SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
6
3
6
6
2
Thông tin chung 20 Tháng Hai 2023 8:30:00 SA

Triển khai Thông tư số 28/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng

Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 28/2022/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân Quận 8 đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 và các tổ chức chính trị - xã hội Quận 8, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Quận 8 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân sở hữu cơ sở chăn nuôi trang trại, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng về việc áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng (QCVN 01-195:2022/BNNPTNT).

Đồng thời, đề nghị Trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y liên Quận 5-6-8 phối hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường: tuyên truyền, phổ biến cho người chăn nuôi nắm rõ quy định kỹ thuật của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuoi sử dụng cho cây trồng, đồng thời, tổ chức tập huấn, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.

Ủy ban nhân dân Quận 8 đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

(Đính kèm Thông tư số 28/2022/TT-BNNPTNT)

 

Phòng Tài nguyên – Môi trường Quận 8


Số lượt người xem: 359    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm