SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
7
4
4
6
2
Đề cương tuyên truyền 12 Tháng Tư 2023 10:20:00 SA

Tuyên truyền thay đổi thông tin đăng ký thuế

Căn cứ Công văn số 998/CCTQ8-TTHT ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Chi Cục Thuế Quận 8 về việc phối hợp tuyên truyền việc thay đổi thông tin đăng ký thuế;

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 Nguyễn Thanh Sang tại Phiếu chuyển số 2838/PC-VP ngày 04 tháng 4 năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8 giao Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 phối hợp Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện tuyên truyền, Văn phòng Ủy ban nhân dân quận đăng trang thông tin,

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện các nội dung sau:

1. Đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8: Thu âm bài phát thanh nội dung tuyên truyền thay đổi thông tin đăng ký thuế, gửi file về Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 trước ngày 15 tháng 4 năm 2023.

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân 16 phường: Thực hiện đăng tải, tuyên truyền việc thay đổi thông tin đăng ký thuế trên các trang mạng xã hội của cơ quan, đơn vị. Phát thanh trên hệ thống loa, bảng tin khu phố nhằm tuyên truyền rộng rãi tới Nhân dân trên địa bàn phường khi thay đổi thông tin đăng ký thuế phải khai tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu 08/MST và bản sao thẻ căn cước công dân gửi về cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện./.

 

Đính kèm bài phát thanh tuyên truyềntờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế.

 

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8


Số lượt người xem: 198    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm