SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
1
2
3
9
6
Thông tin về Đảng bộ 15 Tháng Bảy 2023 6:55:00 CH

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ bàn những giải pháp đột phá phát triển TPHCM

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, sơ kết giữa nhiệm kỳ ngoài việc đánh giá kết quả đạt được, chưa được, tìm nguyên nhân và phương hướng, cần rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho sát với tình hình thực tế. Qua đó, bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội

Ngày 15-7, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị lần thứ 22, sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

 

 

 

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đến dự, chỉ đạo hội nghị.

 

Cùng dự còn có các đồng chí đại diện các Ban Đảng Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đồng chủ trì hội nghị.

Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên gợi mở về tình hình TPHCM đã đi qua nửa đoạn đường của Đại hội XI trong bối cảnh có nhiều tác động phức tạp, đại dịch Covid-19 gây hậu quả chưa từng có tiền lệ. Với những khó khăn, vướng mắc, tồn tại bên trong của TPHCM tạo ra một thử thách quá lớn, có lúc tưởng chừng không thể vượt qua được.

 

 

 

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc hội nghị.

 

Dù vậy, TPHCM đã vượt qua đại dịch và qua đó nhìn thấy rõ nguồn lực nội sinh, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, truyền thống nhân nghĩa.

Quan trọng hơn đó là sự lãnh đạo, chỉ đạo từ Trung ương, sự chi viện của các địa phương, của đồng bào cả nước, bạn bè quốc tế, "cả nước vì thành phố". Vì thế, đồng chí đề nghị hội nghị xem xét còn nguyên nhân nào nữa cần đánh giá, sâu sắc và toàn diện để có bài học kinh nghiệm quý giá thời gian tới.

Về lĩnh vực kinh tế, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 6-2023. Tình hình cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; cơ cấu lại kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng; phát triển doanh nghiệp.

Cùng với đó, đánh giá lại nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân; nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư nước ngoài; cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Nghiên cứu một số chính sách phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ trọng yếu; chuyển đổi số và phát huy các thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên địa bàn TPHCM.

Đặc biệt là tập trung đánh giá việc thực hiện các đột phá chiến lược về xây dựng hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực và đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội TPHCM.

 

 

 

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự hội nghị.

 

Về lĩnh vực văn hoá - xã hội, đồng chí gợi mở hội nghị cần tập trung đi sâu công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phòng, chống dịch Covid-19 và chiến lược chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Công tác giáo dục - đào tạo; xây dựng văn hoá, con người thành phố, xây dựng "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” gắn với môi trường văn hoá, nếp sống văn minh đô thị, lao động việc làm, an sinh xã hội; giảm nghèo bền vững, chăm sóc người có công; bảo vệ môi trường; phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đối với lĩnh vực quốc phòng - an ninh, đối ngoại, hội nghị cần tập trung đi sâu công tác xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới; bảo vệ biên giới, chủ quyền lãnh thổ, biển đảo của đất nước; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh kinh tế, an ninh thông tin; phòng chống "diễn biến hoà bình", các loại tội phạm xuyên quốc gia và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch...

 

 

 

Đại biểu dự hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ.

 

Bí thư Thành ủy TPHCM gợi mở, hội nghị tập trung thảo luận trên lĩnh vực xây dựng Đảng. Trước hết là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Sự nỗ lực, quyết tâm của toàn hệ thống chính trị trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức...

Công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước, cải cách hành chính; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội TPHCM.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết

Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định, mục đích hội nghị giữa nhiệm kỳ là đánh giá, kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Qua đó, hội nghị thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí nhấn mạnh, đây là hội nghị rất quan trọng, là dịp để nhìn lại, đánh giá lại một cách hệ thống, khách quan, toàn diện tình hình, kết quả, những mặt làm được, chưa được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân. Đồng thời, dự báo bối cảnh, thời cơ và thử thách.

 

 

 

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ bàn những giải pháp đột phá phát triển TPHCM.

 

Hội nghị bàn những giải pháp có tính đột phá linh hoạt, sáng tạo để thích ứng với tình hình mới. Qua đó, tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, huy động mạnh mẽ các nguồn lực cho đầu tư phát triển; giải quyết cơ bản những vấn đề tồn đọng và phát sinh trên địa bàn TPHCM.

 

 

 

Đại biểu dự hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ.

 

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, sơ kết giữa nhiệm kỳ ngoài việc đánh giá kết quả đạt được, chưa được, tìm nguyên nhân và phương hướng, cần rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho sát với tình hình thực tế.

Qua đó, bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM. Đồng chí nhấn mạnh các nhiệm vụ giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết 24, Nghị quyết 31, Kết luận 14 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Đề cập đến công tác phòng, chống suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị hội nghị tập trung đi sâu đánh giá sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy TPHCM. Trước hết trong việc xây dựng, củng cố, kiện toàn các ban chỉ đạo; triển khai các chủ trương, biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý tham nhũng, tiêu cực.

Cùng với đó, đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện Quy định 1374 về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật trên tinh thần cải cách tư pháp.

 

Nguồn KIỀU PHONG - THU HƯỜNG - VĂN MINH sggp.org.vn


Số lượt người xem: 172    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm