SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
6
3
2
8
3
Thông tin chung 14 Tháng Mười 2022 9:25:00 SA

Thông báo hành trình chạy xe của các xe ôtô khách hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh trên địa bàn thành phố hồ chí minh

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần trong việc giảm ùn tắc giao thông trong địa bàn Thành phố, Sở Giao thông vận tải thông báo hành trình chạy xe của các xe ôtô khách hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

I. Xe ôtô khách đi và đến bến xe Miền Đông:

Hành trình đi các tuyến đến tỉnh Bình Dương, Bình Phước trở ra các tỉnh Cao Nguyên, Miền Trung, Miền Bắc và ngược lại:

-                      Lượt đi: Bến xe Miền Đông - Quốc lộ 13 - Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Bình Dương.

-                      Lượt về: Ranh giới địa phận tỉnh Bình Dương và Thành phố - Quốc lộ 13 - Đường Đinh Bộ Lĩnh - Bến xe Miền Đông.

II. Xe ôtô khách đi và đến bến xe Miền Tây:

1. Đi các tuyến thuộc các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và ngược lại:

Hành trình 1:

-                      Lượt đi: Bến xe Miền Tây - Đường Kinh Dương Vương - Quốc lộ 1 - Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Long An.

-                      Lượt về:  Ranh giới địa phận tỉnh Long An và Thành phố - Quốc lộ 1 - Đường Kinh Dương Vương - Bến xe Miền Tây.

Hành trình 2:

-                      Lượt đi: Bến xe Miền Tây - Đường Kinh Dương Vương - Quốc lộ 1 – Nút giao thông Bình Thuận - Đường dẫn Bình Thuận-Chợ Đệm - Đường cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương) - Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Long An.

-                      Lượt về:  Ranh giới địa phận tỉnh Long An và Thành phố - Đường cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương) - Đường dẫn Bình Thuận-Chợ Đệm  - Nút giao thông Bình Thuận - Quốc lộ 1 - Đường Kinh Dương Vương - Bến xe Miền Tây.

2. Đi các tuyến đến tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu trở ra các tỉnh Miền Trung, Miền Bắc và ngược lại:

 Hành trình 1:

-                      Lượt đi: Bến xe Miền Tây - Đường Kinh Dương Vương - Quốc lộ 1 - Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Bình Dương.

-                      Lượt về:  Ranh giới địa phận tỉnh Bình Dương và Thành phố -  Quốc lộ 1 - Đường Kinh Dương Vương - Bến xe Miền Tây.

Hành trình 2:

-                      Lượt đi: Bến xe Miền Tây – Đường Kinh Dương Vương – Đường Hồ Học Lãm – Đường Võ Văn Kiệt – Đường hầm sông Sài Gòn – Đường Mai Chí Thọ - Đường cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây) – Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Đồng Nai.

-                      Lượt về: Ranh giới địa phận tỉnh Đồng Nai và Thành phố - Đường cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây) - Đường Mai Chí Thọ - Đường hầm sông Sài Gòn – Đường Võ Văn Kiệt – Đường Hồ Học Lãm – Đường Kinh Dương Vương – Bến xe Miền Tây.

Hành trình 3:

-                      Lượt đi: Bến xe Miền Tây – Đường Kinh Dương Vương – Đường Hồ Học Lãm – Đường Võ Văn Kiệt – Đường hầm sông Sài Gòn – Đường Mai Chí Thọ - Nút giao thông Cát Lái - Xa lộ Hà Nội - Quốc lộ 1 - Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Bình Dương.

-                      Lượt về:  Ranh giới địa phận tỉnh Bình Dương và Thành phố - Quốc lộ 1 – Xa lộ Hà Nội – Nút giao thông Cát Lái – Đường Mai Chí Thọ - Đường hầm sông Sài Gòn – Đường Võ Văn Kiệt – Đường Hồ Học Lãm - Đường Kinh Dương Vương - Bến xe Miền Tây.

3. Đi các tuyến đến tỉnh Bình Dương, Bình Phước trở ra các tỉnh Cao Nguyên, Miền Trung, Miền Bắc và ngược lại:

Hành trình:

-                      Lượt đi: Bến xe Miền Tây - Đường Kinh Dương Vương - Quốc lộ 1 – Quốc lộ 13 - Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Bình Dương.

-                      Lượt về:  Ranh giới địa phận tỉnh Bình Dương và Thành phố - Quốc lộ 13 - Quốc lộ 1 - Đường Kinh Dương Vương - Bến xe Miền Tây.

III. Xe ôtô khách đi và đến bến xe Ngã Tư Ga:

1. Đi các tuyến đến tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu trở ra các tỉnh Miền Trung, Miền Bắc và ngược lại

Hành trình:

-                      Lượt đi: Bến xe Ngã Tư Ga - Quốc lộ 1 – Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Bình Dương.

-                      Lượt về:  Ranh giới địa phận tỉnh Bình Dương và Thành phố - Quốc lộ 1 - Bến xe Ngã Tư Ga.

2. Đi các tuyến đến tỉnh Bình Dương, Bình Phước trở ra các tỉnh Cao Nguyên, Miền Trung, Miền Bắc và ngược lại:

Hành trình:

-                      Lượt đi: Bến xe Ngã Tư Ga - Quốc lộ 1 - Quốc lộ 13 - Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Bình Dương.

-                      Lượt về: Ranh giới địa phận tỉnh Bình Dương và Thành phố - Quốc lộ 13 - Quốc lộ 1 - Bến xe Ngã Tư Ga.

3. Đi các tuyến thuộc các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và ngược lại:

Hành trình 1:

-                      Lượt đi: Bến xe Ngã Tư Ga - Quốc lộ 1 – Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Long An.

-                      Lượt về:  Ranh giới địa phận tỉnh Long An và Thành phố - Quốc lộ 1 - Bến xe Ngã Tư Ga.

Hành trình 2:

-                      Lượt đi: Bến xe Ngã Tư Ga - Quốc lộ 1 – Nút giao thông Tân Tạo - Đường Võ Trần Chí - Đường cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương) - Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Long An.

-                      Lượt về:  Ranh giới địa phận tỉnh Long An và Thành phố - Đường cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương) - Đường Võ Trần Chí - Nút giao thông Tân Tạo - Quốc lộ 1 - Bến xe Ngã Tư Ga.

IV. Xe ôtô khách đi và đến bến xe An Sương:

1. Đi các tuyến thuộc tỉnh Tây Ninh và ngược lại:

Hành trình:

-                      Lượt đi: Bến xe An Sương - Quốc lộ 22 – Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Tây Ninh.

-                      Lượt về:  Ranh giới địa phận tỉnh Tây Ninh và Thành phố - Quốc lộ 22 - Bến xe An Sương.

2. Đi các tuyến đến tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu trở ra các tỉnh Miền Trung, Miền Bắc và ngược lại:

Hành trình:

-                      Lượt đi: Bến xe An Sương - Quốc lộ 22 - Quốc lộ 1 – Ranh giới địa phận thành phố và tỉnh Bình Dương.

-                      Lượt về:  Ranh giới địa phận tỉnh Bình Dương và thành phố - Quốc lộ 1 - Quốc lộ 22 - Bến xe An Sương.

3. Đi các tuyến đến tỉnh Bình Dương, Bình Phước trở ra các tỉnh Cao Nguyên, Miền Trung, Miền Bắc và ngược lại:

Hành trình:

-                      Lượt đi: Bến xe An Sương - Quốc lộ 22 - Quốc lộ 1 – Quốc lộ 13 - Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Bình Dương.

-                      Lượt về:  Ranh giới địa phận tỉnh Bình Dương và Thành phố - Quốc lộ 13 – Quốc lộ 1 - Quốc lộ 22 - Bến xe An Sương.

4. Đi các tuyến thuộc các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và ngược lại:

Hành trình 1:

-                      Lượt đi: Bến xe An Sương - Quốc lộ 22 - Quốc lộ 1 – Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Long An.

-                      Lượt về:  Ranh giới địa phận tỉnh Long An và Thành phố - Quốc lộ 1 - Quốc lộ 22 - Bến xe An Sương.

Hành trình 2:

-                      Lượt đi: Bến xe An Sương - Quốc lộ 22 - Quốc lộ 1 – Nút giao thông Tân Tạo – Đường Võ Trần Chí – Đường cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương) - Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Long An.

-                      Lượt về:  Ranh giới địa phận tỉnh Long An và Thành phố - Đường cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương) – Đường Võ Trần Chí – Nút giao thông Tân Tạo - Quốc lộ 1 - Quốc lộ 22 - Bến xe An Sương.

V. Xe ôtô khách đi và đến Bến xe Miền Đông mới:

1. Đi các tuyến đến tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu trở ra các tỉnh Miền Trung, Miền Bắc và ngược lại:

Hành trình 1:

-                      Lượt đi: Bến xe Miền Đông mới - Quốc lộ 1 - Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Bình Dương (hướng qua cầu Đồng Nai)

-                      Lượt về: Ranh giới địa phận tỉnh Bình Dương và Thành phố (hướng đến từ  cầu Đồng Nai đến) – Quốc lộ 1 – Bến xe Miền Đông mới

Hành trình 2:

-                      Lượt đi: Bến xe Miền Đông mới - Quốc lộ 1 - Quay đầu tại đường chui dạ cầu Đồng Nai - Quốc lộ 1 - Xa lộ Hà Nội - Đường D1 Khu Công nghệ cao - Đường D2 Khu Công nghệ cao - Cầu Phú Hữu – Đường Võ Chí Công  - Đường cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây) - Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Đồng Nai

-                      Lượt về: Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Đồng Nai - Đường cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây) - Đường Võ Chí Công - Cầu Phú Hữu - Đường D2 Khu Công nghệ cao - Đường D1 Khu Công nghệ cao - Xa lộ Hà Nội - Quốc lộ 1 - Bến xe Miền Đông mới

Hành trình 3:

-                      Lượt đi: Bến xe Miền Đông mới – Đường Hoàng Hữu Nam – Đường Lê Văn Việt – Đường vành đai Khu Công nghệ cao - Đường D2B Khu Công nghệ cao - Đường D2 Khu Công nghệ cao -  Cầu Phú Hữu – Đường Võ Chí Công - Đường cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây) - Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Đồng Nai

-                      Lượt về:  Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Đồng Nai - Đường cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây) - Đường Võ Chí Công - Cầu Phú Hữu - Đường D2 Khu Công nghệ cao - Đường D1 Khu Công nghệ cao - Xa lộ Hà Nội - Quốc lộ 1 - Bến xe Miền Đông mới

Hành trình 4:

-                      Lượt đi: Bến xe Miền Đông mới - Hoàng Hữu Nam - đường D400 - Quốc lộ 1 – Quay đầu trước Nghĩa trang liệt sĩ thành phố - Quốc lộ 1 - Xa lộ Hà Nội - Đường D1 Khu Công nghệ cao - Đường D2 Khu Công nghệ cao - Cầu Phú Hữu – Đường Võ Chí Công - Đường cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây) - Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Đồng Nai

-                      Lượt về: Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Đồng Nai - Đường cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây) - Đường Võ Chí Công - Cầu Phú Hữu - Đường D2 Khu Công nghệ cao - Đường D1 Khu Công nghệ cao - Xa lộ Hà Nội - Quốc lộ 1 - Bến xe Miền Đông mới

2. Đi các tuyến thuộc các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và ngược lại:

Hành trình 1:

-                      Lượt đi: Bến xe Miền Đông mới - Quốc lộ 1 - Quay đầu tại đường chui dạ cầu Đồng Nai – Quốc lộ 1 - Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Long An

-                      Lượt về: Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Long An - Quốc lộ 1 – Bến xe Miền Đông mới

Hành trình 2:

-                      Lượt đi: Bến xe Miền Đông mới - Quốc lộ 1 - Quay đầu tại đường chui dạ cầu Đồng Nai – Quốc lộ 1 - Nút giao thông Tân Tạo - Đường Võ Trần Chí - Đường cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương) - Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Long An

-                      Lượt về: Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Long An - Đường cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương) - Đường Võ Trần Chí - Nút giao thông Tân Tạo – Quốc lộ 1 - Bến xe Miền Đông mới

Hành trình 3:

-                      Lượt đi: Bến xe Miền Đông mới - Hoàng Hữu Nam - đường D400 - Quốc lộ 1 – Quay đầu trước Nghĩa trang liệt sĩ thành phố - Quốc lộ 1 - Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Long An

-                      Lượt về: Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Long An - Quốc lộ 1 - Bến xe Miền Đông mới

Hành trình 4:

-                      Lượt đi: Bến xe Miền Đông mới - Hoàng Hữu Nam - đường D400 - Quốc lộ 1 – Quay đầu trước Nghĩa trang liệt sĩ thành phố - Quốc lộ 1 - Nút giao thông Tân Tạo - Đường Võ Trần Chí - Đường cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương) - Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Long An

-                      Lượt về: Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Long An - Đường cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương) - Đường Võ Trần Chí - Nút giao thông Tân Tạo – Quốc lộ 1 - Bến xe Miền Đông mới

VI. Hành trình chạy xe của các xe ôtô khách hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được bổ sung trong các dịp lễ, tết (chỉ áp dụng trong thời gian phục vụ trong các dịp lễ, tết)

1.             Chiều đi từ Bến xe Miền Tây:

-                      Hành trình chạy xe 1: Bến xe Miền Tây – Đường Kinh Dương Vương – Đường Tên Lửa – Đường Trần Văn Giàu – Đường Võ Trần Chí – Đường cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương);

-                      Hành trình chạy xe 2: Bến xe Miền Tây – Đường Kinh Dương Vương – Nút giao thông An Lạc – Đường Trần Đại Nghĩa – Đường Võ Trần Chí – Đường cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương);

-                      Hành trình chạy xe 3: Bến xe Miền Tây – Đường Kinh Dương Vương – Đường Hồ Học Lãm – Đường Võ Văn Kiệt – Quốc lộ 1 – Nút giao thông Bình Thuận – Đường dẫn Bình Thuận-Chợ Đệm – Đường cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương)

-                      Hành trình chạy xe 4: Bến xe Miền Tây – Đường Kinh Dương Vương – Đường Tên Lửa – Đường Trần Văn Giàu – Đường số 50 – Đường số 55 – Quốc lộ 1 (đi theo hướng đến Quốc lộ 13 hoặc cầu Đồng Nai).

2.             Chiều đến Bến xe Miền Tây:

-                      Hành trình chạy xe 1: Đường cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương)  - Đường Võ Trần Chí – Đường Trần Văn Giàu – Đường Tên Lửa – Đường Kinh Dương Vương – Bến xe Miền Tây;

-                      Hành trình chạy xe 2: Đường cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương)  - Đường Võ Trần Chí – Đường Trần Đại Nghĩa – Nút giao thông An Lạc  - Đường Kinh Dương Vương – Bến xe Miền Tây;

-                      Hành trình chạy xe 3: Đường cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương)  - Đường dẫn Bình Thuận-Chợ Đệm – Quốc lộ 1 – Đường Võ Văn Kiệt – Đường Hồ Học Lãm – Đường Kinh Dương Vương – Bến xe Miền Tây.

Thông báo hành trình chạy xe này thay thế cho các thông báo hành trình chạy xe trước đây./.


Số lượt người xem: 984    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm