SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
2
5
4
3
8
Hoạt động mặt trận đoàn thể 23 Tháng Mười Hai 2023 3:45:00 CH

KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẬN 8 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

Ngày 23/12/2023, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Quận 8 tổ chức hội nghị công chức, người lao động và tổng kết công tác năm, nhằm báo cáo kết thực hiện Nghị quyết hội nghị công chức, người lao động năm 2023 và xây dựng dự thảo Nghị quyết năm 2024. 

Trong năm vừa qua, KBNN Quận 8 đã nỗ lực cố gắng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; với tinh thần đoàn kết và phối hợp chặt chẽ của Ban Giám đốc, Ban Chấp hành công đoàn và công chức đã thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2023 đã đề ra. Qua đó, năm 2023 KBNN Quận 8 đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, tính đến ngày 20/12/2023 tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.499 tỷ đồng, vượt mức chỉ tiêu đạt 103% dự toán; kiểm soát chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, đúng quy định, tính đến 20/12/2023 đã thực hiện kiểm soát đối với các khoản chi thường xuyên 1.582 tỷ đồng, đạt 76% dự toán; trong năm, tổng kế hoạch vốn đầu tư công KBNN Quận 8 được giao kiểm soát thanh toán là 674,58 tỷ đồng, đến hết ngày 20/12/2023, đã giải ngân được 613,6 tỷ đồng, đạt 91% (tăng 16% so với cùng kỳ); KBNN quận 8 luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt kế hoạch số 999/KH-KBTPHCM của KBNN TP.HCM, kết quả đã phấn đấu đạt 19/20 chỉ tiêu; công tác tổng hợp, cải cách hành chính giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo luôn được triển khai và thực hiện tốt, kết quả khảo sát sự hài lòng đợt 2 qua trang DVC-TT, KBNN Quận 8 đứng thứ 2 toàn Thành phố.

Bên cạnh đó, KBNN quận 8 luôn triển khai thực hiện  tốt công tác quản lý nội bộ cơ quan, công tác cải cách hành chính, thông tin tuyên truyền và các hoạt động an sinh xã hội. Phối hợp với tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, tăng cường công tác  giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên công chức, người lao động thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chăm lo đầy đủ các chế độ, chính sách; chú trọng cải thiện điều kiện làm việc; tạo điều kiện thuận lợi cho công chức, người lao động tham gia các phong trào do các đoàn thể phát động. Luôn lắng nghe ý kiến phản ảnh, tâm tư, nguyện vọng; phối hợp giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị nhằm động viên công chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công chức, người lao động tham dự Hội nghị đã thẳng thắn đóng góp ý kiến trên tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm tại Hội nghị nhằm hoàn thiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2024. Hội nghị tin tưởng rằng với sự đoàn kết và trách nhiệm, tập thể KBNN Quận 8 sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra.

 

 

 

 


Số lượt người xem: 126    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm