SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
7
4
8
3
9
9
Thông tin về Đảng bộ 17 Tháng Hai 2020 10:40:00 SA

Tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo phục vụ tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2020

Sáng ngày 14/2, Quận ủy Quận 8 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019 sơ kết 02 năm thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Đến dự hội nghị có các đồng chí: Phó Trưởng Phòng Địa bàn 1, Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đỗ Tuấn Anh; Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Ngô Thành Tuấn; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đỗ Hữu Trí; Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Trần Quang Thảo và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, lãnh đạo các ban Quận ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận, cấp ủy cơ sở đảng.

Theo báo cáo năm 2019, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ quận tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến mới và đạt nhiều kết quả quan trọng, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ quận. Ủy ban kiểm tra từ quận đến cơ sở và cán bộ làm công tác kiểm tra được quan tâm củng cố, kiện toàn; thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát với chất lượng, hiệu quả ngày càng nâng cao; tích cực và chủ động tham mưu giúp Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy và cấp ủy cơ sở đảng thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và triển khai thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Qua triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã làm rõ ưu điểm để phát huy, nhắc nhở khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên, giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Ngô Thành Tuấn đã ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của các cấp ủy đảng, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ quận; đồng thời, yêu cầu Ủy ban kiểm tra Quận ủy, các ban Quận ủy, cấp ủy cơ sở đảng cần tập trung rà soát, đánh giá những nội dung, lĩnh vực còn hạn chế trong thời gian qua; bám sát chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Quận ủy, Ủy ban kiểm tra Quận ủy và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để xây dựng và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020 có trọng tâm, trọng điểm và tính khả thi cao; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định, hướng dẫn mới của Đảng đến cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Phát huy tính chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao và những vấn đề bức xúc, nổi cộm, được đảng viên, quần chúng và dư luận quan tâm; tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu quả việc thực hiện các quy chế phối hợp kiểm tra, giám sát giữa các cơ quan, đơn vị; tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, phục vụ tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm, hội nghị chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát cho Ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở khóa mới.

Nhân dịp này, Quận ủy đã biểu dương và tặng giấy khen cho 08 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2019 và 14 tập thể, 10 cá nhân thực hiện tốt Quy định số 1374-QĐ/TU của Thành ủy giai đoạn 2018 - 2019.

 

 

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Ngô Thành Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 

 

Biểu dương và tặng giấy khen cho 08 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2019 và 14 tập thể, 10 cá nhân thực hiện tốt Quy định số 1374-QĐ/TU của Thành ủy giai đoạn 2018 – 2019.

 

 

Đinh Thị Thim – Văn phòng Quận ủy Quận 8


Số lượt người xem: 1175    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm