SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
0
1
2
0
0
7
Hoạt động mặt trận đoàn thể 01 Tháng Tám 2022 2:05:00 CH

ỦY BAN MTTQ QUẬN 8 GIÁM SÁT VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CÔNG VÀ TÀI SẢN CÔNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Từ ngày 27/7 đến ngày 29/7/2022, Ủy Ban MTTQ Việt Nam Quận 8 đã thành lập Đoàn giám sát do ông Mai Hồng Phong - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Quận 8 làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát công tác quản lý sử dụng đất công và tài sản công trên địa bàn Phường 6, 7, 11 và 14 Quận 8.

Qua việc giám sát, nhằm ghi nhận và kiến nghị giải quyết các vấn đề vướng mắc, phát sinh có liên quan đến cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc quản lý, sử dụng đất công và tài sản công; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cơ quan nhà nước và đội ngũ cán bộ công chức trong công tác quản lý, sử dụng và thực thi nhiệm vụ tại địa phương. Đồng thời, công tác giám sát phải đảm bảo công khai, khách quan, minh bạch theo quy định của pháp luật.

Sau các buổi giám sát, thay mặt đoàn giám sát ông Mai Hồng Phong - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Quận 8, kết luận và đề nghị Ủy ban nhân dân các phường thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, khắc phục các hạn chế liên quan đến công tác quản lý đất công, tài sản công; làm tốt công tác lưu trữ tài liệu, hồ sơ, phân công trách nhiệm cụ thể cho các tập thể, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý, sử dụng đất công và tài sản công trên địa bàn phường theo đúng quy định; kịp thời tiếp nhận, xác minh và giải quyết các khiếu nại, tố cáo, phản ánh liên quan; phối hợp, tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và Ban Thanh tra nhân dân phường giám sát công tác quản lý, sử dụng đất công và tài sản công trên địa phường.

 

 

 

Đoàn giám sát làm việc tại Phường 6

 

 

 

 

Đoàn giám sát làm việc tại Phường 7

 

 

 

 

Đoàn giám sát làm việc tại Phường 11

 

 

 

 

Đoàn giám sát làm việc tại Phường 14

 

PHƯỚC AN - Ủy ban MTTQ Quận 8


Số lượt người xem: 247    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm