SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
0
1
1
7
4
7
Hoạt động mặt trận đoàn thể 10 Tháng Mười Một 2022 11:00:00 SA

Kế hoạch tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo quận với thanh niên quận 8 năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022 và nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Quận 8 giai đoạn 2021 – 2025;

Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo quận với thanh niên Quận 8 năm 2022, với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Hội nghị là dịp để thanh niên Quận 8 tiếp cận và nắm bắt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến chính sách hỗ trợ về lao động, việc làm cho thanh niên. Thông qua chương trình gặp gỡ đối thoại nhằm phổ biến rộng rãi cho thanh niên những chủ trương, chính sách hỗ trợ về lao động, việc làm.

- Buổi gặp gỡ, đối thoại là dịp để lãnh đạo quận nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên trong lao động, việc làm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho đoàn viên thanh niên, để kịp thời hỗ trợ; phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của thanh niên trong học tập, lao động, góp phần xây dựng địa phương và quận hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, xã hội giai đoạn 2021 – 2025.

2. Yêu cầu:

 - Đảm bảo tổ chức thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả; các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chuẩn bị các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách và trao đổi, trả lời những vấn đề mà thanh niên đặt câu hỏi và đề ra các biện pháp giải quyết.

- Công tác tổ chức phải chu đáo, tránh hình thức, đảm bảo sự tham gia đông đảo của thanh niên, trên tinh thần đối thoại thẳng thắng, cởi mở, chân tình.

II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG GẶP GỠ, ĐỐI THOẠI:

1. Chủ đề của hội nghị gặp gỡ, đối thoại:

Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận với thanh niên Quận 8 năm 2022, chủ đề: “Đồng hành hỗ trợ về học tập, lao động, việc làm cho thanh niên”.

2. Nội dung gặp gỡ, đối thoại:

-   Thông tin các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc hỗ trợ học tập, lao động, việc làm; chính sách hỗ trợ về vốn và khả năng tiếp cận nguồn vốn; các chính sách của Thành phố về khuyến khích học tập; công tác đào tạo và giải quyết việc làm cho đoàn viên, thanh niên nhằm giúp thanh niên tiếp cận thông tin, giải quyết việc làm ...

-       Thanh niên đề xuất với lãnh đạo quận về các giải pháp mới, hiệu quả nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của Quận 8; kiến nghị, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển thanh niên, các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên.

-       Giải đáp những ý kiến, kiến nghị của thanh niên.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Dự kiến: 343 đại biểu, cụ thể:

1. Chủ trì Hội nghị: 10 đại biểu.

- Ông Đỗ Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 8;

- Ông Nguyễn Thanh Sang - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8;

- Bà Trần Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8;

- Ông Trần Thanh Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Quận 8;

- Ông Nguyễn Văn Cường - Quận ủy viên, Trưởng Phòng Nội vụ Quận 8;

- Ông Nguyễn Minh Trí - Quận ủy viên, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 8;

- Bà Nguyễn Ngọc Khánh Hợp - Quận ủy viên, Trưởng Phòng Kinh tế Quận 8;

- Bà Lê Thị Ngọc Anh - Phó Bí thư Quận Đoàn 8;

- Đại diện Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp thành phố;

-  Đại diện Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ thành phố.

2. Đại biểu thành phố: 08 đại biểu.

- Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Xây dựng chính quyền và công tác Thanh niên.

- Đại diện Ban Thường vụ Thành Đoàn, Văn phòng Thành đoàn, Ban thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

- Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố.

- Quỹ khởi nghiệp BSSC.

- Trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên Thành phố.

- Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp của Thành phố.

- Trung tâm Công nghiệp hỗ trợ Thành phố.

- Trung tâm phát triển khoa học công nghệ trẻ Thành phố.

3. Đại biểu quận - phường: 85 đại biểu.

- Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Quận ủy Quận 8, Ban Dân vận Quận ủy Quận 8, Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8, Hội Cựu chiến binh Quận 8, Liên đoàn Lao động Quận 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 8;

- Ban Thường vụ Quận Đoàn 8, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Quận 8;

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp: Ban Chỉ huy Công an Quận 8, Ban Chỉ huy Quân sự Quận 8, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 8, Phòng Kinh tế Quận 8, Phòng Tư pháp Quận 8, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8, Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8, Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8, Chi cục Thuế Quận 8, Bảo hiểm xã hội Quận 8, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 8, Ngân hàng chính sách xã hội Quận 8, các Ngân hàng thương mại Quận 8 (Ngân hàng Viettinbank, Ngân hàng Agribank, …), Quỹ tín dụng Chánh Hưng Quận 8, Hội Doanh nghiệp Quận 8;

- Thường trực Đảng ủy, Ủy ban nhân dân 16 phường;

- Thường trực Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 16 phường;

- Công chức Văn hóa – Xã hội Ủy ban nhân dân 16 phường.

4. Số lượng, thành phần thanh niên tham dự hội nghị:

- Số lượng: 250 thanh niên.

- Thành phần tham dự:

+ Thanh niên đang có nhu cầu hỗ trợ về học tập, lao động, việc làm.

+ Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương cần hỗ trợ học tập, việc làm.

+ Các doanh nghiệp trẻ, hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất kinh doanh, các chuỗi tiện ích, thanh niên làm kinh tế giỏi trong độ tuổi thanh niên.

+ Thanh niên địa bàn dân cư chưa có việc làm.

+ Sinh viên trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn (50 người).

5. Thư ký Hội nghị:

Chuyên viên Phòng Nội vụ Quận 8, Cán bộ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Quận 8.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian dự kiến 14 giờ, ngày 26 tháng 11 năm 2022 (Thứ bảy) sau khi công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Quận 8 (thời gian cụ thể có thông báo và giấy mời).

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị Quận 8, số 12 đường Lê Quyên, Phường 5, Quận 8.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Giao Trưởng Phòng Nội vụ Quận 8:

- Phối hợp Quận đoàn 8, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Quận 8, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 8, Phòng Kinh tế Quận 8, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 theo dõi, đôn đốc Ủy ban nhân dân 16 phường và các đơn vị có liên quan; kiểm tra tổng thể các đơn vị thực hiện các nội dung được giao theo kế hoạch.

- Phân bổ số lượng, lập danh sách đại biểu và thành phần tham dự Hội nghị.

- Phối hợp với Quận đoàn, các đơn vị dự trù kinh phí tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với thanh niên.

- Phối hợp Trung tâm Chính trị Quận 8, Quận đoàn 8, Trung tâm Văn hóa – Thể thao Quận 8 chuẩn bị, sắp xếp hội trường, khẩu hiệu, máy chiếu, màn hình, âm thanh, ánh sáng, quay phim, chụp ảnh.

- Tổng hợp các câu hỏi, đề xuất, kiến nghị của thanh niên tham dự gửi các cơ quan, đơn vị trả lời để trao đổi tại Hội nghị; tổng hợp báo cáo, đề xuất Sở Nội vụ thành phố, Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 những nội dung được thanh niên đề xuất, kiến nghị trong buổi gặp gỡ, đối thoại.

2. Đề nghị Thường trực Quận đoàn và Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Quận 8:

- Phối hợp với Phòng Nội vụ Quận 8, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 8:

+ Xây dựng nội dung chi tiết kịch bản Chương trình gặp gỡ, đối thoại gửi Phòng Nội vụ Quận 8 trước ngày 08/11/2022.

+ Tổng hợp danh sách đại biểu thanh niên tham dự buổi đối thoại gửi Phòng Nội vụ trước ngày 14/11/2022.

- Định hướng nội dung gợi ý thảo luận trong hội nghị gặp gỡ, đối thoại đến các thanh niên tham dự Hội nghị theo yêu cầu sau:

+ Đối thoại cần bám sát các nội dung của chương trình, có tổ chức lấy ý kiến của thanh niên.

+ Những nội dung đề xuất, kiến nghị của thanh niên với lãnh đạo quận phải xuất phát từ thực tiễn, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của số đông thanh niên tại địa phương.

- Tổng hợp các ý kiến, đề xuất của thanh niên gửi về Ủy ban nhân dân Quận 8 (thông qua Phòng Nội vụ) trước ngày 14/11/2022.

- Phối hợp Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 chuẩn bị báo cáo đề dẫn.

- Liên hệ với Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị video clip về giới thiệu mô hình hỗ trợ về học tập, lao động, việc làm của thanh niên Thành phố, trong đó lồng ghép nội dung định hướng những ý tưởng học tập, lao động, việc làm.

- Thực hiện công tác tổ chức và điều hành Hội nghị.

- Phân bổ số lượng thanh niên cho Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam của 16 phường, chỉ đạo Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam 16 phường triển khai kế hoạch đến thanh niên trên địa bàn phường.

- Dự trù kinh phí liên quan đến công tác tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại gửi Phòng Nội vụ Quận 8 tổng hợp.

- Thực hiện đăng ký lịch của Thường trực Quận ủy với Văn phòng Quận ủy Quận 8.

3. Giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8:

- Đăng tải Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo quận với thanh niên Quận 8 năm 2022 trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Quận 8.

- Bố trí lịch tổ chức gặp gỡ, đối thoại theo lịch tuần của Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8; phát hành thư mời đại biểu tham dự.

4. Giao Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8:

Thẩm định dự toán kinh phí của Phòng Nội vụ Quận 8 đề nghị; tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân quận xem xét, phê duyệt kinh phí tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với thanh niên.

 5. Giao Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 8:

- Phối hợp các đơn vị tập hợp 01 bộ tài liệu liên quan đến các chủ trương, chính sách hỗ trợ về lao động, việc làm gửi cho thanh niên dự Hội nghị.

- Phối hợp với các đơn vị chuẩn bị clip về tình hình hỗ trợ về lao động, giải quyết việc làm cho thanh niên trên địa bàn quận năm 2022.

6. Giao Trưởng Phòng Kinh tế Quận 8:

Liên hệ với các doanh nghiệp về nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp để giới thiệu việc làm cho thanh niên tham dự Hội nghị.

7. Giao Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8:

- Tập hợp thông tin về chính sách hỗ trợ miễn giảm học phí, đào tạo nghề cho thanh niên…

- Phối hợp các đơn vị liên quan trả lời những kiến nghị của thanh niên theo lĩnh vực phụ trách.

 

8. Giao Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8:

  Phân công nhân viên quay phim, chụp ảnh tại hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo quận với thanh niên Quận 8 năm 2022.

9. Đề nghị Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc quận, Ban Chỉ huy Công an Quận 8, Ban Chỉ huy Quân sự Quận 8, Chi cục Thuế Quận 8, Bảo hiểm xã hội Quận 8, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Ngân hàng chính sách xã hội Quận 8, Quỹ tín dụng Chánh Hưng, các Ngân hàng thương mại (Ngân hàng Viettinbank, Ngân hàng Agribank, …) trên địa bàn Quận 8:

- Chuẩn bị các nội dung liên quan, tham gia phát biểu trả lời, giải đáp về những vấn đề đặt ra tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

- Đề xuất, chọn lựa những thanh niên tiêu biểu tại cơ quan, đơn vị và tạo điều kiện để đại biểu thanh niên tham dự Hội nghị gặp gỡ, đối thoại gửi Phòng Nội vụ Quận 8 trước ngày 08 tháng 11 năm 2022 (theo mẫu danh sách đăng ký đính kèm).

10. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường:

- Triển khai thực hiện, tổ chức tuyên truyền, phát thanh thông tin nội dung Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo quận với thanh niên Quận 8 năm 2022.

- Đề xuất, lập danh sách 12 thanh niên tiêu biểu tại đơn vị, địa phương tham dự Hội nghị gặp gỡ, đối thoại gửi Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Quận 8 trước ngày 08 tháng 11 năm 2022 (theo mẫu danh sách đăng ký đính kèm).

- Xây dựng kế hoạch tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo phường với thanh niên trên địa bàn phường trong năm 2022.

11. Tiến độ thực hiện:

- Từ ngày 17/10/2022 đến ngày 27/10/2022: Phòng Nội vụ phối hợp với Quận đoàn 8, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Quận 8 xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại và tham mưu, trình Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 ký ban hành Kế hoạch.

- Từ ngày 28/10/2022 đến ngày 14/11/2022: Quận đoàn 8, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Quận 8 tổng hợp danh sách thanh niên; các ý kiến của các thanh niên tại các cơ sở đoàn, hội về những nội dung đề xuất, kiến nghị đối với lãnh đạo Quận 8 và gửi nội dung phát biểu, trao đổi, kiến nghị của đại biểu về Phòng Nội vụ Quận 8 (qua địa chỉ mail: ntttuyen.q8@tphcm.gov.vn).

- Từ ngày 15/11/2022 đến ngày 17/11/2022: Phòng Nội vụ Quận 8 phối hợp Quận đoàn 8, Hội Liên hiệp Thanh niên Quận 8 rà soát, tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của thanh niên từ các đơn vị và chuyển cho các cơ quan, đơn vị có liên quan trả lời bằng văn bản các kiến nghị của thanh niên gửi về để tổng hợp phục vụ cho hội nghị.

- Từ ngày 18/11/2022 đến ngày 22/11/2022: Phòng Nội vụ Quận 8 phối hợp Quận Đoàn 8, Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Quận 8 rà soát tổng thể nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, đăng ký thời gian cụ thể tổ chức Hội nghị.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo quận với thanh niên trên địa bàn Quận 8 năm 2022, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường phối hợp và nghiêm túc thực hiện./. (Đính kèm file ký)

 

Phòng Nội vụ Quận 8


Số lượt người xem: 257    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm