SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
6
0
9
6
5
Tin tức sự kiện 07 Tháng Năm 2013 11:05:00 SA

Kỳ 54: Thực hiện phong cách dân chủ theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Dân chủ là vấn đề có vai trò rất quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, dân chủ vừa là động lực vừa là mục tiêu vươn tới của mọi xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức rất rõ và tiếp thu những giá trị cao cả của dân chủ. Trong cuộc đời hoạt động của mình, Người luôn quan tâm đến vấn đề dân chủ và thực hành dân chủ.

Phong cách dân chủ theo tấm gương đạo đức của Bác có 3 nội dung:

- Một là, mọi cán bộ, đảng viên phải gắn bó với tập thể, tôn trọng tập thể, đặt mình trong tập thể, lắng nghe ý kiến của tập thể.

- Hai là, phải mở rộng dân chủ để phát huy sức mạnh của tập thể.

- Ba là, nhận trách nhiệm cá nhân, hòan thành tốt nhiệm vụ được tập thể giao phó và tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Và Bác là tấm gương mẫu mực về thực hành dân chủ. Bác không bao giờ đặt mình cao hơn tổ chức, ở ngoài sự kiểm tra, giám sát của tổ chức. Trong công tác lãnh đạo Đảng và Nhà nước Người luôn có ý thức sử dụng sức mạnh tổng hợp của nhiều cơ quan, tổ chức, của tập thể và quần chúng, nhân dân. Là người đứng đầu Đảng cầm quyền nhưng Bác thường xuyên có phong cách làm việc tập thể và dân chủ. Bác thường xuyên đi xuống cơ sở để lắng nghe ý kiến của cấp dưới và của quần chúng chứ không phải để huấn thị. Bác cho rằng: “Nếu cán bộ không nói năng, không đề ý kiến, không phê bình, thậm chí lại tâng bốc mình, thế là hiện tượng rất xấu. Vì không phải họ không có gì nói nhưng họ không dám nói, họ sợ”. Theo Bác người cán bộ lãnh đạo phải khuyến khích, động viên để cho “cán bộ cả gan nói, cả gan đề ra ý kiến”, tức là làm sao cho cấp dưới không sợ nói sự thật còn cấp trên không sợ nghe sự thật.

Khi Bác viết cuốn “Quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng”, Bác đã mời các đồng chí trong Chính phủ góp ý, các đồng chí trong Chính phủ đề nghị Bác đổi tên tác phẩm là “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, Bác tranh luận cùng các đồng chí ấy rằng ý Bác muốn đặt tên quyển sách là “Quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng” là vì ví như khi nhà dơ chúng ta phải quét rác trong nhà ra trước, sau đó mới dọn những thứ khác vào vì vậy mà nên đặt vế “Quét sạch chủ nghĩa cá nhân” lên trước, Bác tranh luận vậy nhưng rồi Bác nói: “Nhưng các đồng chí đông hơn Bác, ý kiến của các đồng chí là ý kiến của số đông, chúng ta phải tuân theo tập thể” thế là tác phẩm từ đó có tên là “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

 

         Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại đảng bộ Quận 8 chúng ta, nhiều đảng bộ, chi bộ trước đây do phát huy dân chủ trong nội bộ không tốt nên tình trạng mất đòan kết thường xuyên xảy ra, uy tín, vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị giảm sút. Nay khi thực hiện tốt dân chủ cơ sở, thực hiện công khai, dân chủ trong mọi hoạt động của cơ quan từ chi tiêu nội bộ, đến việc giao quyền chủ động, sáng tạo cho từng bộ phận, khơi gợi và phát huy tính sáng tạo của từng cán bộ, đảng viên, mọi việc trong cơ quan đều được đưa ra bàn bạc… từ đó tinh thần làm việc của cán bộ trong cơ quan rất phấn khởi, như có luồng gió mới thổi vào trong tư tưởng, mọi người thoải mái hơn, sáng tạo hơn trong công việc và tập thể cũng đoàn kết hơn.

Một trong những kết quả khắc phục các khuyết điểm, hạn chế sau khi kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của đảng bộ quận chúng ta là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị thường xuyên đi cơ sở, lắng nghe và giải quyết đến nơi đến chốn những nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, những khó khăn, bức xúc của nhân dân, được nhân dân tin tưởng. Nhiều phường tổ chức giao ban tại khu phố, cán bộ lãnh đạo tiếp dân tại tổ dân phố đã mang lại nhiều kết quả như Đảng ủy phường 4, 9,15,…

Để việc thực hiện phong cách dân chủ theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt hiệu quả, các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên phải:

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, thực hiện công khai về mọi việc, nhất là những việc liên quan đến tài chính, đến quyền lợi trực tiếp của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Biết lắng nghe ý kiến, phản ảnh, phê bình của quần chúng nhân dân. Kịp thời giải quyết các công việc của nhân dân. Thực hiện nghiêm theo qui định của pháp luật đối với những cán bộ, công chức không hòan thành nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm, sách nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng trong việc  giải quyết công việc của nhân dân, tổ chức.

-  Cán bộ, đảng viên, công chức viên chức phải thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức và không được làm những việc đảng viên, cán bộ công chức không được làm. Cán bộ công chức có trách nhiệm bảo vệ bí mật của Nhà nước, bí mật công tác và bí mật đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân, tổ chức.

- Mọi việc trong cơ quan, địa phương đều đưa ra cho cán bộ, đảng viên và nhân dân bàn bạc trước khi thực hiện. Tôn trọng những ý kiến mới, sáng tạo.

Thực hiện tốt 5 điểm đạo đức mà Bác đã dạy, đó là:

- Tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân.

- Ra sức phấn đấu để thưc hiện mục tiêu của Đảng.

- Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng quyết tâm chống mọi kẻ địch, luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, quyết không khuất phục, không cúi đầu.

- Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết.

            - Hòa mình với quần chúng thành một khối, tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng.

 

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY 

 


Số lượt người xem: 2336    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm