SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
9
1
4
4
9
Thông tin về Đảng bộ 31 Tháng Mười Hai 2022 12:50:00 CH

ĐẢNG ỦY CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN QUẬN 8 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XIII

Đảng ủy Cơ quan chính quyền Quận 8 đã tổ chức Hội nghị quán triệt Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 6 khóa XIII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho toàn thể đảng viên trực thuộc Đảng ủy.

Hội nghị đã được nghe Đồng chí Trương Công Hồ, Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Quận 8 báo cáo về một số nội dung như: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Qua đó, đã giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên trực thuộc Đảng ủy Cơ quan chính quyền Quận 8 trong triển khai, thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để sớm đưa nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII vào thực tiễn cuộc sống.

Một số hình ảnh hội nghị:

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8


Số lượt người xem: 258    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm