SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
6
9
3
5
9
Cải cách hành chính 25 Tháng Năm 2012 2:50:00 CH

Thực hiện và báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tự kiểm tra báo cáo quyết toán ngân sách năm 2012

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về tập trung triển khai công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012 theo công văn số 1576/UBND-TM ngày 11 tháng 4 năm 2012; công văn số 2724/STC-QHPX ngày 29 tháng 3 năm 2012 của Sở Tài chính thành phố về thực hiện và báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012; Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành công văn số 1102/UBND -TC ngày 23/05/2012 chỉ đạo:

Về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012:

-         Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 phối hợp với Kho bạc Nhà nước Quận 8 theo dõi, giám sát việc thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả; tiếp tục khẩn trương thu hồi các khoản nợ tạm ứng ngân sách; kiểm soát chặt chẽ các khoản chi tiêu ngân sách, đặc biệt là việc mua sắm tài sản công; tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với những hành vi vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phối hợp Phòng Quản lý đô thị Quận 8, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình Quận 8 rà soát, sắp xếp danh mục các dự án đầu tư từ ngân sách theo mục tiêu ưu tiên đầu tư; tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành và đã bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31 tháng 12 năm 2011 nhưng chưa bố trí đủ vốn; các dự án trọng điểm, cấp bách, có khả năng hoàn thành trong năm 2012; điều chuyển vốn đối với công trình, dự án chậm triển khai sang công trình dự án có tiến độ giải ngân nhanh và hiệu quả.

-         Đề nghị Chi cục Thuế Quận 8 tập trung triển khai các biện pháp khai thác, quản lý, chống thất thu ngân sách nhà nước; tích cực thu hồi nợ đọng, nhất là các khoản thu liên quan đến đất đai, tài nguyên, chuyển giá. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; thực hiện thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề, đôn đốc thu hồi kịp thời vào ngân sách nhà nước số tiền phát hiện, truy thu sau kiểm tra; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trên địa bàn quận phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về thuế theo quy định của pháp luật.

-         Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8 phối hợp Thanh tra Xây dựng Quận 8, Ủy ban nhân dân 16 phường tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng đất đai, tài nguyên bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Kiên quyết thu hồi đất sử dụng lãng phí, kém hiệu quả, không đúng quy định của pháp luật về đất đai.

-         Đối với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường cần:

·               Thực hiện tiết kiệm, tiết giảm tối đa chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, chi phí lễ hội, khánh tiết, hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước.

·               Bố trí kinh phí cho những nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chi tiêu ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; nếu có nhu cầu chi đột xuất phát sinh ngoài dự toán nhưng không thể trì hoãn được thì phải chủ động sắp xếp lại các khoản chi trong dự toán được giao để thực hiện nhu cầu chi đột xuất đó. Ủy ban nhân dân Quận 8 chỉ xem xét bổ sung kinh phí cho chính sách, chế độ, nhiệm vụ thực sự cấp bách nếu đơn vị không có nguồn kinh phí để thực hiện.

·               Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định tại Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Nghị định số 68/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18 tháng 7 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tiền, tài sản nhà nước, các khoản đầu tư công, đất đai, tài nguyên thiên nhiên.

·               Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong việc triển khai thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư công.

Xem toàn văn

 

(Xuân Hồng - VPUB)


Số lượt người xem: 8203    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm