SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
5
5
5
5
7
Đề cương tuyên truyền 10 Tháng Năm 2017 2:10:00 CH

Quyền và nghĩa vụ của Người nộp thuế, Danh sách các đơn vị hổ trợ

1. Quyền của người nộp thuế

- Được hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế; cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế.

- Yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích về việc tính thuế, ấn định thuế; yêu cầu cơ quan, tổ chức giám định số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

- Được giữ bí mật thông tin theo quy định của pháp luật.

- Hưởng các ưu đãi về thuế, hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

- Ký hợp đồng với tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.

- Nhận văn bản kết luận kiểm tra thuế, thanh tra thuế của cơ quan quản lý thuế; yêu cầu giải thích nội dung kết luận kiểm tra thuế, thanh tra thuế; bảo lưu ý kiến trong biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế.

- Được bồi thường thiệt hại do cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế gây ra theo quy định của pháp luật.

- Yêu cầu cơ quan quản lý thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình.

- Khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

- Tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật của công chức quản lý thuế và tổ chức, cá nhân khác.

 2. Nghĩa vụ của người nộp thuế

- Đăng ký thuế, sử dụng mã số thuế theo quy định của pháp luật.

- Khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.

- Nộp tiền thuế đầy đủ, đúng thời hạn, đúng địa điểm.

- Chấp hành chế độ kế toán, thống kê và quản lý, sử dụng hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

- Ghi chép chính xác, trung thực, đầy đủ những hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, khấu trừ thuế và giao dịch phải kê khai thông tin về thuế.

- Lập và giao hoá đơn, chứng từ cho người mua theo đúng số lượng, chủng loại, giá trị thực thanh toán khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật.

- Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế, số hiệu và nội dung giao dịch của tài khoản mở tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác; giải thích việc tính thuế, khai thuế, nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế.

- Chấp hành quyết định, thông báo, yêu cầu của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

- Chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật trong trường hợp người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền thay mặt người nộp thuế thực hiện thủ tục về thuế sai quy định.

Chi Cục Thuế Q8 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ HỖ TRỢ

1. Các tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN

Dịch vụ T-VAN (Dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế): là dịch vụ truyền, nhận, lưu trữ, phục hồi thông điệp dữ liệu điện tử về thuế giữa người nộp thuế và cơ quan thuế để thực hiện đăng ký thuế điện tử và khai thuế điện tử. Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN: Là tổ chức được cơ quan thuế cấp Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN, bao gồm:

Tên Công ty

Cam kết hỗ trợ

Liên hệ

Website

1. T-VAN TaxOnline

 

08 3866 4188

taxonline.com.vn

2. Công ty TNHH phát triển công nghệ Thái Sơn

 

1800 585869

etax.net.vn

3. Công ty điện toán và truyền số liệu VDC

 

18001260

vnpt-tax.vn

 2. Các đơn vị cung cấp phần mềm kế toán miễn phí

1. Chi nhánh Công ty Cổ Phần Phần mềm Quản Lý Doanh Nghiệp Tại Tp. HCM

2. Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tam Khoa

3. Công Ty Cổ Phần Misa

4. Công Ty Cổ Phần Phần Mềm EFFECT

5. Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Thái Sơn

3. Các Đại lý thuế

Đại lý thuế: là đơn vị được phép theo quy định của pháp luật thực hiện thủ tục thuế thay cho người nộp thuế. Danh sách các Đại lý thuế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Danh sách các Đại lý thuế có cung cấp một số dịch vụ miễn phí:

1. Công Ty Cổ Phần Đào Tạo và Tư Vấn Thuế Việt Nam

2. Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đại Lý Thuế TPM

3. Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thương Mại Độc Lập

4. Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Trí Luật

5. Công Ty Kiểm Toán Thuỷ Chung

6. Công Ty TNHH Đại Lý Thuế Cộng Đồng AEC

7. Công Ty TNHH Đại Lý Thuế Hưng Thịnh

8. Công Ty TNHH Đại Lý Thuế và Tư Vấn Doanh Nghiệp DVL

9. Công Ty TNHH Đào Tạo và Đại Lý Thuế Cát Vàng

10. Công Ty TNHH Đào Tạo và Tư Vấn Thuế Đất Việt

11. Công Ty TNHH Dịch Vụ Thuế Tâm An

12. Công Ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán và Tư Vấn Thuế A&M

13. Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn và Đại Lý Thuế Trương Gia

14. Công Ty TNHH Đông Nghi

15. Công Ty TNHH Kế Toán & Tư Vấn Thuế A.T.V

16. Công Ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam

17. Công Ty TNHH TAPRO

18. Công Ty TNHH Thương Mại – Đại Lý Thuế Thanh Hạnh

19. Công Ty TNHH Tim Sen

20. Công Ty TNHH TM DV Linh San

21. Công Ty TNHH Tư Vấn Thuế – Kế Toán Cao Minh

22. Công Ty TNHH Tư Vấn và Đại Lý Thuế Sài Nam

23. Công Ty TNHH Tư Vấn và TMDV Phượng Cát

24. Công Ty TNHH Việt TH

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, quý doanh nghiệp có thể truy cập website: http://dailythuehcm.com.vn của Câu lạc bộ đại lý thuế TP.HCM (trực thuộc Hiệp hội doanh nghiệp thành phố) để biết thêm thông tin chi tiết.

(Nguồn : http://www.hcmtax.gov.vn/index.php/don-vi-ho-tro/)

Đại lý thuế tại Quận 8:

1/ Công ty TNHH PM Kế tóan và DV Thủ tục Thuế Sài gòn

 

    Địa chỉ: 717 Bến Bình Đông, P.13, Quận 8.


Số lượt người xem: 1555    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm