SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
7
4
2
9
0
3
Tin Đời sống - Y tế - Môi trường - Văn minh đô thị 01 Tháng Hai 2023 2:45:00 CH

Giới thiệu một số đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển Chất thải rắn công nghiệp thông thường

Chất thải rắn công nghiệp thông thường được phân loại thành các nhóm (theo khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 81 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020) sau  đây:

- Nhóm chất thải rắn công nghiệp thông thường được tái sử dụng, tái chế làm nguyên liệu sản xuất;

- Nhóm chất thải rắn công nghiệp thông thường đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật được sử dụng trong sản xuất vật liệu xây dựng và san lấp mặt bằng;

- Nhóm chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý.

Theo khoản 1, khoản 2 Điều 82 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, cơ quan, tổ chức có phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường phải tái sử dụng, tái chế, thu hồi năng lượng và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường hoặc chuyển giao cho các đối tượng sau đây:

- Cơ sở sản xuất sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu sản xuất, sản xuất vật liệu xây dựng hoặc san lấp mặt bằng được phép hoạt động theo quy định của pháp luật;

- Cơ sở sản xuất có chức năng đồng xử lý chất thải phù hợp;

- Cơ sở xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường có chức năng phù hợp;

- Cơ sở vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường đã có hợp đồng chuyển giao với đối tượng theo quy định nêu trên.

Cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường phải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định 

Do đó, Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành Công văn số 2220/UBND-TNMT ngày 13 tháng 10 năm 2022 về việc tăng cường rà soát, kiểm tra, giám sát các hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp trên địa bàn Quận 8. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Quận 8, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8 có Công văn số 836/TNMT-MT ngày 27 tháng 12 năm 2022 về việc danh sách một số đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường.

Đồng thời, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8 đề nghị Ủy ban nhân dân 16 phường rà soát, cập nhật danh sách các cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh có phát sinh loại chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn phường; giới thiệu các đơn vị có chức năng thu gom chất thải công nghiệp đến các cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh có phát sinh loại chất thải này để ký hợp đồng thu gom, xử lý đúng quy định; không trộn lẫn vào chất thải rắn sinh hoạt, không thải bỏ ra môi trường xung quanh.

- Đính kèm Công văn số 836/TNMT-MT ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8 về việc danh sách một số đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường.

 

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8


Số lượt người xem: 193    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm