SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
1
2
1
2
0
Hoạt động khối phường 29 Tháng Mười 2022 2:40:00 CH

Phường 16 Quận 8 truyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Trách nhiệm phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Ủy ban nhân dân các cấp được quy định tại Điều 5 Luật PCCC và được cụ thể hóa tại Điều 52 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC.

Nhằm thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân phường trong thực hiện  chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ủy ban nhân dân Phường 16 đã phối hợp Công an Quận 8 tổ chức tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với lực lượng dân phòng cho 60 người là thành viên đội dân phòng của 6 khu phố trên địa bàn. Tại lớp tập huấn, thành viên đội dân phòng được báo cáo viên của Công an Quận 8 tuyên truyền, huấn luyện về Luật PCCC, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC, Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ; các Thông tư của Bộ Công an về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (như: Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020, Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018…); Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC; Vai trò, trách nhiệm, phạm vi, nguyên tắc, cơ chế phối hợp trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố và cư dân. Một số kiến thức về phòng cháy, chữa cháy: Nguyên nhân, điều kiện gây ra cháy, nổ; nguyên nhân vụ cháy; Phương pháp phòng cháy, chữa cháy (Phương pháp phòng cháy; phương pháp chữa cháy cơ bản; phòng cháy, chữa cháy trong sử dụng điện; một số biện pháp phòng cháy điện trong sinh hoạt;  một số kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn trong sinh hoạt); Các biện pháp phòng ngừa tai nạn, sự cố; một số kỹ năng về cứu nạn, cứu hộ (Kỹ năng di chuyển nạn nhân). Biện pháp, chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy; Phương pháp, biện pháp, kỹ thuật, chiến thuật cứu nạn, cứu hộ. Tính năng, tác dụng, phương pháp bảo quản, cách sử dụng và ứng dụng các loại trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được trang bị lực lượng dân phòng. Phương pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy; Phương pháp xây dựng và thực tập phương án chữa cháy; Phương pháp bảo quản, sử dụng các phương tiện phòng cháy và chữa cháy; Phương pháp kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy; Thực hành thao tác xử lý sự cố rò rỉ khí gas gây cháy (sử dụng bình gas); Thực hành các sử dụng các phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trang bị cho lực lượng dân phòng (bình chữa cháy xách tay, bộ đàm, búa tạ, rìu cứu nạn, kìm cộng lực, xà beng, …); Các động tác cứu người và kỹ năng di chuyển nạn nhân.

Thông qua đợt lớp tuyên truyền, huấn luyện, nhằm nâng cao vai trò, chức trách, nhiệm vụ của lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường trong công tác xây dựng, tổ chức quản lý đội dân phòng tại các khu khố. Đồng thời, trang bị kiến thức pháp luật, kỹ thật cá nhân về chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm từng bước đưa lực lượng dân phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và là cánh tay nối dài của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH.

 

 

 

Đồng chí Đại úy Ngô Thanh Tú – báo cáo viên.

 

 

 

 

Hướng dẫn các động tác di chuyển nạn nhân

 

 

 

 

Hướng dẫn các động tác thắt nút dây

 

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy xách tay

 

Công an Quận 8 - Phòng VH và TT Quận 8


Số lượt người xem: 283    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm