SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
5
7
4
2
8
Tin văn hóa thể thao 27 Tháng Tư 2020 8:00:00 SA

Một số kết quả nổi bật của Ủy ban nhân dân Quận 8 trong triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân Quận 8 luôn quan tâm, triển khai nhiều giải pháp, mô hình hiệu quả thực hiện công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ tốt nhất cho người dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống. Cụ thể, thông qua việc niêm yết công khai rõ ràng, minh bạch thủ tục hành chính về thành phần, mẫu đơn, tờ khai, quy trình thực hiện đã tạo nhiều thuận lợi cho người dân đến liên hệ giải quyết hồ sơ; tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tham gia giám sát, phản ánh kiến nghị về quy định hành chính và hành vi hành chính thông qua nhiều kênh tiếp nhận như: Trang thông tin điện tử Quận 8, ứng dụng “Quận 8 trực tuyến”, số điện thoại đường dây nóng… Qua đó, Ủy ban nhân dân quận kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức của quận hoặc kiến nghị thành phố điều chỉnh quy định hành chính cho phù hợp với thực tế. Bên cạnh đó, việc khai thác, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong thực hiện cải cách hành chính, từng bước xây dựng chính quyền đô thị công khai, minh bạch; việc đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, qua hơn 02 năm triển khai thực hiện, tỷ lệ người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ngày càng tăng, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Quận 8 đã xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước theo quy trình kết nối liên thông đã mang lại hiệu quả thiết thực, tăng cường mở rộng lĩnh vực áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại quận và phường giúp cải tiến lề lối làm việc, kiểm soát được quy trình chất lượng, thời gian giải quyết công việc của cán bộ, công chức.  Công tác kiểm tra, giám sát về đạo đức công vụ được tiến hành thường xuyên đã tạo kết quả chuyển biến tích cực và rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính; việc tăng cường kiểm tra công vụ, trách nhiệm người đứng đầu theo kế hoạch hàng năm, kiểm tra đột xuất theo chuyên đề hoặc theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ.

Để thực hiện có hiệu quả và chất lượng công tác cải cách hành chính, Quận 8 đã tập trung thực hiện hiệu quả các biện pháp, mô hình như: Công khai Bộ thủ tục hành chính theo Quyết định công bố Ủy ban nhân dân thành phố tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận và 16 phường; 100% thủ tục hành chính áp dụng tại quận được công khai trên cổng thông tin điện tử, niêm yết tại trụ sở và màn hình tra cứu tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân quận và 16 phường (http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn). Hướng dẫn công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: Số 86 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; Số điện thoại chuyên dùng: (028) 38.230.436; Thư điện tử: thutuchanhchinh.ubnd@tphcm.gov.vn).

Hiện, quận đã áp dụng Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh và đăng ký thuế và các thủ tục liên quan đến hoạt động của hộ kinh doanh từ 03 ngày làm việc rút ngắn còn 02 ngày làm việc; thủ tục cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ từ 15 ngày còn 10 - 12 ngày làm việc; cấp bản sao từ sổ gốc trong ngày làm việc; Rút ngắn thời gian thực hiện Quy trình thực hiện việc đăng ký khai sinh, lập và chuyển hồ sơ giải quyết đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi cư trú từ 10 ngày làm việc còn 07 ngày làm việc; Thực hiện trả kết quả xác nhận tình trạng hôn nhân trong ngày đối với trường hợp không cần xác minh (quy định là 03 ngày làm việc).

Nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động hộ kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế trên địa bàn quận, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành Quyết định số 2133/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2019 về việc phân công Trưởng Phòng Kinh tế Quận 8 thực hiện danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh; Quyết định số 4806/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2019 về việc phân công Trưởng Phòng Tư pháp Quận 8 ký thừa ủy quyền một số loại giấy tờ hộ tịch, văn bản về công tác hộ tịch thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 (14 thủ tục). 100% cơ quan hành chính quận, phường đã thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (quận, 16/16 phường).

Kết quả thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định hành chính: từ năm 2016 đến nay quận ghi nhận 06 ý kiến từ Sở Tư pháp, đã giải quyết và thông báo kết quả đối với 06 ý kiến. Bên cạnh đó, lãnh đạo quận quan tâm chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức và nhân sự Bộ phận Tiếp công dân; thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận và giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của người dân thông qua đường dây nóng của thành phố (088.247.247) là 726 tin nhắn, đã xử lý 690 tin và đường dây nóng của Quận 8 (19007208) là 1.078 cuộc gọi, đã xử lý: 950 tin. Tổ chức, hoạt động của Tổ tiếp công dân theo Luật Tiếp công dân hoạt động ổn định và đi vào nền nếp, đảm bảo thực hiện tiếp công dân thường xuyên, xử lý đơn và phục vụ tiếp công dân của lãnh đạo.

Trả kết quả qua bưu chính công ích và công bố 118 thủ tục hành chính (thuộc 21 lĩnh vực) thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua bưu chính công ích. Qua thực hiện đến nay, đã có tổng số 1.926/6.269 (đạt tỷ lệ 30,72%) hồ sơ tiếp nhận và trả qua dịch vụ bưu chính công ích, chủ yếu tập trung 08 thủ tục hành chính thuộc 03 lĩnh vực (cấp Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh; đăng ký Nội quy lao động; cấp Giấy phép xây dựng).

Đến năm 2019, Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo triển khai xây dựng phần mềm “Khảo sát sự hài lòng” và phần mềm “Khảo sát sự không hài lòng” 16 phường gắn với xét đánh giá tăng thu nhập định kỳ hàng quý của cán bộ, công chức; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó việc ứng dụng công nghệ thông tin (Tablet, Kiost khảo sát, ứng dụng phần mềm Quận 8 trực tuyến) thay cho hình thức khảo sát thủ công bằng giấy đã tiết kiệm được nhiều về thời gian, chi phí. Các câu hỏi tại Tablet và Kiost khảo sát được thiết kế đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện giúp người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia góp ý với chính quyền. Phản ánh, góp ý của người dân và doanh nghiệp đã được Ủy ban nhân dân quận tiếp thu, kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục, nâng cao chất lượng phục vụ. Nhìn chung, kết quả hài lòng luôn đạt mức cao từ 95% trở lên.

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong những năm qua của Ủy ban nhân Quận 8 được các ngành, các cấp thành phố đánh giá cao, năm 2018 xếp hạng 3, năm 2019 xếp hạng 2 trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính của thành phố. Công tác cải cách hành chính có ý nghĩa cấp thiết, quan trọng trong việc giải quyết các nhu cầu của người dân góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Trường Giang - Phòng VH&TT Quận 8


Số lượt người xem: 914    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm