SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
5
6
0
6
5
Đề cương tuyên truyền 16 Tháng Bảy 2023 11:55:00 SA

Tuyên truyền Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định chi chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra

Ngày 30 tháng 6 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2023. Nghị định có 10 Chương, 70 Điều.

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Thanh tra, bao gồm: Điều 38 về Thanh tra viên; Điều 56 về thanh tra lại; Điều 60 về Đoàn thanh tra; Điều 79 về công khai kết luận thanh tra; Điều 87 về trưng cầu giám định; Điều 90 về yêu cầu tổ chức tín dụng phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra; Điều 91 về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, chiếm giữ, sử dụng trái pháp luật hoặc bị thất thoát do hành vi trái pháp luật gây ra; Khoản 4 Điều 96 về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết kiến nghị về nội dung trong kết luận thanh tra và kiến nghị, phản ánh về hoạt động thanh tra; Điều 105 về theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra; Khoản 3 Điều 106 về xử lý vi phạm trong thực hiện kết luận thanh tra.

Về các biện pháp thi hành Luật Thanh tra, Nghị định quy định: thẩm quyền, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm Thanh tra viên; trang phục, thẻ thanh tra; chế độ, chính sách, phụ cấp và chế độ đặc thù đối với Thanh tra viên; tổ chức và hoạt động thanh tra nội bộ.

Thanh tra Quận 8 đề nghị các cơ quan đơn vị tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trên địa bàn.

Đính kèm Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ

 

Thanh tra Quận 8


Số lượt người xem: 205    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm