SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
6
1
3
6
2
Thông tin chung 10 Tháng Mười 2022 8:20:00 SA

Báo cáo về việc trả lời kiến nghị của nhân dân tại hội nghị nhân dân quý III năm 2022

Ngày 14 tháng 9 năm 2022, Ủy ban nhân dân Quận 8 có Công văn số 1942/UBND-VP  đề nghị các đơn vị trả lời kiến nghị của Nhân dân tại Hội nghị Nhân dân Quý III năm 2022.

Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8 tổng hợp nội dung trả lời kiến nghị cử tri trên địa bàn Quận như sau:

I. Phòng Quản lý đô thị Quận 8

* Phường 4:

Câu 5. Đường 15 +16 + 17 Phường 4, đã phản ánh việc ngập nước khi mùa mưa xuống gây ô nhiễm môi trường, dễ phát sinh dịch sốt xuất huyết nhiều lần nhưng đến nay chưa được nâng cấp đường. Kiến nghị quận đẩy nhanh tiến độ nâng cấp đường để mùa mưa không còn tình trạng ngập nước nữa.

Trả lời:

-   Ủy ban nhân dân Quận 8 đã có Công văn số 1089/UBND-TC ngày 13 tháng 6 năm 2022 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, đề xuất 05 dự án phòng chống thiên tai chống ngập úng, bảo vệ an toàn khu dân cư trên địa bàn Quận 8, có 03 dự án trên địa bàn Phường 4  bao gồm:

+ Chống ngập đường số 15.

+ Chống ngập đường số 17.

+ Chống ngập đường xung quanh chợ Phạm Thế Hiển, Phường 4.

-   Tuyến đường Đường số 27 (từ đường Phạm Thế Hiển đến đường Đào Cam Mộc), Đường số 29 (từ đường Phạm Thế Hiển đến đường Đào Cam Mộc) được Ủy ban nhân dân Quận 8 chấp thuận danh mục nâng cấp hẻm tại Công văn số 292/UBND-ĐT ngày 08 tháng 02 năm 2021 theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh phức tạp kéo dài, Ủy ban nhân dân Phường 4 cho biết không thể vận động Nhân dân đóng góp thực hiện. Do đó, Ủy ban nhân dân Phường 4, Quận 8 tiếp tục đề xuất nâng cấp 2 tuyến hẻm trên trong năm 2023; Phòng Quản lý đô thị Quận 8 sẽ tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 8.

 

* Phường 5:

Đề nghị các ngành chức năng xem xét xóa bỏ quy hoạch công viên cây xanh khu phố 3 (Câu 7, Câu 9)

Trả lời: Khu vực dọc rạch Hiệp Ân, Khu phố 3 nằm trong hành lang bảo vệ kênh rạch 20m, thuộc quy hoạch công viên cây xanh. Căn cứ khoản 3 Điều 5 Quyết định 22/2017/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về nguyên tắc sử dụng hành lang bảo vệ trên bờ: “Trong phạm vi hành lang bảo vệ trên bờ được xây dựng các công trình phục vụ lợi ích công cộng dọc sông, suối, kênh, rạch, mương và hồ công cộng với điều kiện phù hợp không gian cảnh quan kiến trúc, đảm bảo an ninh quốc phòng, đảm bảo ổn định bờ sông và môi trường như sau:

- Nhóm công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội:

a) Đường giao thông, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống điện, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống chiếu sáng công cộng.

b) Xây dựng công trình chống sạt lở bờ sông, công trình thủy lợi, công trình cảng thủy nội địa, bến thủy nội địa; công trình nhà quản lý đường thủy nội địa, quản lý cảng bến, quản lý công trình thủy lợi.

c) Xây dựng các công trình công viên, cây xanh, khu thể dục thể thao phục vụ lợi ích công cộng cho người dân được tự do tiếp cận…”

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân Quận 8 không có cơ sở xem xét để xóa quy hoạch công viên cây xanh tại khu vực này.

Câu 8. Đề nghị quận đầu tư nâng cấp các hẻm hiện đang ngập: 283 Bông Sao, 227 Bông Sao, 161 Bông Sao, 123 Bông Sao, 83 Bông Sao, 215 Bông Sao, 177 Bùi Minh Trực, 90 Bông Sao nối dài, 56 Bùi Minh Trực và các nhánh, hẻm Đường số 1 khu Hiệp Ân, 1287 Phạm Thế Hiển, tất cả đều bị ngập sâu mỗi khi mưa lớn và triều cường, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Trả lời:

- Ủy ban nhân dân Quận 8 đã có Công văn số 439/UBND-ĐT ngày 21 tháng 3 năm 2022 về việc đăng ký công trình duy tu, nâng cấp hẻm theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” và phong trào “Hiến đất làm đường, mở rộng hẻm” giai đoạn 2022 - 2025. Qua đó, đề nghị Ủy ban nhân dân Phường 5 nghiên cứu đề xuất nâng cấp theo hiện trạng tuyến hẻm nêu trên theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” gửi Phòng Quản lý đô thị Quận 8 tổng hợp.

Ủy ban nhân dân Quận sẽ tiếp tục chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị làm việc với Ủy ban nhân dân Phường 5 để giải quyết kiến nghị (nêu trên) của cử tri Phường 5.

- Đối với Đường số 1 khu Hiệp Ân, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã có Báo cáo số 890/BC-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất bố trí vốn lập nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư cho dự án chống ngập Cụm đường số 1, 2, 4, 6 Khu nhà ở Hiệp Ân và đường bên hông trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 5, Quận 8. 

Ủy ban nhân dân Quận sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm có ý kiến theo đề xuất nêu trên.

Câu 10. Hẻm 399 Liên Tỉnh 5 đã xuống cấp trầm trọng đề nghị nâng cấp hẻm và nạo vét các hố ga.

Trả lời:

Ủy ban nhân dân Quận 8 đã có Công văn số 439/UBND-ĐT ngày 21 tháng 3 năm 2022 về việc đăng ký công trình duy tu, nâng cấp hẻm theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” và phong trào “Hiến đất làm đường, mở rộng hẻm” giai đoạn 2022 - 2025. Qua đó, Ủy ban nhân dân Phường 5 đã đề xuất kế hoạch nâng cấp tuyến hẻm 399 Liên Tỉnh 5 cho giai đoạn 2023 - 2025 vào năm 2024.

Ủy ban nhân dân Quận 8 sẽ chỉ đạo Ủy ban nhân dân Phường 5 rà soát việc đăng ký nâng cấp hẻm; đồng thời trình Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính để tổng hợp vào dự toán chi thường xuyên ngân sách thành phố bổ sung kinh phí thực hiện.

Câu 11. Hẻm 195 Bùi Minh Trực, đường số 6 đề nghị gắn đèn chiếu sáng.

Trả lời:

Ủy ban nhân dân Quận đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị Quận 8 phối hợp Ủy ban nhân dân Phường 5 và Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật tiếp tục rà soát, kiểm tra cụ thể để có phương án bổ sung bóng đèn (nếu có) nhằm đảm bảo chiếu sáng khu vực. Dự kiến thực hiện hoàn thành trước ngày 30 tháng 10 năm 2022. 

Câu 12. Đường số 1 và số 6 nước ngập cao mỗi khi mưa lớn. Đề nghị nâng cấp.

Trả lời:

Việc đầu tư xây dựng Đường số 1 và số 6 thuộc Khu dân cư Hiệp Ân đã được Ủy ban nhân dân Thành phố đưa vào danh mục đính kèm Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2022 về giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương từ nguồn dự phòng đầu tư công trung hạn.

Sau khi dự án được Ủy ban nhân dân Thành phố ghi vốn; Ủy ban nhân dân Quận 8 sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện dự án này.

* Phường 6:

Câu 13. Đề nghị cho sửa chữa Trụ sở Khu phố 5 đã xuống cấp, nguy cơ sập gây nguy hiểm.

Trả lời:

Ủy ban nhân dân Quận 8 đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị Quận 8 phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 và Ủy ban nhân dân phường 6, Quận 8 rà soát pháp lý Trụ sở Khu phố 5 Phường 6. Sau khi có ý kiến đề xuất của các cơ quan chuyên môn, UBND Quận sẽ có chỉ đạo giải quyết; dự kiến trong tháng 10 năm 2022.

 

Câu 14. Trước nhà 1970, 1972 Phạm Thế Hiển có 07 nắp cống kim loại nằm sát nhau, mặt đường có lỗ lún rất sâu, người dân lưu thông khó khăn, ban đêm xe lớn chạy ngang âm thanh rất ồn ảnh hưởng đến người dân sống ở khu vực này. Vừa qua có 01 vụ người dân lưu thông bị ngã. Đề nghị có biện pháp khắc phục.

Trả lời:

Theo phân cấp tuyến đường Phạm Thế Hiển do Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (thuộc Sở Giao thông vận tải) quản lý. Vị trí phản ánh là các giếng tách dòng thuộc gói thầu G - Dự án cải thiện môi trường nước Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2. Ủy ban nhân dân Quận đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị Quận 8 phối hợp các đơn vị kiểm tra và có phương án xử lý đảm bảo lưu thông cho người dân. Thời gian thực hiện trong tháng 10 năm 2022. 

* Phường 7:

Câu 15. Đường Trịnh Quang Nghị ngay đầu hẻm xuống đến nhà 119 Rạch Cùng đường xuống cấp, thường xuyên nước ngập do mưa, triều cường, không thoát nước, đề nghị quận hỗ trợ nâng cấp hẻm.

Trả lời:

Ủy ban nhân dân Quận đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị Quận 8 phối hợp Ủy ban nhân dân Phường 7 kiểm tra cụ thể tình trạng tuyến hẻm. Trên cơ sở đó, Phòng Quản lý đô thị Quận 8 sẽ có báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 8 giải quyết tình trạng ngập nêu trên. Dự kiến trong tháng 10 năm 2022 sẽ đề xuất phương án cụ thể.

Câu 16. Hiện nay công ty Trung Nam chưa đền bù cho hộ dân bị ảnh hưởng, hứa đến tháng 6 đền bù, kiến nghị cấp trên quan tâm làm việc với Công ty Trung Nam để thực hiện đền bù.

Trả lời:

- Về tiến độ bồi thường kiến trúc các hộ bị ảnh hưởng:

+ Trên địa bàn Phường 7:

* Tổng số hộ bị ảnh hưởng: 272 hộ, trong đó:

* 187 hộ đã nhận tiền bồi thường (tổng số tiền 9.226.568.000 đồng).

* Còn lại 85 hộ chưa chi trả bồi thường (tổng số tiền 2.581.210.000 đồng).

+ Trên địa bàn Phường 16:

* Tổng số hộ bị ảnh hưởng: 131 hộ, trong đó:

* 130 hộ đã nhận tiền bồi thường (tổng số tiền 6.603.348.000 đồng).

* Hiện nay, còn 01 hộ số 81 Phú Định phía Công ty Trung Nam đã tạm ứng 200.000.000 đồng để sửa chữa.

- Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Quận 8, ngày 05 tháng 8 năm 2022, Phòng Quản lý đô thị Quận 8 có buổi làm việc với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trung Nam BT 1547 để giải quyết các nội dung còn tồn tại liên quan đến tiến độ thi công công trình và bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Qua làm việc, Công ty báo cáo tiến độ thi công và bồi thường dự án như sau:

“Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - hạng mục cống Phú Định: đã hoàn thành 85% tiến độ phần kè, đang vào giai đoạn hoàn thiện 15% hạng mục còn lại bao gồm tái lập mặt đường, vỉa hè, hoàn trả mặt bằng. Hiện nay, dự án đang tạm ngưng do hợp đồng dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ký kết với Ủy ban nhân dân Thành phố đã hết hạn và Công ty đang trong quá trình xin ý kiến Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để gia hạn hợp đồng tiếp tục triển khai hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án”.

- Ủy ban  nhân dân Quận đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị đô thị Quận 8 tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, kiến nghị Thành phố chỉ đạo các cơ quan, ban ngành chức năng yêu cầu Chủ đầu tư tiếp tục bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tránh bức xúc của người dân dẫn đến tình trạng khiếu nại - khiếu kiện nơi đông người, ảnh hưởng an ninh trật tự tại địa phương.

Câu 20. Đề nghị các ngành chức năng xem xét xóa bỏ quy hoạch công viên cây xanh khu phố 1, 2 đã trên 20 năm, dự án không khả thi thực hiện do nhà dân đã xây dựng và ở ổn định không còn mảng xanh.

Trả lời:

Ủy ban nhân dân Quận 8 đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị Quận 8 phối hơp với các đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 điều chỉnh Đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn 16 phường. Hiện nay, Phòng Quản lý đô thị Quận 8 đang phối hợp Ủy ban nhân dân 16 phường ghi nhận để tiến hành điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/2000 cho phù hợp với tình hình thực tế.

* Phường 10:

Câu 24. Tuyến đường Hưng Phú (Tổ 12, Khu phố 1), sau khi công trình thoát nước kết thúc thi công nhưng tái lập mặt đường không đảm bảo dẫn đến mỗi khi mưa nước ngập gây mất vệ sinh môi trường.

Trả lời:

Tuyến đường Hưng Phú theo phân cấp do Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (thuộc Sở giao thông vận tải) quản lý; đoạn từ Dã Tượng đến Ủy ban nhân dân Phường 10 (Tổ 12, Phường 10, Quận 8) thuộc phạm vi thi công Dự án cải thiện môi trường nước Thành phố Hồ Chí Minh - giai đoạn 2 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư; Đoạn tuyến này đã thi công hoàn thành và chủ đầu tư đã tiến hành thủ tục bàn giao cho đơn vị quản lý là Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ.

Ủy ban nhân dân Quận 8 đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị Quận 8 phối hợp Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ kiểm tra, yêu cầu chủ đầu tư khắc phục các khiếm khuyết; dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 10 năm 2022.

Câu 27. Hiện nay, dự án thành phần số 2 còn hộ Lê Tiến Bình chưa giải tỏa, di dời, ban công nhà ông Bình đã mục rất nguy hiểm cho người dân đi lại tại nơi đây. Đề nghị lãnh đạo Quận 8 quan tâm, sớm giải quyết trường hợp này.

Trả lời:

Vị trí nhà, đất số 758/5/2/1C đường Hưng Phú, Phường 10 thuộc thửa đất số 137, tờ bản đồ số 17, Bản đồ địa chính Phường 10, Quận 8 nằm trong dự án Nâng cấp đô thị thành phần số 02. Hiện nay, căn nhà nêu trên có quy mô 2 tầng, kết cấu: tường gạch, cột gạch, sàn bê tông giả, mái tôn; diện tích 4m x 3m. Phần ban công có diện tích 0,8m x 4m, kết cấu bê tông giả, chiều cao khoảng 2,2m tính từ mặt hẻm hiện hữu.

Việc này, UBND Quận 8 đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị Quận 8 phối hợp Ủy ban nhân dân Phường 10 Quận 8 tổ chức vận động, tuyên truyền hộ ông Lê Tiến Bình tháo dỡ phần ban công hư mục, có nguy cơ đỗ, sụp trong thời gian Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 thực hiện các thủ tục bồi thường cho hồ sơ này.

Về công tác bồi thường: Vừa qua, Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng Quận 8 đã tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 Công văn số 1297/UBND-BBT ngày 04 tháng 7 năm 2022 gửi Ủy ban nhân dân Thành phố về việc xử lý tiền tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước Quận 8 cho 02 trường hợp thuộc dự án Nâng cấp đô thị thành phần số 2 trên địa bàn Quận 8. Tuy nhiên, đến nay Ủy ban nhân dân Thành phố vẫn chưa có thông tin phản hồi về nội dung này.

Tuy nhiên, hiện nay phát sinh tình trạng xuống cấp của căn nhà, Ủy ban nhân dân Quận đã chỉ đạo giao Phòng Quản lý đô thị phối hợp Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 và Ủy ban nhân dân Phường 10 khảo sát thực tế nhằm đánh giá mức độ hư hỏng để tham mưu phương án tháo dỡ nếu không đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

Dự kiến sẽ có đề xuất phương án xử lý trong tháng 10 năm 2022.

Câu 28. Hiện nay, tuyến đường Ba Đình thường hay bị ngập vào mùa mưa, đường cống quá thấp. Đề nghị Quận có hướng giải quyết.

Trả lời:

Tuyến đường Ba Đình theo phân cấp do Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ quản lý, hệ thống thoát nước do Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật quản lý. Thực hiện chỉ đạo của UBND Quận 8, Phòng Quản lý đô thị Quận 8 đã có Công văn số 538/QLĐT-HT ngày 20 tháng 9 năm 2022 gửi Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật hỗ trợ kiểm tra xử lý.

Ủy ban nhân dân Quận chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan kiểm tra giải quyết.   

* Phường 13:

Câu 32. Đơn vị thi công Dự án cải thiện môi trường nước sau khi tái lập lại mặt đường Bình Đông không hoàn chỉnh, mặt đường lồi lõm, ảnh hưởng đến giao thông, đề nghị nhanh chóng tái lập mặt đường bằng phẳng đảm bảo lưu thông cho người dân.

Trả lời:

Tuyến Bình Đông, Phường 13, Quận 8 do Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ quản lý, hiện nay, đơn vị chủ quản đã bàn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 thi công dự án Nâng cấp, mở rộng đường Bình Đông theo Giấy phép số 1268/GP-SGTVT ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Sở Giao thông vận tải Thành phố cấp. Đoạn tuyến từ đường Xóm Củi đến cầu kênh Ngang số 2 (Phường 11, Phường 13, Phường 14) đang triển khai thi công hạng mục hào kỹ thuật. Thời gian thi công từ ngày 11/8/2022 đến ngày 11/10/2022.

Ủy ban nhân dân Quận đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhà thầu duy tu, đảm bảo giao thông cho người dân lưu thông qua khu vực.   

* Phường 16:

Câu 36. Hiện nay còn một đoạn đường trên tuyến đường Phú Định (hơn 100m trước điểm sinh hoạt khu phố 2) chưa được cải tạo hệ thống thoát nước và nâng cấp đường. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng đô thị Thành phố trả lời do đoạn đường trên nằm trong vị trí Dự án xây dựng cầu Rạch Cát mới nên đơn vị thi công không thi công đoạn đường trên. Hiện nay đoạn đường tại khu vực này thường xuyên bị ngập và không đảm bảo việc thoát nước cho các hộ dân trong hẻm 440 và 425 Phú Định. Đề nghị quận hỗ trợ kiến nghị thi công luôn khu vực trên để đảm bảo mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường cho các hộ dân vì dự án cầu Rạch Cát kéo dài chưa biết khi nào thi công.

Trả lời:

Ủy ban nhân dân Quận 8 đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị Quận 8 phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố để xem xét, giải quyết kiến nghị nêu trên trong tháng 10/2022.

Câu 37. Hiện nay khu vực khu dân cư Bảo Châu (khu phố 1) có khoảng 80 hộ dân nằm trong qui hoạch dự án công viên cây xanh, dự án đã kéo dài hơn 15 năm. Đề nghị xem xét bỏ qui hoạch để người dân an tâm ổn định cuộc sống.

Trả lời:

Ủy ban nhân dân Quận 8 đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị Quận 8 phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 điều chỉnh Đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn 16 phường. Hiện nay, Phòng Quản lý đô thị Quận 8 đang phối hợp Ủy ban nhân dân 16 phường ghi nhận để tiến hành điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/2000 cho phù hợp với tình hình thực tế.

Câu 38. Hẻm 262 trước số nhà 49/1A cột điện làm cản trở giao thông của các hộ dân trong hẻm đề nghị quận khảo sát có hướng di dời để thuận tiện việc giao thông của người dân

Trả lời:

Ủy ban nhân dân Quận 8 đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị Quận 8 đã phối hợp Công ty Điện lực Chợ Lớn kiểm tra và báo cáo kết quả trong tháng 10 năm 2022.

II. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8

* Phường 7

Câu 18. Tổ 36 khu phố 3 đề nghị làm lại cầu cho người dân ở tổ này để việc đi lại đảm bảo, vì cầu đã xuống cấp.

Trả lời:

Hiện nay công trình này chưa được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của quận; UBND Quận đã chỉ đạo Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 phối hợp Phòng Quản lý đô thị Quận 8, Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 và Ủy ban nhân dân Phường 7 khảo sát, lập khái toán tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 8 bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của quận đối với công trình này để có cơ sở triển khai tực hiện.

Câu 19. Đề nghị cấp trên xem xét nâng cấp đường và trường Mầm non Thỏ Ngọc, hiện nay thường xuyên ngập nước khi triều cường và mưa.

Trả lời:

Qua kiểm tra thực tế, hiện nay có tình trạng ngập nước tại khu vực đường vào Trường Mầm non Thỏ Ngọc khi triều cường và trời mưa. Tuy nhiên qua rà soát, công trình này chưa được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của quận. Do đó, UBND Quận đã chỉ đạo Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 phối hợp Phòng Quản lý đô thị Quận 8, Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 và Ủy ban nhân dân Phường 7 khảo sát, lập khái toán tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 8 bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của quận đối với công trình này để có cơ sở triển khai thực hiện..

* Phường 9:

25. Hiện nay Dự án Mở rộng đường Ba Đình đang thực hiện nhưng lúc trời mưa lớn gây nước ứ đọng và tràn vào nhà dân, người dân có ý kiến đơn vị thi công khắc phục tình trạng trên.

Trả lời:

Qua kiểm tra thực tế, hiện nay có tình trạng lúc trời mưa lớn gây nước ứ đọng tại khu vực đường lên cầu Nguyễn Tri Phương (thuộc đường Ba Đình), lý do gây đọng nước là do khu vực này hiện hữu chưa có hệ thống thoát nước, trong quy mô xây dựng dự án nâng cấp, mở rộng đường Ba Đình sẽ xây dựng mới hệ thống thoát nước tại khu vực này. Tuy nhiên do đang thực hiện công tác bồi thường, chưa bàn giao mặt bằng trống nên chưa thi công được hệ thống thoát nước tại khu vực này theo thiết kế.

Để khắc phục tạm thời trình trạng này, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 sẽ tăng cường công tác kiểm tra việc đảm bảo thoát nước trên tuyến đường Bến Ba Đình, yêu cầu đơn vị thi công lăp đặt tạm hệ thống thoát nước để giải quyết tình trạng ngập, ứ đọng nước tại khu vực này. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 sẽ yêu cầu đơn vị thi công thực hiện dự kiến hoàn thành trước ngày 10 tháng 10 năm 2022.

III. Phòng Tài nguyên - Môi trường Quận 8

* Phường 8, 9 và Phường 10 có chung 1 ý kiến:

Câu 21. Thời gian theo quy định mới về phân loại rác thải tại nguồn là 25 tháng 8 năm 2022, hộ nào không thực hiện sẽ bị phạt. Đề nghị Quận có tài liệu tuyên truyền cụ thể về phân loại rác tại nguồn để tuyên truyền đến người dân cùng thực hiện. Bên cạnh đó, người dân đã hưởng ứng phân loại rác tại nguồn nhưng nhân viên thu gom rác khi thu gom thì đổ vào chung 01 xe thu gom. Đôi khi nhân viên thu gom rác không đúng thời gian quy định.

Trả lời:

- Trong năm 2022, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân 16 phường hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn cho lực lượng an ninh cơ sở với khoảng 1.200 người tham dự; phối hợp Ban chỉ huy Quân sự và Hội Luật gia Quận 8 tổ chức tuyên truyền đến hơn 90 các chiến sĩ Dân quân tự vệ về các điểm mới của Luật bảo vệ môi trường năm 2020 và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; phối hợp Ủy ban nhân dân Phường 9 tuyên truyền về bảo vệ môi trường và hướng dẫn thực hành phân loại rác tại nguồn cho Hội viên, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

- Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã bố trí kinh phí thực hiện in ấn Tài liệu tuyên truyền Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn (tài liệu tuyên truyền cho các chủ nguồn thải, cẩm nang cho lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt) và sẽ triển khai các tài liệu này đến người dân trong Quý IV năm 2022.

* Phường 9:

24. Hiện nay việc hát Karaoke trong khu dân cư gây tiếng ồn rất lớn, cấp trên đã có văn bản để xử lý việc âm thanh quá lớn trong khu dân cư nhưng Ủy ban nhân dân phường không có máy đo tiếng ồn để thực hiện khi làm nhiệm vụ, mong Ủy ban nhân dân quận sớm có các hướng dẫn và biện pháp cụ thể để Ủy ban nhân dân phường thực hiện.

Trả lời:

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 9 Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định danh mục, việc quản lý phương tiện, thiết bị kỹ thuật và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính quy định “Lực lượng được trang bị thiết bị kỹ thuật là thanh tra chuyên ngành và cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành về bảo vệ môi trường”; do đó Ủy ban nhân dân phường không được trang bị thiết bị đo tiếng ồn.

- Việc thu thập dữ liệu tiếng ồn được thực hiện thông qua tổ chức kiểm định, giám định, quan trắc môi trường được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thành lập, có đủ năng lực thực hiện … (quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường).

- Như vậy, khi phát hiện hành vi gây tiếng ồn, Ủy ban nhân dân phường phối hợp các đơn vị có chức năng tiến hành đo đạc, xác định mức độ ồn. Khi xác định có vi phạm về tiếng ồn, Ủy ban nhân dân phường tiến hành xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 8 xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

- Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã có Công văn số 559/UBND-TNMT ngày 01 tháng 4 năm 2022 đề nghị Ủy ban nhân dân phường và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác xử lý vi phạm tiếng ồn trên địa bàn Quận 8.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 524/TNMT-MT ngày 12 tháng 9 năm 2022 đề nghị Ủy ban nhân dân phường và Công an Quận 8 cập nhật, tuyên truyền, tăng cường công tác tuần tra và ngăn chặn kịp thời đối với các trường hợp vi phạm về tiếng ồn, nhất là các trường hợp tổ chức ca hát với cường độ âm thanh vượt ngưỡng cho phép trong khu dân cư; tăng cường công tác trinh sát để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với trường hợp cố tình vi phạm về tiếng ồn theo Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật liên quan.

* Phường 10:

Câu 29. Theo Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 trả lời đơn phản ánh của bà Trương Thị Ngọc về việc đề nghị bà Ngọc giao nộp giấy chủ quyền nhà để chờ hướng giải quyết. Nhưng đến nay đã rất lâu, bà Ngọc chưa thấy Quận giải quyết.

Trả lời:

Ngày 09 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân Quận 8 có Công văn số 800/UBND-VP gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến hướng dẫn hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai thẩm quyền, tuy nhiên, cho đến nay, Ủy ban nhân dân Quận 8 chưa nhận được hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân Quận 8 đãCông văn số 2006 /UBND-VP ngày 23 tháng 9 năm 2022 đôn đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (lần 2).

IV. Phòng Y tế Quận 8

* Liên quan đến kiến nghị về chế độ giải quyết chính sách cho người dân bị F0, F1 đối với cử tri tại Phường 3, Phường 7 và Phường 10 (câu 1, 3, câu 17):

Trả lời:

Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành Công văn số 1755/UBND-LĐTBXH ngày 06 tháng 8 năm 2021 về việc triển khai một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 2836/UBND-LĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc sửa đổi, bổ sung Công văn số 1755/UBND-LĐTBXH ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 8. Tại hai văn bản này, đã triển khai đầy đủ, cụ thể quy trình, thành phần hồ sơ, đối tượng, thời điểm hỗ trợ theo đúng quy định về chủ trương, chính sách của Chính phủ trong việc hỗ trợ các trường hợp người dân là F0, F1 cách ly tại nhà. Qua đó, Quận 8 đã phê duyệt tất cả các trường hợp đủ điều kiện hỗ trợ do Ủy ban nhân dân 16 phường đề nghị. Về kinh phí hỗ trợ được chi từ nguồn ngân sách của Thành phố, do đó, Quận 8 đã ban hành văn bản số 1905/UBND-TC ngày 09 tháng 9 năm 2022 đề xuất Sở Tài chính thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố về việc bổ sung kinh phí để tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 và Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ.

V. Công an Quận 8:

* Phường 13:

Câu 33. Có tình trạng cảnh sát giao thông rượt đuổi các đối tượng chạy xe ngược chiều chạy vào trong các hm 350, 372, 400 Tùng Thiện, gây nguy hiểm đến người dân vì trong hẻm có người già và trẻ em, đề nghị Công an Quận 8 có biện pháp đảm bảo an toàn tín mạng cho người dân khi truy đuổi các các đối tượng này.

Trả lời:

Qua rà soát không có tình trạng như người dân phản ánh. Hàng ngày, thông qua công tác giao ban đơn vị ban chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông - trật tự luôn quán triệt đến toàn thể cán bộ chiến sĩ được phân công tuần tra kiểm soát, thực hiện nghiêm các quy định tại Thông tư số 65/2020/TT-BCA và Thông tư số 66/2020/TT-BCA của Bộ Công an (trong đó quy định trong quá trình xử lý các hành vi vi phạm tuyệt đối không được truy đuổi người tham gia giao thông có hành vi vi phạm pháp luật mà sử dụng các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để ghi hình nhận dạng người phương tiện để làm căn cứ phối hợp với các đơn vị xử lý theo quy định của pháp luật). Nếu phát hiện trường hợp cán bộ, chiến sĩ thực hiện sai quy trình tuần tra, kiểm soát sẽ xử lý trách nhiệm theo quy định.

VI. Chi cục Thuế Quận 8

* Phường 3:

Câu 3. Hiện nay giấy thông báo thu thuế đất phi nông nghiệp quá nhỏ không nhìn rõ các nội dung trên giấy đề nghị tăng kích thước khổ giấy cũng như khổ chữ để người dân dễ nhìn.

Trả lời:

Do số lượng hộ nộp thuế Phi nông nghiệp trên địa bàn Quận 8 khá lớn khoản hơn 70.000 hộ, vì để kịp thời in thông báo gửi xuống cho các phường thu theo chỉ đạo của y ban nhân quận. Đồng thời năm nay là kỳ đầu tiên ổn định cho chu kỳ 2022-2026, cơ quan thuế phải tổ chức rà soát, điều chỉnh hệ số,..., do các máy in của Chi cục Thuế Quận 8 khá cũ nên tốc độ in chậm và thường hay bị hư hỏng, do đó đã in thông báo theo khổ giấy A5 để kịp thời gửi đến người dân nộp thuế. Kỳ thuế Phi nông nghiệp các năm sau Chi cục thuế Quận 8 sẽ in thông báo theo khổ giấy A4 khắc phục tình trạng trên.

* Phường 10:

Câu 22. Hiện nay nhiều người dân không nhận được thông báo đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp từ Chi cục thuế Quận 8 trong thời gian dài, có khi đến 4-5 năm mới nhận được thông báo; nhiều thông báo gửi đến sai thông tin họ tên chủ hộ, sai địa chỉ, chưa cập nhật tên chủ hộ mới.

Trả lời:

Hằng năm, Chi cục Thuế Quận 8 đã thực hiện kết xuất và in đầy đủ, đúng hạn thông báo phi nông nghiệp để chuyển xuống ủy nhiệm thu thuộc UBND các phường thực hiện thu theo quy định. Chi cục Thuế Quận 8 đang rà soát lại các trường hợp bị sai thông tin (tên chủ hộ, địa chỉ...) do ủy nhiệm thu hoặc người nộp thuế báo lên để thực hiện điều chỉnh lại đúng thông tin.

Chi cục thuế Quận 8 đề nghị ủy nhiệm thu Phường 10 thống kê cụ thể: MST/ Mã PNN/thông tin thửa đất gửi đội thuế Liên Phường Chi cục thuế Quận kiểm tra nguyên nhân để khắc phục tình trạng trên.

* Phường 15:

Câu 34. Đề nghị xem lại thông báo nộp thuế đất phi nông nghiệp, giữa tháng 7 mới phát hành cho dân, trong thông báo ghi tới ngày 31 tháng 10 mới hết hạn đóng, người dân trong tháng 8 lên đóng thì bị phạt do quá hạn.

Trả lời:

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định về thời hạn nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp như sau:

“Điều 18. Thời hạn nộp thuế đi với các khoản thu thuộc ngân sách nhà nước từ đất, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, tiền sử dụng khu vực biển, lệ phí trước bạ, lệ phí môn bài

1. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

a) Thời hạn nộp thuế lần đầu: Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của cơ quan thuế.

Từ năm thứ hai trở đi, người nộp thuế nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp một lần trong năm chậm nhất là ngày 31 tháng 10”.

Hằng năm, Chi cục Thuế Quận 8 in thông báo thuế sử dụng đất phi nông nghiệp gửi cho ủy nhiệm thu các phường để thực hiện phát thông báo đến người nộp thuế. Trong thông báo sẽ hiển thị số tiền thuế của năm hiện tại, tiền thuế và tiền chậm nộp của các năm trước đó, nếu trong trường hợp người nộp thuế chưa nộp tiền thuế các năm trước hoặc đã nộp tiền nhưng sau ngày 31/10 thì phát sinh tiền chậm nộp. Những trường hp trong năm 2022, người dân nhận được thông báo và nộp thuế vào tháng 8/2022 mà phải đóng phạt thì đây là tiền chậm nộp phát sinh do người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của các năm trước đó.

VII. Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 8

* Phường 1:

1. Đề nghị dọn dẹp vệ sinh tại khu đất trước số 14/16 Phạm Thế Hiển và khu đất công khu Báo Thanh niên.

Trả lời:

- Về đề nghị  dọn dẹp vệ sinh tại khu đất trước số 14/16 Phạm Thế Hiển: Qua khảo sát đây là khu đất công thuộc dự án môi trường nước giai đoạn II với diện tích khoảng 100m2, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích thực hiện tổng vệ sinh vào ngày 15 tháng 9 năm 2022.

- Về đề nghị dọn dẹp vệ sinh tại khu đất công khu Báo Thanh niên: Ủy ban nhân dân Quận đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích, Ủy ban nhân dân Phường 1 khảo sát, xác định đây là khu đất phía sau nhà số 109/22/1/7 Dương Bá Trạc, Phường 1 với diện tích 68 m2, bao quanh khu đất là nhà dân nên không có lối vào; UBND Quận đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân Phường, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công vận động người dân không bỏ rác vào khu vực này, đồng thời có biện pháp tổ chức thu gom rác tại khu đất nêu trên trong tháng 10 năm 2022.

* Phường 4:

Câu 4.2. Tình trạng mất vệ sinh môi trường do nước ứ đọng có thể gây nguy cơ phát sinh dịch bệnh tại khu vực cộng đồng dân cư xung quanh Trường Thái Hưng, đề nghị dọn dẹp vệ sinh tại khu vực này.

Trả lời: Qua khảo sát thực tế đây là đường Tạ Quang Bửu nối dài và một số tuyến đường khu vực xung quanh Trường Thái Hưng. Khu vực này nằm trong dự án triển khai đường nối Chánh Hưng, khu vực này có phát sinh chợ tự phát, UBND Quận đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích thực hiện công tác thu gom rác thải hàng ngày đảm bảo vệ sinh.

Câu 6. Khu phố 10 có các cây xanh tại Khu phố chưa được tỉa nhánh, gây nguy hiểm khi mùa mưa.

Trả lời: Khu vực này thuộc Chủ đầu tư dự án là Công ty Invesco quản lý. Ủy ban nhân dân Quận đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị Quận 8 đề nghị Chủ đầu tư dự án cắt tỉa cây xanh tại khu vực này; đồng thời chỉ đạo Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 8 thường xuyên hỗ trợ Ủy ban nhân dân Phường 4 cắt tỉa cây có nguy cơ ngã đổ.

* Phường 10:

Câu 23. Khu nhà của Ông Ngô Mùi (đầu chợ Ba Đình) thuộc khu đất của Tổng Công ty Lương thực miền Nam và được bàn giao lại cho Công ty Dịch vụ Công ích Quận 8 cho Ông Ngô Mùi thuê lại. Thời gian qua, Ông Ngô Mùi đã sử dụng phần đất này ngăn phòng cho người khác thuê lại. Đã kiến nghị rất nhiều lần nhưng chưa thấy giải quyết.

Trả lời:

Ủy ban nhân dân Quận đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát; thực hiện các thủ tục thu hồi mặt bằng trên trong tháng 10 năm 2022.

Câu 25. Hiện nay, ngoài khuôn viên bờ kè Rạch Ụ Cây, đơn vị trồng cây xanh quá dày dẫn đến muỗi xuất hiện nhiều, nhiều người dân thiếu ý thức xả rác vào các bụi cây, các loại tội phạm cũng dễ ẩn nấp. Đề nghị, Công ty Dịch vụ Công ích Quận 8 nên thay đổi cây trồng.

Trả lời: Khuôn viên bờ kè Rạch Ụ cây do Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật - Sở xây dựng đang quản lý; UBND Quận đã chỉ đạo chuyển thông tin của cử tri đến đơn vị quản lý xem xét.

Câu 26. Xe tiếp nhận rác thải tập trung ở đầu tuyến đường Ba Đình làm mất tầm quan sát khi xe lưu thông từ đường Ba Đình xuống dạ cầu Nguyễn Tri Phương qua Phường 9, gây mất an toàn giao thông.

Trả lời: Sau khi tiếp nhận phản ánh, Ủy ban nhân dân Quận đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 8 di dời xe tiếp nhận rác thải tại đầu đường Ba Đình về phía trong tuyến đường Ba Đình hướng về khu vực gần chợ Ba Đình không gây khuất tầm nhìn, đảm bảo lưu thông, an toàn giao thông từ tuyến đường Ba Đình xuống dạ cầu Nguyễn Tri Phương.

* Phường 11:

Câu 30. Đề nghị cho nạo vét rạch Ụ cây và lắp đặt cống xả để nước được lưu thông ra kênh Tàu Hủ.

Trả lời:

Ủy ban nhân dân Quận 8 sẽ chỉ đạo Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 8 nạo vét rạch Ụ cây và lắp đặt cống xả để nước được lưu thông ra kênh Tàu Hủ. Dự kiến hoàn thành 20 tháng 10 năm 2022

Câu 31. Dự án cải thiện môi trường nước hiện tập kết vật tư tại khu vực cuối đường Bình Đông gây mất vệ sinh tại khu vực này. Vật tư để đọng nước, nguy cơ sốt xuất huyết tại khu dân cư. Việc tập kết vật tư tại khu vực này cần thu xếp gọn gàng. Nhắc nhở công nhân lưu trú tại đây cần giữ gìn vệ sinh xung quanh.

Trả lời:

Ủy ban nhân dân Quận đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông khắc phục tình trạng ô nhiêm nêu trên trong tháng 9 năm 2022.

* Phường 16:

Câu 35. Hiện nay tuyến rạch Bà Đô đã bị tắc nghẽn dòng chảy do rác và bị một số hộ dân lấn chiếm, đề nghị quận hỗ trợ nạo vét khơi thông dòng chảy nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực trên.

Trả lời:

Ủy ban nhân dân Quận 8 sẽ chỉ đạo Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 8 nạo vét rạch Ụ cây và lắp đặt cống xả để nước được lưu thông ra kênh Tàu Hủ. Dự kiến hoàn thành trong tháng 10 năm 2022

VIII. Liên quan nội dung thuộc nhiệm vụ Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8

Câu 4.1. Hiện nay trên địa bàn phường chỉ có 01 Trường Tiểu học Vàm Cỏ Đông, riêng Trường Tiểu học Thái Hưng đang mượn tạm cơ sở cũ của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tại Phường 9, phòng học nhỏ không đảm bảo; bên cạnh đó con em phường phải đi học ở Phường 9 mỗi sáng thường xuyên kẹt xe ở đoạn cầu Chánh Hưng. Do trường đã ngừng thi công hơn 03 năm nay nên tình trạng mất vệ sinh môi trường, cây cối um tùm, nước ứ đọng có thể gây nguy cơ phát sinh dịch bệnh tại khu vực dân cư xung quanh Trường Tiểu học Thái Hưng. Kiến nghị sớm sửa chữa và xây dựng mới Trường Tiểu học Thái Hưng.

Trả lời:

Liên quan đến nội dung xây dựng Trường Tiểu học Thái Hưng, Phường 4, Quận 8, hiện nay, Ủy ban nhân dân Quận 8 đang xin chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố để chấp thuận tiếp tục việc thực hiện, theo đó, UBND Quận đã có văn bản cáo cáo, xin ý kiến Ủy ban nhân dân Thành phố về nội dung này.

Ủy ban nhân dân Quận 8 sẽ chỉ đạo các cơ quan dọn dẹp vệ sinh để tránh tình trạng mất vệ sinh môi trường, cây cối um tùm, nước ứ đọng có thể gây nguy cơ phát sinh dịch bệnh tại khu vực dân cư xung quanh Trường Tiểu học Thái Hưng.

Trên đây là kết quả tổng hợp nội dung trả lời kiến nghị của Nhân dân Quận 8 tại Hội nghị Nhân dân Quý III Năm 2022, Văn phòng Ủy ban nhân dân quận kính chuyển đến Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Quận 8 theo dõi, tổng hợp./.


Số lượt người xem: 911    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm