SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
0
1
2
2
5
8
Đề cương tuyên truyền 06 Tháng Năm 2021 1:25:00 CH

Kế hoạch tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn Quận 8 giai đoạn 2021 - 2025

Căn cứ Kế hoạch số 815/KH-STTTT ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành Kế hoạch tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn Quận 8, giai đoạn 2021 - 2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, nhất là các quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông trên địa bàn Quận 8.

- Xây dựng nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông; góp phần kéo giảm đến mức thấp nhất, tiến tới giảm dần các vụ vi phạm và số vụ tai nạn giao thông, thực hiện đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Nâng cao ý thức cho người dân khi tham gia giao thông, hình thành thói quen cư xử có văn hóa, đúng pháp luật, xóa bỏ những thói quen tùy tiện vi phạm qui tắc giao thông, hình thành ý thức tự giác tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông, tạo môi trường giao thông trật tự an toàn, văn minh thân thiện.

2. Yêu cầu:

- Các cơ quan, đơn vị chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương với thực hiện nhiệm vụ an toàn giao thông, không vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

- Đưa nội dung phòng, chống tác hại của rượu, bia vào nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức; tuyên truyền tổ chức thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an toàn giao thông trên các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không và tuyên truyền phòng, chống tác hại của rượu, bia.

2. Tuyên truyền về cách ứng xử văn hóa, xử lý tình huống khi tham gia giao thông để hình thành văn hóa tham gia giao thông, nhất là đối với giao thông đường bộ; cách ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông cho học sinh, sinh viên.

3. Tuyên truyền nhân rộng các mô hình, giải pháp hiệu quả trong thực hiện giảm ùn tắc, giảm tai nạn giao thông.

4. Biên soạn các nội dung tuyên truyền, phát thanh trên hệ thống phát thanh 16 phường.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử và Bản tin Quận 8:

Mở chuyên mục thông tin, tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ 2008, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Thường xuyên cập nhật thông tin về an toàn giao thông trên địa bàn Quận 8.

2. Tuyên truyền trên trang mạng xã hội:

Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành đoàn thể quận, phường tổ chức đăng tải, chia sẻ các tin, bài viết trên các trang báo điện tử chính thống về an toàn giao thông qua Facebook, Zalo, Youtube...

3. Tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở:

Thực hiện công tác tuyên truyền về an toàn giao thông trên hệ thống phát thanh của phường. Phát thanh định kỳ, niêm yết thông tin trên bản tin 97 khu phố các nội dung về an toàn giao thông.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Giao Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8:

- Liên hệ Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh và Ban an toàn giao thông Quận 8 (Công an Quận 8) để được cung cấp tài liệu và nội dung tuyên truyền về an toàn giao thông; hướng dẫn Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức hoạt động tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở; rà soát việc cập nhật thông tin tuyên truyền trên trang mạng xã hội Nhịp Cầu Văn hóa.

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15/11 hàng năm gửi Sở Thông tin và Truyền thông thành phố (thông qua Phòng Báo chí).

2. Giao Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8:

Chủ động phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 về nội dung tuyên truyền và thực hiện thu âm, cung cấp file phát thanh về an toàn giao thông gửi đến cơ sở.

3. Đề nghị các cơ quan, ban ngành đoàn thể Quận 8:

Thực hiện tuyên truyền thường xuyên về an toàn giao thông trên các trang mạng Facebook, Zalo, Youtube...  của đơn vị.

4. Giao Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8:

Chỉ đạo Tổ công nghệ thông tin xây dựng chuyên mục thông tin, tuyên truyền về an toàn giao thông trên trang thông tin điện tử quận; thường xuyên cập nhật thông tin về an toàn giao thông trên địa bàn Quận 8 (do Ban an toàn giao thông Quận 8, Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 cung cấp). Trong đó, đăng tải Luật Giao thông đường bộ 2008Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

5. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường:

- Tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, hoạt động vận tải hành khách công cộng… khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng để giảm ùn tắc giao thông.

- Thực hiện phát thanh trên hệ thống phát thanh phường theo định kỳ. Đồng thời, niêm yết các nội dung tuyên truyền về an toàn giao thông trên bản tin khu phố.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền về an toàn giao thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn Quận 8, giai đoạn 2021 - 2025. Đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp triển khai và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 01/11 hàng năm (thông qua Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8) để tổng hợp báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh./.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8


Số lượt người xem: 397    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm