SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
8
2
0
2
0
Tin Kinh tế - Quản lý tài chính 20 Tháng Hai 2019 4:50:00 CH

Những điểm mới tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

 Ngày 15 tháng 6 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí (gọi tắt là Nghị định số 87/2018/NĐ-CP).  

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2018.

Nghị định này thay thế Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. Bãi bỏ Chương V của Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Nghị định này gồm 6 chương, 62 điều, quy định về hoạt động kinh doanh khí và điều kiện kinh doanh khí tại thị trường Việt Nam, có những điểm mới như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Thương nhân theo quy định của Luật thương mại; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh khí.

2.  Về kinh doanh khí (từ điều 6 đến điều 35): Nghị định quy định các điều kiện, quyền và nghĩa vụ đối với:

+ Thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí; thương nhân sản xuất, chế biến khí; thương nhân kinh doanh mua bán khí;

+ Cửa hàng bán lẻ LPG chai; trạm nạp LPG vào chai, trạm nạp LPG vào xe bồn, trạm nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải; trạm cấp LPG/LNG/CNG; trạm nén CNG;

+ Sản xuất, sửa chữa chai LPG; sản xuất chai LPG mini;

+ Điều kiện chai LPG, LPG chai, LPG chai mini lưu thông trên thị trường;

+ Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng xuất, nhập khẩu khí; kinh doanh dịch vụ cho thuê bồn chứa, kho chứa LPG chai; kinh doanh dịch vụ vận chuyển khí.

3. Về hồ sơ, trình tự, thẩm quyền cấp giấy chứng chận đủ điều kiện (từ điều 36 đến điều 46): Nghị định quy định các loại giấy chứng nhận đủ điều kiện, hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với:

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/ CNG; Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG; Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini (thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương).

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG; Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai;Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn; Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải (thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương).

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện).

+ Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện là 10 năm kể từ ngày cấp mới. Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện (do bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng), nội dung, thời hạn Giấy chứng nhận cấp lại không thay đổi. Trường hợp cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện (do thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở chính; thay đổi thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký), thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận không thay đổi.

4. Về an toàn trong hoạt động kinh doanh khí: (từ điều 47 đến điều 57): Nghị định quy định chung về an toàn đối với các cơ sở kinh doanh khí; an toàn đối với bồn chứa khí; đường ống vận chuyển khí; trạm nạp LPG vào chai; trạm nạp khí vào phương tiện vận tải; trạm cấp khí; cửa hàng bán lẻ LPG chai; vận chuyển LPG chai bằng ô tô; vận chuyển, giao nhận LPG chai tới khách hàng sử dụng; vận chuyển, giao nhận khí bằng bồn chứa; kho chứa LPG chai.

5.  Về Điều khoản chuyển tiếp: (Điều 60)

- Các thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện có thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục hoạt động đến hết thời hạn của Giấy chứng nhận.

- Các cơ sở kinh doanh khí đã tồn tại trước ngày Nghị định này có hiệu lực, chưa đáp ứng khoảng cách an toàn về bố trí bồn chứa, khu vực nạp, sau 3 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực phải tuân thủ các quy định tại Nghị định này và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

- Trạm nạp LPG vào chai đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực chưa thuộc sở hữu của thương nhân kinh doanh LPG đầu mối theo quy định của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí được tiếp tục hoạt động đến thời điểm Nghị định này có hiệu lực và đến hết thời hạn của Giấy chứng nhận.

Phạm Thị Bích Hạnh –Phòng Kinh Tế Quận 8

 


Số lượt người xem: 1765    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm