SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
8
2
1
5
5
Thông tin về Đảng bộ 05 Tháng Giêng 2023 8:55:00 SA

QUẬN 8 TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2022

Sáng ngày 04/1/2023, Quận ủy Quận 8 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy chủ trì hội nghị.

Trong năm 2022, Quận ủy Quận 8 đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Qua đó, đã hoàn thành đạt và vượt 22/23 chỉ tiêu đề ra. Để đạt được những thành tích nổi bật đó, có sự chủ động của các cơ quan tham mưu giúp việc của Quận ủy, đã triển khai thực hiện những mặt công tác, nhiệm vụ quan trọng. Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy có nhiều đổi mới, đảm bảo nghiêm túc, đúng tiến độ. Công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện cũng như các ngày lễ kỷ niệm đã được thực hiện một cách có hiệu quả. Năm 2022, quận tập trung chỉ đạo, hướng dẫn 288 chi bộ trực thuộc 23 Đảng bộ cơ sở tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025, đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra. Công tác xây dựng đảng đạt nhiều kết quả khả quan. Trong năm, đã kết nạp được 207 đảng viên mới (đạt 103,5%), có 5 chi bộ chung cư được thành lập, 03 chung cư thành lập Ban công tác mặt trận. Công tác dân vận tiếp tục đổi mới về nội dung lẫn phương thức hoạt động, trong đó tiêu biểu là “Đề án số 01-ĐA/QU ngày 13/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận về tổ chức chăm lo, hỗ trợ cho trẻ mồ côi do dịch Covid-19 trên địa bàn”; thành lập mới 5 Chi bộ, 4 Ban công tác Mặt trận và 23 chi đoàn, chi hội ở 09 chung cư. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện. Kiểm tra, giám sát năm 2022 với những nội dung trọng tâm, trọng điểm, sâu sát, quyết liệt; chủ động tham mưu, đề xuất xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh dư luận xã hội; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng...

Bên cạnh đó, qua 05 năm thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Thường vụ Quận ủy chủ động lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai sâu, rộng và thực hiện nghiêm Quy định đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức và quần chúng nhân dân; ở cấp quận tổ chức 81 cuộc với 4.871 lượt, cấp cơ sở: 1.242 cuộc với 38.827 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên tham dự. Tiếp nhận và xử lý 351/351 thông tin phản ánh qua 04 nguồn thông tin; kịp thời nắm bắt các thông tin phản ánh, vụ việc bức xúc đến tổ công tác 1374 tham mưu, giúp Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy kịp thời chỉ đạo khẩn trương xem xét, giải quyết vụ việc qua 04 nguồn thông tin, xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, xem xét, chấn chỉnh, khắc phục... 

Năm 2023 là năm tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Vì vậy, để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong năm 2023 và những năm tiếp theo, đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận đề nghị: tập trung thực hiện các chỉ đạo trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kịp thời giúp Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả cả 05 mặt trong công tác xây dựng Đảng (chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ); tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ;  tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; nâng cao hiệu quả công tác nội chính của Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; tiếp tục thực hiện Quy định số 23-QĐ/TW ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn với thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI về công tác dân vận... Đồng thời, đồng chí Bí thư Quận ủy mong muốn với sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan tham mưu, giúp việc Quận ủy nói riêng và vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng cơ sở, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị quận sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần vào sự phát triển chung của Quận 8.

Tại hội nghị tổng kết, có 06 tập thể và 04 cá nhân nhận giấy khen vì thực hiện tốt Quy định 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Quy định 1896-QĐ/QU của Ban Thường vụ Quận ủy, giai đoạn 2017 - 2022; 108 tập thể và 42 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2022.

Một số hình ảnh hội nghị tổng kết:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trúc Quỳnh – Trung tâm VHTT Quận 8


Số lượt người xem: 309    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm