SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
8
2
8
5
6
Đề cương tuyên truyền 06 Tháng Hai 2023 8:20:00 SA

Tuyên truyền mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15

Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Quận 8 theo Phiếu chuyển số 611/PC-VP ngày 25 tháng 01 năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8,

Phòng Tài chính - Kế hoạch có ý kiến như sau:

1. Theo Điều 2 Quyết định số 110/QĐ-BTC ngày 14 tháng 01 năm 2019 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố và Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố:

Chi cục Thuế thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Luật Quản lý thuế, các luật thuế, các quy định pháp luật khác có liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Tổ chức triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quản lý thuế và các văn bản quy định của pháp luật khác có liên quan; quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn.

3. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật…”.

2. Ủy ban nhân dân Quận 8 đã có Công văn số 137/UBND-TC ngày 17 tháng 01 năm 2023 về việc tuyên truyền chính sách thuế, trong đó:

- Đề nghị Chi cục Thuế Quận 8 chủ động cung cấp tài liệu tuyên truyền về chính sách thuế cho các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 16 phường để tổ chức tuyên truyền, liên hệ Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8 để cung cấp tin, bài viết đăng trên Bản tin Quận 8. Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8 để cung cấp tin, bài viết đăng trên Trang thông tin điện tử Quận 8.

- Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8 phối hợp đăng tải các văn bản, tin, bài viết về chính sách thuế trên Trang Thông tin điện tử Quận 8.

3. Do đó, Phòng Tài chính - Kế hoạch đề nghị:

- Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8 đăng tải nội dung mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên Trang thông tin điện tử Quận 8.

- Chi cục Thuế Quận 8 thực hiện việc tuyên truyền về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các chính sách thuế khác theo chức năng, nhiệm vụ và Công văn số 137/UBND-TC ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc tuyên truyền chính sách thuế.

* Đính kèm: Công điện số 15/CĐ-TCT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Tổng cục Thuế./.

 

Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8


Số lượt người xem: 174    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm