SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
6
3
6
6
5
Hoạt động khối phường 22 Tháng Tám 2023 12:10:00 CH

VIỆC SẮP XẾP LẠI KHU PHỐ PHẢI ĐƯỢC THỐNG NHẤT TỪ PHƯỜNG ĐẾN KHU PHỐ

Chiều ngày 21/8/2023, Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường 16 tổ chức Hội nghị triển khai thống nhất Đề án sắp xếp khu phố trên địa bàn Phường 16.

Đồng chí Phạm Phi Thường, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường chủ trì Hội nghị.

Trong khuôn khổ hội nghị, thay mặt Đảng ủy, đồng chí Huỳnh Kim Châu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường đã thông qua các Quyết định, văn bản chỉ đạo của Đảng ủy phường liên quan đến nội dung thực hiện việc sắp xếp khu phố trên địa bàn Phường 16. Bên cạnh đó, Thường trực Ủy ban nhân dân phường cũng đã thông qua sơ bộ Đề án cụ thể là chi tiết về địa giới, số hộ - nhân khẩu của 22 khu phố mới được chia tách (so với hiện tại là Phường 16 có 06 khu phố). Qua đó, tất cả Bí thư chi bộ - Trưởng Khu phố - Trưởng Ban Công tác Mặt trận 06 khu phố hiện tại đều thống nhất với nội dung Đề án của phường.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Phi Thường khẳng định: việc sắp xếp khu phố trên địa bàn Phường 16 triển khai phải đảm bảo đúng quy định pháp luật vừa gắn với kiện toàn hệ thống chính trị ở khu phố, đảm bảo mô hình tổ chức đúng quy định của Trung ương. Xây dựng khu phố sát dân, gần dân, trực tiếp truyền tải những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước với Nhân dân; tinh giản số người hoạt động không chuyên trách. Thực hiện đúng quy định về số lượng, chức danh người hoạt động không chuyên trách ở khu phố. Bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chấp hành sự quản lý Nhà nước trực tiếp của chính quyền cấp phường và phát huy tính tự quản của cộng đồng dân cư, tuân thủ pháp luật, thực hiện theo quy ước cộng đồng dân cư; đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch.

Quá trình triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch và việc xây dựng phương án sắp xếp, đổi tên khu phố phải đảm bảo tính khoa học, tổ chức thực hiện cụ thể, đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả, phù hợp với tình hình kinh tế, điều kiện lịch sử, văn hóa của địa phương. Việc sắp xếp khu phố không làm thay đổi địa giới hành chính phường và phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; không làm phát sinh xây dựng mới trụ sở làm việc của khu phố. Phương thức tổ chức sinh hoạt tại khu phố sau khi sắp xếp phù hợp với cộng đồng dân cư. Bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ chính sách cho người tham gia công tác tại khu phố đáp ứng yêu cầu kiện toàn để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Do đó, chủ trương và biện pháp thực hiện Đề án sắp xếp lại khu phố trên địa bàn Phường 16 phải được thống nhất từ Phường đến Khu phố.

Đồng thời, đề nghị Cấp ủy chi bộ các khu phố khẩn trương cung cấp danh sách dự kiến nhân sự (05 chức danh theo quy định thực hiện Đề án) của 22 khu phố mới được chia tách. Ủy ban nhân dân phường sẽ chủ động chuẩn bị các nội dung và tổ chức Họp dân lấy ý kiến từ ngày 05/9/2023 đến ngày 17/9/2023 để đảm bảo tiến độ hoàn tất hồ sơ gửi về quận.

 

 

 

 

Phước An


Số lượt người xem: 117    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm