SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
7
4
3
4
2
7
Hoạt động mặt trận đoàn thể 24 Tháng Tám 2022 8:40:00 SA

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN 8 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

Nhằm giúp cho cán bộ, hội viên, phụ nữ nắm vững nội dung cơ bản và những điểm mới trong các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII từ đó chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện để cụ thể hóa Nghị quyết phù hợp với phong trào phụ nữ và hoạt động Hội, qua đó thể hiện rõ quyết tâm chính trị của các cấp Hội.

Ngày 23/8/2022, tại hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 8 tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho hơn 100 cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Đến tham dự hội nghị có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc – Phó giám đốc Trung tâm Chính trị Quận 8, đồng chí Hoàng Ngọc Loan – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 8 cùng cán bộ, hội viên, phụ nữ 21 cơ sở Hội.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc – Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận 8 đã quán triệt cụ thể các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, cụ thể:

- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

- Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

- Nghị quyết số 20-NQTW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”.

- Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Trong quá trình trao đổi, báo cáo viên đã có những chia sẻ hết sức cụ thể, thu hút... Qua đó, cán bộ hội viên phụ nữ đã có rất nhiều vấn đề đặt ra để giảng viên tư vấn liên quan giữa Nghị quyết và những vấn đề trong thực tế cuộc sống.

Một số hình ảnh buổi quán triệt:

 

 

 

 

Diễm My – Hội LHPN Quận 8


Số lượt người xem: 283    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm