SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
6
3
1
3
7
Thông tin tuyên truyền công tác phòng cháy và chữa cháy 20 Tháng Chín 2023 3:55:00 CH

Tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và “Ngày toàn dân về phòng cháy và chữa cháy - 4/10”

Thực hiện Kế hoạch số 292/KH-UBND-CAQ ngày 05 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” ngày 04 tháng 10 năm 2023.

Để đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy. Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai công tác tuyên truyền theo nội dung sau đây:

1. Đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể quận, Ủy ban nhân dân 16 phường:

Tiếp tục duy trì việc tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên, người lao động và người dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, các chỉ thị của Trung ương và Thành phố về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới trên địa bàn Thành phố; Kế hoạch số 2054/KH-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn Thành phố; Kế hoạch số 1053/KH-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Kế hoạch số 2845/KH-CATP ngày 29 tháng 6 năm 2022 của Công an Thành phố về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với khu dân cư, hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Văn bản số 4086/UBND-NCPC ngày 07 tháng 12 năm 2021 về việc tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng phường điểm, khu phố điểm an toàn về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Thành phố; Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2018 về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định xử lý các cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy đã được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực và các văn bản chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khác.

Quan tâm hơn nữa việc thực hiện tốt công tác phòng cháy và chữa cháy, như tự tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại đơn vị mình nhằm phát hiện kịp thời các thiếu sót trong công tác đảm bảo việc phòng cháy và chữa cháy, qua đó chỉ đạo khắc phục các thiếu sót không để bị động dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn gây ra cháy, nổ đối với hệ thống điện, việc sử dụng nguồn nhiệt, ngọn lửa trần hay việc bố trí sắp xếp hồ sơ, hàng hóa đảm bảo các khoảng cách an toàn về phòng cháy, chữa cháy và ngăn cháy.

2. Đề nghị Trung tâm Văn hóa Thể thao Quận 8:

- Đăng tin về các hoạt động tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và  “Ngày toàn dân về phòng cháy và chữa cháy - 4/10”.

- Biên tập các video clip về phòng cháy chữa cháy đăng trên các trang Nhịp cầu Văn hóa, Kênh Đôi,… (Đính kèm các video clip của Công an Quận 8).

3. Đề nghị Văn Phòng Ủy ban nhân dân Quận 8: Chỉ đạo Tổ công nghệ thông tin quận đăng nội dung khẩu hiệu tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy trên màn hình led điện tử của quận và đăng tải các video clip truyên truyền về phòng cháy chữa cháy. (Đính kèm các video clip của Công an Quận 8)

4. Đề nghị Ủy ban nhân dân 16 phường:

- Chủ động phối hợp với Công an phường tổ chức tuyên truyền các hoạt động về phòng cháy và chữa cháy và “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy”.

- Tăng cường thời lượng phát thanh, đăng tải nội dung khẩu hiệu tuyên truyền trên màn hình led của phường, treo các khẩu hiệu tuyên truyền tại nơi công cộng và trình chiếu các video clip tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy tại các buổi sinh hoạt, hội nghị do phường, khu phố tổ chức.

- Tăng cường tuyền truyền, nhắc nhở Nhân dân nêu cao ý thức về phòng cháy chữa cháy trong việc sử dụng nguồn điện, khí (bình) ga, nguồn nhiệt… trong sinh hoạt hàng ngày…

- Ngoài ra, để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư, đặc biệt là các khu nhà trọ, khu vực có nhiều nhà làm bằng vật liệu dễ cháy, đề nghị Ủy ban nhân dân 16 phường cần thực hiện những biện pháp sau đây:

1. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân nêu cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa cháy, nổ cũng như ý thức trách nhiệm vì cộng đồng trong hoạt động phòng cháy chữa cháy, kiên quyết đấu tranh với tư tưởng “Cháy nhà hàng xóm, bình chân như vại”.

2. Xây dựng các quy ước, hương ước về phòng cháy, chữa cháy để triển khai thực hiện trong các khu dân cư. Thực hiện các biện pháp phòng cháy trong hộ gia đình, đặc biệt là việc sử dụng điện và việc đun nấu, thực hiện chế độ kiểm tra nguồn lửa, điện, chất cháy… phổ biến tới từng gia đình để thực hiện.

3. Kiểm tra chặt chẽ và yêu cầu các hộ kinh doanh các cơ sở, các hộ sản xuất các mặt hàng dễ cháy xen lẫn trong các khu dân cư cam kết thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy.

4. Vận động các hộ gia đình tự giác dỡ bỏ các bộ phận cơi nới, lều lán, mái che bằng các vật liệu dễ cháy hoặc thay thế vật liệu dễ cháy bằng khó cháy hoặc không cháy; đồng thời kiểm tra, tiến hành giải phóng các vật cản, công trình, ram dốc… lấn chiếm không gian hẻm, đường giao thông để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi xẩy ra sự cố cháy, nổ.

5. Vận động các hộ gia đình tự mua sắm, trang bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy; dự trữ nước sinh hoạt kết hợp để chữa cháy. Nơi nào có điều kiện thì tổ chức xây bể chứa nước chữa cháy cho từng cụm hoặc cho cả khu dân cư.

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể quận và Ủy ban nhân dân 16 phường quan tâm triển khai thực hiện./.

(Đính kèm Phụ lục 1 - gồm 03 bài phát thanh về Phòng cháy chữa cháy; Phụ lục 2 - Khẩu hiệu tuyên truyền “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy - 04/10”; Phụ lục 3 - tài liệu tuyên truyền về khuyến cáo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các loại hình và các video clip - Mã QR).

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8


Số lượt người xem: 113    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm