SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
9
1
5
9
5
Tin Kinh tế - Quản lý tài chính 12 Tháng Mười 2021 3:40:00 CH

QUẬN 8 TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM (13/10)

Ngày 20 tháng 9 năm 2004 Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phan Văn Khải đã ký Quyết định số 990/QĐ-TTg về Ngày Doanh nhân Việt Nam, hằng năm lấy ngày 13 tháng 10 là “Ngày doanh nhân Việt Nam”, đây cũng là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới công thương Việt Nam ngay sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Trong thư, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi giới Công thương được đăng trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp đỡ giới thương nhân trong công cuộc kiến thiết này. Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là sự kinh doanh của các nhà doanh nghiệp thịnh vượng…”.

Để phát huy vai trò, truyền thống của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, động viên các tầng lớp xã hội trong việc góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng và Nhà nước đã và đang tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, doanh nhân cùng nhau đưa nền kinh tế quốc dân thịnh vượng.

Trong những năm qua, cùng với sự kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh,  Quận 8 đã có những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ  khuyến khích và thu hút các doanh nghiệp và doanh nhân đầu tư mở rộng sản xuất, xác định phát triển doanh nghiệp là động lực quan trong để phát triển kinh tế của quận nhà.

Nhằm tạo môi trường giao lưu, gắn kết giữa Chính quyền với doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Quận 8; qua đó, tạo điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần sáng tạo, nâng cao trách nhiệm và đạo đức văn hóa kinh doanh của cộng đồng doanh nhân - doanh nghiệp. Tôn vinh, biểu dương những doanh nghiệp, hộ kinh doanh, Quận đã duy trì các hoạt động kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam (13/10). Đồng thời tổ chức tôn vinh 12 doanh nghiệp đã có những nỗ lực, mạnh dạn đổi mới, chủ động hội nhập với nền kinh tế, ổn định và không ngừng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, chung tay cùng với Quận 8 thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn quận, đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt trong tình hình COVID-19 diễn ra phức tạp như hiện nay.

Thiết thực kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Quận 8 sẽ tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và tuyên dương Doanh nhân tiêu biểu năm 2021 vào ngày 12 tháng 10 năm 2021 tại Ủy ban nhân dân Quận 8 (số 04 Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8). Thông qua buổi họp mặt doanh nghiệp, hộ kinh doanh Quận 8 giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm và kêu gọi các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn Quận 8 tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần vào các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Quận 8 trong thời gian tới.

Thông qua hoạt động kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam, Quận 8 hướng đến mục tiêu giáo dục truyền thống yêu nước, tự cường, chủ động sáng tạo của đội ngũ doanh nhân, động viên phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, nâng cao kỷ luật, đạo đức, văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp, doanh nhân góp phần xây dựng quận nhà vững mạnh, phồn vinh.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN QUẬN 8


Số lượt người xem: 538    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm