SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
6
8
6
9
7
Đề cương tuyên truyền 15 Tháng Tư 2018 1:45:00 CH

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

Quyết định ban hành Quy trình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc lĩnh vực gia đình (thủ tục cấp, đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình và cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình)

Đồng bào và các bạn thân mến!

Bạo lực gia đình là vấn nạn của xã hội, gây nhức nhối cho nhân loại, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho con người, nhất là đối với phụ nữ, trẻ em. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã dành nhiều sự quan tâm tới việc phòng, chống bạo lực gia đình và đã ban hành nhiều văn bản luật trực như: Hiến pháp, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật trẻ em,…và đặc biệt Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2007. Những văn bản này đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình, tuy nhiên trên địa bàn quận vẫn còn tình trạng bạo lực xảy ra. Vì vậy, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành 06 Quyết định về Quy trình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc lĩnh vực gia đình với thủ tục cấp, đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình và cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

Đồng bào và các bạn thân mến!

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình và cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình liên hệ Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 để hướng dẫn chi tiết (nội dung chi tiết hướng dẫn các thủ tục, hồ sơ trên trang tin điện tử Quận 8:   www.quan8.hochiminhcity.gov.vn).

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

- Thời gian xử lý: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

- Lệ phí: Không có.

- Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8, giờ hành chính.

- Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình và cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình có 04 điều kiện theo Điều 14 Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình  bao gồm:

1. Có nơi làm việc cố định, có nguồn kinh phí để đảm bảo hoạt động của cơ sở;

2. Người đứng đầu cơ sở có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc các trường hợp đang trong thời gian chấp hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở chữa bệnh, đưa vào cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

3. Có nhân viên tư vấn và người làm việc tại cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Điều 15 Nghị định số 08/2009/NĐ-CP, gồm các tiêu chuẩn:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có phẩm chất đạo đức tốt;

- Có kiến thức và kinh nghiệm phù hợp với lĩnh vực tư vấn và hỗ trợ nạn nhân;

- Có chứng chỉ nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình.

- Người làm việc tại cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình và cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình phải được tập huấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

4. Cơ sở có diện tích tối thiểu là 30m2, có phòng được bố trí là nơi tạm lánh cho nạn nhân bạo lực gia đình, đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh, môi trường.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình theo mẫu M4a; Đơn đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình theo mẫu M4b (ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL).

2. Dự thảo Quy chế hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Quy chế phải có các nội dung cơ bản sau:

a) Mục tiêu, tên gọi, địa bàn và quy mô hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình;

b) Cơ cấu tổ chức, mối quan hệ trong chỉ đạo, điều hành của tư vấn về phòng, chống nhân bạo lực gia đình; cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình;

c) Trách nhiệm của người đứng đầu, nhân viên trực tiếp chăm sóc, tư vấn và những người khác làm việc tại cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình;

d) Trách nhiệm, quyền lợi của nạn nhân bạo lực gia đình khi được tiếp nhận vào cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình;

đ) Trách nhiệm, quyền lợi của người gây bạo lực gia đình khi được tiếp nhận vào cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình;

e) Nguyên tắc quản lý tài sản, tài chính và những quy định có tính chất hành chính phù hợp với đặc điểm của loại hình cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

3. Xác nhận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân phường về địa điểm của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình có trụ sở hoạt động đặt trên địa bàn.

4. Bản thuyết minh về nguồn lực tài chính, gồm những nội dung sau: Tình hình tài chính hiện có của cơ sở (bao gồm: tiền mặt, tiền gửi có trong tài khoản tại ngân hàng, kho bạc); nguồn kinh phí nếu nhận từ nguồn tài trợ, cần nêu rõ tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân tài trợ, số tiền, hiện vật và thời gian tài trợ; Nguồn tài chính được cam kết đảm bảo cho hoạt động của cơ sở (nếu có).

5. Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở có xác nhận của Uỷ ban nhân dân phường nơi cư trú hoặc cơ quan quản lý nhà nước quản lý người đứng đầu;

6. Danh sách người làm việc tại cơ sở có xác nhận của người đứng đầu cơ sở, kèm theo bản sao Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình do cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư 02/2010/TT-BVHTTDL cấp. Nếu chưa có Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình thì trong hồ sơ phải nêu rõ kế hoạch tham gia tập huấn cho người làm việc.

(Các file thủ tục cho cơ sở hổ trợ và tư vấn chống bạo lực gia đình)

(Các biểu mẫu thủ tục)

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN QUẬN 8

 


Số lượt người xem: 1361    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm