SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
9
1
5
5
4
Tin Kinh tế - Quản lý tài chính 18 Tháng Hai 2019 10:15:00 SA

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH NĂM 2019

Ngày 01 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành kế hoạch số 04 –KH/UBND về phát triển du lịch trên địa bàn Quận 8 năm 2019, trong đó tập trung chỉ đạo các nội dung như sau:

1. Mục đích:

- Xây dựng sản phẩm du lịch nhằm phát huy tiềm năng sẵn có về các điểm đến có khả năng gắn kết du lịch, phát triển thành tour du lịch thu hút khách du lịch đến Quận 8.

- Duy trì tổ chức các sự kiện du lịch và biến sự kiện trở thành sản phẩm quảng bá và thu hút khách du lịch đến với Quận 8.

- Tiếp tục phát huy vai trò của Ban chỉ đạo phát triển du lịch Quận 8 gắn với từng lĩnh vực phù hợp chuyên ngành phụ trách.

2.Yêu cầu:

- Tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra nhằm hoàn thành mục tiêu phát triển du lịch trên địa bàn Quận 8 giai đoạn 2017-2020.

- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến toàn dân trên địa bàn Quận 8 hưởng ứng tham quan và quảng bá hành ảnh điểm đến du lịch của quận “Hấp dẫn – thân thiện – An toàn”

3. Chỉ tiêu chủ yếu:

- Phấn đấu có ít nhất 8.000 lượt khách quốc tế đến tham quan điểm đến của Quận 8

- Phấn đấu có ít nhất 5.000 lượt khách nội địa đến tham quan điểm đến của Quận 8

- Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về du lịch cho 100% CBCC thực hiện công tác quản lý về du lịch

- Mỗi phường vận động đăng ký thẩm định đạt chuẩn khách du lịch; phấn đấu có 01 trường hợp đạt chuẩn phục vụ khách du lịch trong mỗi lĩnh vực kinh doanh dịch vụ về ăn uống; mua sắm; vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe.

- Phấn đấu được công nhận 01 điểm đạt điểm du lịch (Hội quán từ thiện Sùng Chính)

- Tổ chức Diễn đàn trao đổi phát triển du lịch trên địa bàn Quận 8

- Xây dựng Cẩm nang du lịch Quận 8, videolip và Bản đồ du lịch Quận 8

4. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

a. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến Pháp luật Du lịch và quảng bá du lịch:

- Tập trung tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng Luật Du lịch năm 2017 (có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018); Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch và các văn bản liên quan

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính Phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW và Chỉ thị số 07 –CT/TU ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về nhiệm vụ phát triển ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020; Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch để xây dựng thái độ thân thiện đối với du khách.

b. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với đội ngũ cán bộ, công chức:

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, quản lý nhà nước về du lịch đối với cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ công tác phát triển du lịch của quận.

*Đối tượng: Cán bộ công chức phụ trách công tác du lịch các ban ngành liên quan và 16 phường

- Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho lực lượng bảo vệ du khách

c. Công tác xây dựng sản phẩm và quảng bá du lịch:

- Xây dựng cẩm nang du lịch Quận 8, trong đó có Chương trình du lịch một ngày Quận 8; videoclip giới thiệu điểm đến có tiềm năng phát triển du lịch của quận và Bản đồ du lịch (travel map) của Quận 8.

- Thực hiện vận động doanh nghiệp lữ hành tham gia thực hiện và triển khai chương trình tour  “Du lịch một ngày Quận 8”.

- Tiếp tục quảng bá điểm đến của Quận 8 thông qua tờ bướm, thông tin trên website Quận 8, trang mạng thông tin xã hội lớn như Facebook, zalo…

- Tổ chức Hội thi Giới thiệu điểm đến du lịch Quận 8 (-Tiếp tục tổ chức khảo sát 08 Điểm đến du lịch theo Chương trình Du lịch một ngày Quận 8. Duy trì phối hợp Chùa Long Hoa (Phường 15) tổ chức hoạt động thả cá trên Kênh Tàu Hủ nhằm phát triển du lịch đường thủy theo hướng tâm linh

- Xây dựng và phát triển lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ du khách, hướng dẫn, giới thiệu tại các điểm đến, sản phẩm du lịch.

e. Công tác  quản lý nhà nước về điểm đến du lịch và điểm đạt chuẩn phục vụ khách du lịch:

Tiếp tục rà soát, thống kê các Danh nghiệp và Hộ kinh doanh và tổ chức đi thăm, vận động đăng ký thẩm định cấp biển hiệu dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, chỉ tiêu phấn đấu 16 trường hợp đăng ký thẩm định, trong đó có ít nhất 01 trường hợp đạt chuẩn trên mỗi lĩnh vực kinh doanh về ăn uống, mua sắm, y tế, thể thao.

- Tiến hành khảo sát và vận động nâng chất trở thành điểm du lịch và đề xuất đưa vào công nhận điểm du lịch do UBND Thành phố cấp; chỉ tiêu phấn đấu ít nhất có 01 điểm đạt chuẩn.

f. Công tác đảm bảo an ninh du lịch an toàn tính mạng và tài sản du khách trên địa bàn:

- Tập trung lãnh đạo công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, phòng chống gian lận thương mại, hàng giả, kiểm soát chất lượng hàng hóa lưu thông trên địa bàn.

- Duy trì hoạt động của các đội, nhóm tự quản an ninh và tình nguyện viên tham gia giữ gìn an ninh trật tự, hỗ trợ, hướng dẫn khách du lịch.

-Thực hiện kiểm tra và hướng dẫn thực hiện việc chỉnh trang, nâng cấp nhà vệ sinh phục vụ khách du lịch của các điểm tham quan du lịch (đình, chùa, hội quán…); ít nhất có 01 điểm đạt chuẩn.

h. Công tác xúc tiến du lịch: Duy trì tổ chức 04 sự kiện trong năm nhằm tạo hiệu ứng quảng bá tốt và có hiệu quả đến nhân dân trong quận:

+ Hội hoa xuân nhân

+ Ngày hội Áo dài lần Quận 8 lần 2.

+ Ngày Hội xúc tiến du lịch Quận 8 lần 2.

+ Đường đèn Phạm Thế Hiển

g. Công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra doanh nghiệp, cơ sở sau đăng ký kinh doanh trên địa bàn đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh lĩnh vực du lịch, trong đó thực hiện kiểm tra liên ngành Văn hóa-Xã hội đối với 100% cơ sở, doanh nghiệp lưu trú trên địa bàn.

- Phối hợp Thanh tra Sở Du lịch tổ chức thanh, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn Quận khi có yêu cầu.

(Trích Kế hoạch số 04-KH/UBND ngày 09 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 8)

Phạm Thị Bích Hạnh-Phòng Kinh tế Quận 8

 


Số lượt người xem: 1326    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm