SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
5
2
2
1
1
Hoạt động khối phường 14 Tháng Tư 2023 11:00:00 SA

PHƯỜNG 14 TIẾP TỤC XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA, CON NGƯỜI VIỆT NAM TẠI CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Sáng ngày 13 tháng 4 năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 14 tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Mai Hồng Phong - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8; Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; Nguyễn Hoàng Chương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; Ngô Quang Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường; đại diện các ngành, đoàn thể phường, lực lựợng vũ trang; các chức sắc tôn giáo; Cấp ủy chi bộ - Trưởng khu phố - Trưởng Ban vận động - Thành viên Ban công tác Mặt trận 5 khu phố và các tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng.

Qua 20 năm tổ chức, “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở cộng đồng dân cư thực sự đã trở thành ngày hội của toàn dân, là hình thức tập hợp và biểu dương lực lượng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thông qua ngày hội, truyền thống đoàn kết của dân tộc được phát huy, khơi dậy các phong trào thi đua ái quốc, góp phần tăng cường và phát huy tinh thần làm chủ của Nhân dân, không ngừng củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Những hoạt động của Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” là những yếu tố quan trọng, thiết thực góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; nhiều mô hình, cách làm hay được hình thành và phát huy hiệu quả. Trong những năm qua, trên địa bàn Phường 14 đã có hơn 25 công trình, mô hình dân sinh được thực hiện ngày Hội tại khu dân cư với tổng số tiền gần 2,1 tỷ đồng; xây tặng nhà tình thương, sửa chữa chống dột 18 căn cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng trên 2.600 suất quà… Bên cạnh, đã biểu dương, khen thưởng 410 lượt “Gia đình văn hóa” tiêu biểu và 575 gương “Người tốt, việc tốt”.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Mai Hồng Phong đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong 20 năm qua của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Phường 14 trong tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”; đồng thời đề nghị Mặt trận Tổ quốc Phường 14 và các tổ chức thành viên trong thời gian tới tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, sáng tạo, tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về địa bàn dân cư; duy trì và nhân rộng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy nguồn lực trong Nhân dân, củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; đổi mới, sáng tạo trong tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” cả phần hội và phần lễ để thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp Nhân dân; phát huy hơn nữa tính tự quản cộng đồng trong giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, đảm bảo an ninh trật tự - an toàn xã hội, xây dựng nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị; tiếp tục thực hiện tốt việc chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân; biểu dương và nhân rộng các mô hình, gương người tốt, việc tốt, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng và xã hội.

Tại hội nghị, nhằm biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 - 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 14 trao khen thưởng 06 tập thể và 09 cá nhân tiêu biểu.

 

 

 

 

 

QUANG TUẤN


Số lượt người xem: 1416    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm