 8. Tăng cường rà soát các dự án, đẩy nhanh tiến độ lập thủ tục đầu tư và thi công các dự án, đảm bảo tiến độ và chất lượng, quyết toán công trình; thực hiện nghiêm và chính xác trong công tác giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo cuối năm giải ngân đạt trên 95%. Tiếp tục ban hành Thông báo thu hồi đất của các dự án. Ủy ban nhân dân phường đẩy nhanh tiến độ xác minh nguồn gốc nhà đất các hộ dân để làm cơ sở xét điều kiện bồi thường, lập Chính sách bồi thường và Phương án bồi thường cho từng hộ dân. Tiếp tục phối hợp Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật xử lý các trường hợp lấn chiếm hệ thống thoát nước.

4. Tiếp tục triển khai kiểm tra tình hình quản lý sử dụng đất của các cá nhân, tổ chức được nhà nước cho thuê đất sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; phát hiện kịp thời và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm của tổ chức, cơ quan, hộ gia đình, cá nhân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng vệ sinh môi trường trong hoạt động quét dọn, thu gom, vận chuyển rác. Phát hiện và xử lý nghiêm các đơn vị cung cấp dịch vụ công ích thực hiện không đảm bảo chất lượng, yêu cầu kỹ thuật trong hoạt động quét dọn, thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt. Phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi gây mất vệ sinh đô thị.

5. Triển khai các kế hoạch chào mừng các ngày lễ kỷ niệm, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cùng với những nhiệm vụ chính trị của quậnTăng cường công tác kiểm tra cơ sở dịch vụ văn hóa, hoạt động văn hóa, tập trung kiểm tra các ngành nghề dễ phát sinh tệ nạn xã hội.

6. Chủ động, tích cực phòng, chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tỷ lệ người dân tham gia khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế, đào tạo nguồn nhân lực y tế đáp ứng yêu cầu, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn quận. Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chủ động, tích cực phòng, chống dịch bệnh, vận động xã hội để mỗi người dân tự đánh giá mức độ nguy cơ, tự ý thức bảo vệ sức khỏe của cá nhân, gia đình và cộng đồng, không lơ là, chủ quan. Tăng cường số lượt kiểm tra trên lĩnh vực văn hóa, thông tin (karaoke, ghi âm, thu âm, internet) thể dục thể thao (gym, yoga, bida…). Tăng cường kiểm tra trên lĩnh vực văn hóa thông tin - thể dục thể thao, bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, in ấn… không để xảy ra các trường hợp vi phạm nghiêm trọng.

7. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động, trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động theo quy định. Thực hiện hiệu quả hỗ trợ tạo việc làm trong diện chính sách, đối tượng xã hội, dân nghèo, bộ đội xuất ngũ. Phấn đấu kéo giảm tỷ lệ hộ thiếu hụt về việc làm, đồng thời giới thiệu, giải quyết việc làm có thu nhập cao hơn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy, mại dâm và phòng, chống tệ nạn xã hội bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng để nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn dân cư. Thực hiện đầy đủ các chính sách trợ cấp xã hội, ưu đãi người có công; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Triển khai kế hoạch hỗ trợ, chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, dân nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2021.

8. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng không đúng theo quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng yếu.Tăng cường công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tội phạm; phấn đấu kéo giảm các vụ phạm pháp hình sự; kéo giảm tai nạn giao thông. Tăng cường kiểm tra và đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống cháy, nổ, kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy, nổ tại các khu dân cư, chung cư, nhà cao tầng, các dự án đang thi công, nhà trọ, chợ, karaoke,...

9. Thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; Rà soát, rút gọn và đơn giản hóa các thủ tục hành chính; Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông theo hướng công khai, minh bạch và hiệu quả; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; Nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Từng bước hình thành các điều kiện để phát triển thành phố thông minh. Tập trung thực hiện các giải pháp để tiếp tục nâng cao chỉ số PCI, PAPI. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 8./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

 


Số lượt người xem: 283    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm