SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
5
5
7
9
5
Đề cương tuyên truyền 25 Tháng Bảy 2023 11:10:00 SA

QUẬN 8 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN CHÍNH TRỊ HÈ CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN NĂM 2023

Sáng 24/7, Quận ủy Quận 8 tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên năm 2023.

Tham dự Lễ khai mạc có các đồng chí: Đỗ Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Trần Văn Thành, Báo cáo viên Quận ủy, nguyên Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Võ Văn Long, Báo cáo viên Quận ủy, nguyên Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông Thành phố; Phạm Ngọc Muôn, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị quận; Dương Văn Dân, QUV, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận cùng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trên địa bàn quận.

Phát biểu tại buổi khai giảng, đồng chí Phạm Ngọc Muôn đề nghị các học viên học tập nghiêm túc, lắng nghe đầy đủ, với tinh thần khiêm tốn, cầu thị; biến quá trình học thành quá trình tự học, tự nghiên cứu, chủ động, tự giác, theo sự gợi mở, định hướng của các báo cáo viên. Đồng thời, cần tìm đọc thêm tài liệu để mở mang kiến thức, tiếp nhận thêm thông tin, liên hệ, vận dụng thực hiện cho phù hợp với công việc.

Trong đợt bồi dưỡng năm nay, các học viên sẽ được truyền đạt những nội dung cốt lõi, những vấn đề trọng tâm trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 6, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh”; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045; Thông tin thời sự tình hình trong và ngoài nước nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2023, những vấn đề kinh tế - xã hội của thành phố và quận, nghị quyết đại hội, chương trình, kế hoạch hành động của Đảng bộ quận; Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội và Một số nội dung trong công tác kiểm tra (Quy định số 69-QĐ/TW 06 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm), công tác dân vận (triển khai luật dân chủ cơ sở trong trường học).

Sau phần khai mạc, các học viên được báo cáo viên Trần Văn Thành truyền đạt với chuyên đề thứ nhất những nội dung cốt lõi, những vấn đề trọng tâm các văn kiện của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 6 (khóa XIII); Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 7 (khóa XIII).

 

 

 

 

 

 

 

Trúc Quỳnh


Số lượt người xem: 235    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm