SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
7
4
6
7
9
Đề cương tuyên truyền 12 Tháng Năm 2023 8:00:00 SA

Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)

Căn cứ Công văn số 1125/STTTT-BC ngày 05 tháng 5 năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc;

Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) và tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2023;

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 Nguyễn Thanh Sang tại Phiếu chuyển số 4026/PC-VP ngày 08 tháng 5 năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8,

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) cụ thể như sau:

1. Đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8:

- Tăng cường ghi hình, đưa tin về các hoạt động phong trào thi đua ái quốc của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Quận 8.

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân 16 phường:

- Căn cứ tình hình thực tế của địa phương lựa chọn khẩu hiệu, hình ảnh cổ động tuyên truyền phù hợp để triển khai công tác tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), đảm bảo mỹ quan và ý nghĩa của đợt tuyên truyền (theo nội dung Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 8 và hình ảnh thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 177/VHTT ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 về việc hướng dẫn, cung cấp nội dung, khẩu hiệu, hình ảnh tuyên truyền, cổ động các ngày lễ và sự kiện quý II năm 2023).

- Tuyên truyền truyền thống yêu nước, tinh thần thi đua trong lao động sản xuất, học tập và công tác, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường của các tầng lớp Nhân dân, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tạo không khí phấn khởi, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của năm 2023.

- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm theo Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) và tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2023; từ đó góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước tự hào dân tộc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện thông tin, tuyên truyền./.

 

Đính kèm Công văn số 177/VHTT ngày 06/4/2023 của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 về việc hướng dẫn, cung cấp nội dung, khẩu hiệu, hình ảnh tuyên truyền, cổ động các ngày lễ và sự kiện trong quý II năm 2023.

 

 

 

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8


Số lượt người xem: 725    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm