SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
1
2
2
3
3
Đề cương tuyên truyền 17 Tháng Năm 2021 10:55:00 SA

Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Quận 8 (20/5/1976 - 20/5/2021)

Căn cứ Công văn số 102-CV/BTGQU ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 8 về tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Quận 8 (20/5/1976 - 20/5/2021);

Thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021), 45 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2021), 45 năm Ngày thành lập Quận 8 (20/5/1976 - 20/5/2021);

Nhằm ôn lại truyền thống nhân kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Quận 8 (20/5/1976 - 20/5/2021), đồng thời giúp cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động và Nhân dân trên địa bàn Quận 8 nhận thức rõ hơn về giá trị những thành tựu đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quận 8 qua 45 năm hình thành và phát triển, qua đó tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tiếp tục xây dựng Quận 8 “văn minh, hiện đại, nghĩa tình”,

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 kính gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Quận 8 (20/5/1976 - 20/5/2021) (tài liệu do Ban Tuyên giáo Quận ủy soạn thảo và phát hành). Đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8 đăng tải nội dung tuyên truyền trên Bản tin Quận 8 (tờ tin tháng 5/2021); Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh (tăng cường thời lượng phát thanh, mỗi ngày 02 lượt từ ngày 19/5/2021 đến hết ngày 20/5/2021) và các hình thức tuyên truyền khác phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

 

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện, gửi báo cáo kết quả lồng ghép trong báo cáo ngành văn hóa - thông tin Quận 8 (kỳ báo cáo quý III năm 2021).

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8


Số lượt người xem: 365    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm