SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
6
6
7
8
2
Thông tin về Đảng bộ 01 Tháng Hai 2023 9:40:00 SA

SẮT SON NIỀM TIN VỚI ĐẢNG

Xuân Quý Mão 2023, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục sắt son niềm tin vào Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Trong khi đó, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị vẫn sử dụng chiêu trò kích động, phá hoại hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, chia cắt mối quan hệ giữa Đảng với dân, dân với Đảng. Chúng còn trắng trợn kêu gọi, kích động người dân “đứng lên tìm con đường mới”, vì cho rằng con đường cách mạng của Đảng đề ra đã “sai lầm”, “không còn phù hợp với dân tộc và nguyện vọng của nhân dân”…

Nhưng sự thật 93 năm qua, kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam trưởng thành, phát triển là sự thật đanh thép đập tan sự chống phá của các thế lực xấu. Tư tưởng, lời dạy quý báu của Hồ Chủ tịch với tinh thần trọn đời vì nhân dân, tất cả vì nhân dân phục vụ được Đảng Cộng sản Việt Nam duy trì, thực hiện xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng Việt Nam. Trong kháng chiến, trong hòa bình, nhân dân đoàn kết thống nhất, một lòng một dạ tin theo Đảng, đi theo Đảng, Đảng vững vàng lãnh đạo con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong mọi công việc, Đảng đã thực hiện đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng, ngày 5 – 1 – 1960: “Hễ còn một người Việt Nam bị bóc lột, bị nghèo nàn, thì Đảng vẫn đau thương, cho đó là vì mình chưa làm tròn nhiệm vụ. Cho nên Đảng vừa lo tính công việc lớn như đổi nền kinh tế và văn hóa lạc hậu của nước ta thành một nền kinh tế và văn hóa tiên tiến, đồng thời lại luôn luôn quan tâm đến những việc nhỏ như tương cà mắm muối cần thiết cho đời sống hằng ngày của nhân dân. Cho nên Đảng ta vĩ đại vì nó bao trùm cả nước, đồng thời vì nó gần gũi tận trong lòng của mỗi đồng bào ta”.

Trong tình hình thực tiễn hiện nay, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã và đang tăng cường đoàn kết thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trong đó có nội dung: “Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”, thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”… thắt chặt mối quan hệ mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa”.

Với một Đảng luôn đặt mục tiêu cao nhất là vì đất nước, vì nhân dân, tất cả vì nhân dân phụng sự thì thật dễ hiểu khi nhân dân một lòng một dạ, đoàn kết thống nhất, tự nguyện, tự giác, kiên quyết, kiên trì, tuyệt đối tin tưởng vào Đảng, đi theo Đảng. Trước lúc đi xa, Hồ Chủ tịch đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta Bản di chúc lịch sử, trong đó Người khẳng định và căn dặn: “Nhân dân lao động ta ở miền xuôi cũng như miền núi, đã bao đời chịu đựng gian khổ, bị chế độ phong kiến và thực dân áp bức bóc lột, lại kinh qua nhiều năm chiến tranh. Tuy vậy, nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù. Từ ngày có Đảng, nhân dân ta luôn luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng. Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

Có thực tế hết sức tốt đẹp, rất trân trọng, tự hào là càng trong gian nan, thử thách, dẫu khó khăn trở ngại, cho dù các thế lực thù địch chống phá, chia rẽ thì mối quan hệ Đảng với dân, dân với Đảng vẫn thủy chung vẹn toàn, vẫn keo sơn gắn bó tạo ra sức mạnh của ý Đảng, lòng dân để cách mạng Việt Nam vẫn vững vàng tiến bước đi lên. Hiện nay, Đảng ta đang kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí với những kết quả thiết thực, qua đó củng cố và tăng cường niềm tin yêu của nhân dân với Đảng, để Đảng vững vàng hơn, đất nước giàu mạnh hơn, nhân dân hạnh phúc hơn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam chính là: “Một đảng cách mạng chân chính có đường lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu, tận tụy, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân ủng hộ, thì đảng đó có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn cản nổi trên con đường dẫn dắt dân tộc đi lên”.

Thành công của Đảng và của đất nước 93 năm qua là cơ sở quan trọng, là nguồn động lực to lớn để dân thêm tin Đảng, Đảng thêm tin dân, vững bước đi lên trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn: con đường chủ nghĩa xã hội với mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

 

 

Theo Hương Sen Việt


Số lượt người xem: 229    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm