SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
6
1
4
3
8
Đề cương tuyên truyền 24 Tháng Tám 2023 1:45:00 CH

Tuyên truyền, triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội

Thực hiện Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội, Chỉ thị số 27-CT/TU của Thành ủy và Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh,

Ngày 16 tháng 8 năm 2023, Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 đã ban hành Công văn số 488/VHTT gửi Phòng Tư pháp Quận 8 lấy ý kiến góp ý đối với Công văn tuyên truyền, triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội. Theo đó, Phòng Tư pháp Quận 8 thống nhất nội dung tuyên truyền, triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội (Công văn số 599/PTP ngày 23/8/2023).

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn Quận 8 các nội dung tại Ngh quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Đăng tải tin, bài viết trên trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội của cơ quan, đơn vị nhằm phổ biến rộng rãi đến người dân Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của của Quốc hội.

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện./.

 

Đính kèm tài liệu tuyên truyền Nghị quyết số 98/2023/QH15.

 (Nguồn: Báo Người lao động)


Số lượt người xem: 142    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm