SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
6
2
9
6
5
Thông tin chung 26 Tháng Năm 2023 11:15:00 SA

Thông báo công khai kết luận thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng trong công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại phòng quản lý đô thị quận, ủy ban nhân dân phường 9 và ủy ban nhân dân phường 13

Thực hiện Kế hoạch Thanh tra năm 2023 đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 phê duyệt tại Quyết định số 9360/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2022, Chánh Thanh tra Quận 8 ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTQ ngày 02 tháng 02 năm 2023 về thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Phòng Quản lý đô thị quận, Ủy ban nhân dân Phường 9 và Ủy ban nhân dân Phường 13 (thời kỳ thanh tra: từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022).

Ngày 28 tháng 4 năm 2023, Chánh Thanh tra Quận 8 đã ban hành Kết luận thanh tra số 01/KLTT-TTQ và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 chấp thuận, thống nhất chỉ đạo xử lý tại Công văn số 1108/UBND-TTQ ngày 24 tháng 5 năm 2023.

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010; Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ định định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; ngày 26 tháng 5 năm 2023, Chánh Thanh tra Quận 8 đã chủ trì, công bố tại cuộc họp với thành phần gồm đại diện: Đoàn Thanh tra, Phòng Quản lý đô thị quận, Ủy ban nhân dân Phường 9 và Ủy ban nhân dân Phường 13, Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 8, Phòng Nội vụ Quận 8 và ban hành Thông báo số 15/TB-TTQ về Kết luận thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Phòng Quản lý đô thị quận, Ủy ban nhân dân Phường 9 và Ủy ban nhân dân Phường 13.

(đính kèm Thông báo số 15/TB-TTQ ngày 26 tháng 5 năm 2023 của Chánh Thanh tra Quận 8, xem chi tiết tại đây)

THANH TRA QUẬN 8

 


Số lượt người xem: 565    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm