SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
7
4
6
0
0
Hoạt động mặt trận đoàn thể 02 Tháng Mười Một 2022 1:50:00 CH

GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 131/2020/QH14 CỦA QUỐC HỘI VỀ TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI PHÒNG NỘI VỤ QUẬN 8

Sáng ngày 01/11/2022, Đoàn giám sát Ủy Ban MTTQ Việt Nam Quận 8 do Ông Mai Hồng Phong - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 8 làm Trưởng đoàn,ông Phạm Như Ước – Phó Ban Dân vận Quận ủy cùng các thành viên đoàn đã tiến hành giám sát Phòng Nội vụ Quận 8 về kết quả công tác tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 trong việc thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian Từ tháng 01/2021 đến tháng 9/2022.

Sau khi công bố Quyết định, Đoàn đã nghe Lãnh đạo Phòng Nội vụ Quận 8 đã báo cáo kết quả công tác tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 trong việc thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian Từ tháng 01/2021 đến tháng 9/2022.

Qua buổi giám sát, nhìn chung Phòng Nội vụ Quận 8 đã tham mưu tốt cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện theo Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội; việc tuyển dụng, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức làm việc ở quận, phường theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và chế độ, chính sách đối với Cán bộ, công chức; Trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ, điều động, luân chuyển, biệt phái, miễn nhiệm, từ chức của các chức danh lãnh đạo, quản lý; Việc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc diện dôi dư do sắp xếp khi thực hiện Nghị quyết này theo quy định, hướng dẫn của Chính phủ; Việc luân chuyển, bố trí, sắp xếp CBCC sau ngày 01 tháng 7 năm 2021…. Ông Nguyễn Văn Cường -Trưởng Phòng Nội Quận 8 đã thẳng thắng trao đổi cùng đoàn giám sát những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Kết thúc buổi giám sát, Trưởng đoàn giám sát Ông Mai Hồng Phong đã ghi nhận những kết quả trong việc thực hiện công tác của Phòng Nội Quận 8, đồng thời đề nghị Phòng Nội Quận 8 tiếp tục tăng cường công tác tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 8 tổ chức các hội nghị, tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; xây dựng các Kế hoạch việc luân chuyển, sắp xếp cán bộ, công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và chế độ, chính sách đối với Cán bộ, công chức; kịp thời triển khai, cập nhập các văn bản pháp luật chuyên ngành và các văn bản liên quan để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Phòng Nội Quận 8. Đoàn giám sát cũng ghi nhận các khó khăn của Phòng Nội Quận 8, số lượng cán bộ, công chức được phân bổ cho Ủy ban nhân dân các phường khi thực hiện nhiệm vụ chính quyền đô thị thấp hơn so với trước đó, chưa phù hợp với vị trí việc làm và khối lượng công việc từng vị trí việc làm, quy mô dân số và đặc điểm tình hình trên địa bàn, việc thực hiện các biểu mẫu giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện liên quan đến lĩnh vực đất đai…

 

 

 

 

Tấn Phát - Ủy ban MTTQ Quận 8


Số lượt người xem: 796    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm