SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
0
9
0
3
4
4
Tin Kinh tế - Quản lý tài chính 24 Tháng Sáu 2021 1:31:04 CH
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn Quận 8  (25/03/2021)
  
Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-BCĐTĐT ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 Quận 8 về Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn Quận 8 (viết tắt là Tổng điều tra); Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Tổng điều tra năm 2021, qua đó giúp các đơn vị điều tra nhận thức rõ mục đích, ...
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐIỂM TIN CẬY CỦA NGƯỜI DÂN  (25/02/2021)
  
Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Quận 8 và Quận 5 trong thời gian qua đã đồng hành cùng người nghèo và đối tượng chính sách thu được nhiều kết quả nổi bật, tổ chức thực hiện hiệu quả các nguồn vốn thông qua các chương trình tín dụng chính sách, từ đó đã giúp hàng ngàn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn đẩy ...
Quy định về chi trả phí dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập  (13/08/2020)
Ngày 07 tháng 8 năm 2020, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 9488/BTC-HCSN hướng dẫn chi trả phí dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; theo đó: 1. Các cơ quan, đơn vị sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán, chi trả các khoản chi phí phục vụ hoạt động của các cơ ...
Triển khai chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020  (21/04/2020)
Ngày 14 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 (theo Quyết định số 1437/QĐ-UBND) với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao ý thức trách nhiệm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các nguồn lực nhà nước, đảm bảo thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, ...
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỐ BIẾN LUẬT DU LỊCH 2017, BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN MINH DU LỊCH ĐỀ ÁN KHUYẾN KHÍCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN THAM GIA LÀM DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2019-2020  (18/05/2019)
  
Thực hiện Kế hoạch 04/KH-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về phát triển du lịch trên địa bàn quận năm 2019; Nhằm trang bị và nâng cao kiến thức pháp luật về du lịch, nâng cao nhận thức và thái độ, cách ứng xử văn minh, hướng đến sự thân thiện, chuyên nghiệp khi tham gia hoạt động du lịch. Sáng ngày 17 tháng 5 năm 2019, Ủy ...
Ủy Ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh triển khai Quyết định ban hành Đề án Khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2020  (02/05/2019)
Ngày 19 tháng 4 năm 2019, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1504/QĐ-UBND về Đề án Khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 – 2020. 1.Phạm vi, đối tượng của Đề án: -Người dân trực tiếp tham gia hoạt động du lịch, cụ thể: +Người dân ở các khu vực sản xuất nông ...
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂM 2019  (28/04/2019)
Ngày 19 tháng 4 năm 2019 Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành và triển khai Kế hoạch số 122/KH-UBND về thực hiện Chương trình tiết kiệm điện năm 2019 1. Mục đích: - Triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện và các quy định của pháp luật có liên quan đến việc sử dụng ...
HỘI NGHỊ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP)  (11/04/2019)
  
Sáng ngày 10 tháng 4 năm 2019, Ủy ban nhân dân Quận 8 tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (gọi tắt là PPP). Chủ trì hội nghị, Bà Nguyễn Thị Thu Hoa – Quận ủy viên - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8. Báo cáo viên Ông Nguyễn Hồng Văn - Trưởng Phòng hợp tác công tư – Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố; ...
Quy định về quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý tài sản công  (08/03/2019)
Căn cứ quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017 và Công văn số 8215/STC-CS ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Sở Tài chính về việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý tài sản công, Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 có Công văn số 84/TCKH-NS ngày 26 tháng 02 năm 2019 hướng dẫn quản lý, sử dụng số tiền thu ...
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TỔ CHỨC HỘI HOA XUÂN QUẬN 8 –TẾT KỶ HỢI NĂM 2019  (28/02/2019)
  
Sáng ngày 27 tháng 02 năm 2019 tại Phòng họp số 2 –UBND Quận 8 (số 4 Đường Dương Quang Đông Phường 5 Quận 8) diễn ra hội nghị Tổng kết công tác tổ chức Hội Hoa xuân Quận 8–Tết Kỷ Hợi năm 2019. Chủ trì Hội nghị, bà Phan Kiều Thanh Hương –Quận ủy viên –Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 cùng với sự tham dự đại diện của Sở Xây dựng, Sở Giao thông ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm