SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
6
3
5
5
8
Thông tin chung 23 Tháng Mười Một 2022 2:00:00 CH

Thông báo về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn quận 8

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, Ủy ban nhân dân Quận 8 thông báo:

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 thông báo người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Quận 8, cụ thể như sau:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nơi công tác

Số điện thoại

Địa chỉ email

1.

Trần Thanh Tùng

Chủ tịch

UBND Quận 8

0908602387

tttung.q8@tphcm.gov.vn

2.

Đinh Chí Thành

Chủ tịch

UBND Phường 1

0906231267

dcthanh.p1 .q8@tphcm.gov.vn

3.

Tăng Xuân Phong

Chủ tịch

UBND Phường 2

0918622868

txphong.p2.q8@tphcm.gov.vn

4.

Dương Ngọc Châu

Chủ tịch

UBND Phường 3

0903935909

dnchau.p3.q8@tphcm.gov.vn

5.

Phạm Thái Sơn

Phó Chủ tịch

UBND Phường 4

093 8632739

ptson.p4.q8@tphcm.gov.vn

6.

Cao Lê Minh Tâm

Chủ tịch

UBND Phường 5

0987918918

clmtam.p5 .q8@tphcm.gov.vn

7.

Nguyễn Xuân Tuấn

Chủ tịch

UBND Phường 6

0908884625

nxtuan. p6 .q8 @tphcm.gov.vn

8.

Trương Thị Thúy Oanh

Phó Chủ tịch

UBND Phường 6

0926062729

tttoanh.p6.q8@tphcm.gov.vn

9.

Trương Hoài Bảo

Chủ tịch

UBND Phường 7

0903634234

thbao.p7.q8@tphcm.gov.vn

10.

Dương Thị Loan Thảo

Chủ tịch

UBND Phường 8

0937821699

dtlthao .p8. q8@tphcm.gov.vn

11.

Thái Vĩnh Viễn

Chủ tịch

UBND Phường 9

0909252997

tvvien.p9.q8@tphcm. gov.vn

12.

Nguyễn Mai Trung

Chủ tịch

UBND Phường 10

0907463304

nmtrung.p10.q8@tphcm.gov.vn

13.

Kiều Thanh Quang

Chủ tịch

UBND Phường 11

0903858578

ktquang.p11.q8@tphcm.gov.vn

14.

Nguyễn Thị Ngọc Nga

Chủ tịch

UBND Phường 12

0907041403

ntnnga.p12.q8@tphcm.gov.vn

15.

Phùng Thị Chinh

Chủ tịch

UBND Phường 13

0938864428

ptchinh.p13 .q8@tphcm.gov.vn

16.

Lê Hoàng Chương

Chủ tịch

UBND Phường 14

0913151717

lhchuong.p14.q8@tphcm.gov.vn

17.

Lê Thanh Khải

Chủ tịch

UBND Phường 15

0908169899

ltkhai .p15.q8 @tphcm.gov.vn

18.

Trần Ngọc Thuận

Chủ tịch

UBND Phường 16

0909247181

tnthuan.p16.q8@tphcm.gov.vn


 

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8

 


Số lượt người xem: 1030    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm