SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
9
1
4
6
3
Đề cương tuyên truyền 01 Tháng Hai 2023 2:45:00 CH

Cung cấp nội dung, khẩu hiệu, hình ảnh tuyên truyền, cổ động các ngày lễ và sự kiện trong Quý 1 năm 2023

Căn cứ Công văn số 349/SVHTT-TTTTTL ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về Khẩu hiệu tuyên truyền ngày lễ và sự kiện năm 2023;

Căn cứ Hướng dẫn số 37-HD/BTGQU ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 8 về việc Công tác tuyên truyền Quý 1 năm 2023;

Thực hiện chỉ đạo của ông Nguyễn Thanh Sang Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 tại Phiếu chuyển số 590/PC-VP ngày 25 tháng 01 năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8,

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8, Ủy ban nhân dân 16 phường, các doanh nghiệp quảng cáo thực hiện các nội dung sau:

1. Đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8:

- Rà soát, thiết kế nội dung tuyên truyền và chủ động thực hiện nội dung tuyên truyền các ngày lễ và sự kiện Quý 1 năm 2023 trình Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 phê duyệt nội dung tuyên truyền (đồng gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 để theo dõi).

- Triển khai và bám sát các nội dung tuyên truyền theo Hướng dẫn số 37-HD/BTGQU ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 8 về công tác tuyên truyền Quý 1 năm 2023.

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân 16 phường:

- Căn cứ tình hình thực tế của địa phương lựa chọn hình ảnh cổ động tuyên truyền phù hợp để triển khai công tác tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong Quý 1/2023 trên địa bàn phường.

- Triển khai và bám sát các nội dung tuyên truyền theo Hướng dẫn số 37-HD/BTGQU ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 8 về công tác tuyên truyền Quý 1 năm 2023.

3. Đề nghị các doanh nghiệp quảng cáo: Tích cực tham gia hoạt động tuyên truyền cổ động chính trị trên địa bàn Quận 8 trong Quý 1 năm 2023 (đơn vị sẽ cử nhân sự phối hợp doanh nghiệp về vị trí, nội dung cổ động tuyên truyền phù hợp trong từng thời điểm tuyên truyền).

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Ủy ban nhân dân 16 phường phối hợp, triển khai thực hiện./.

Mã QR tranh cổ động tuyên truyền các ngày lễ và sự kiện Quý 1 năm 2023

 

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8

 


Số lượt người xem: 206    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm