SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
0
3
4
1
0
4
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 15 Tháng Mười 2019 9:11:54 CH
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 37/2019, từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019  (28/09/2019)
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 37/2019, từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 36/2019, từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019  (21/09/2019)
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 36/2019, từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 35/2019, từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019  (14/09/2019)
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 35/2019, từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019
ĐỘT PHÁ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 8  (01/08/2019)
  
Hưởng ứng chủ đề năm 2019 “Năm đột phá cải cách hành chính” trên địa bàn Quận 8: Phát huy trách nhiệm và sáng tạo của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành trong cải cách hành chính, nhằm thực hiện các mục tiêu của kế hoạch của Ủy ban nhân dân quận trong cải cách hành chính về nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều ...
SƠ KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019  (01/08/2019)
  
Ngày 31/7/2019, UBND Quận 8 tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự có đồng chí Dương Thị Thanh Lan - Phó Trưởng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính/Văn phòng UBND Thành phố; đồng chí Võ Thị Thu Sương - Phó Trưởng Phòng Công nghệ Thông tin/Sở Thông ...
Triển khai thực hiện Nghị Quyết số 28/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố  (28/01/2019)
Công văn số 234/UBND-KSTT ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Về việc triển khai thực hiện Nghị Quyết số 28/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm