SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
7
4
8
5
0
4
Thông tin về Đảng bộ 31 Tháng Ba 2020 8:55:00 SA

Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”

Nhằm thiết thực tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” trên mạng VCNET (http://vcnet.vn).

Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” nhằm tuyên truyền về lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020). Qua đó, nâng cao nhận thức và phát huy những kinh nghiệm để vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong đổi mới nội dung, phương thức công tác Tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay; Tuyên truyền, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội; góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Mỗi tuần, Ban tổ chức Cuộc thi đưa ra một số câu hỏi thi trắc nghiệm về lịch sử 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác Tuyên giáo; những thành tựu, kinh nghiệm của ngành Tuyên giáo… (cuộc thi dự kiến diễn ra trong 16 tuần).

Sau mỗi tuần thi, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ công bố kết quả Cuộc thi trên các báo in, đài phát thanh, đài truyền hình, báo điện tử, tạp chí điện tử.

* Thời gian thi: được tiến hành hàng tuần, tính từ 10 giờ 00 thứ hai hàng tuần và kết thúc vào 09 giờ 00 thứ hai tuần kế tiếp. Tuần thi thứ nhất bắt đầu từ 10 giờ 00 thứ hai, ngày 23/3/2020 và tuần cuối cùng sẽ kết thúc vào 09 giờ 00 thứ hai, ngày 13/7/2020.

* Đối tượng dự thi: Tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước có tài khoản VCNET (trừ các thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Nội dung, Ban Thư ký Cuộc thi) có độ tuổi từ đủ 14 tuổi trở lên.

* Thể lệ cuộc thi: Link dự thi cùng các thông tin về cuộc thi, câu hỏi thi, người đoạt giải tuần sẽ được đăng trên các báo, tạp chí điện tử: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (www.dangcongsan.vn); Báo Nhân Dân điện tử (www.nhandan.org.vn); Tạp chí Tuyên giáo điện tử (www.tuyengiao.vn); Báo Đại biểu Nhân dân điện tử (www.daibieunhandan.vn); Báo Quân đội nhân dân (www.qdnd.vn); Báo Công an Nhân dân (www.cand.com.vn); Cổng thông tin điện tử Chính phủ (www.chinhphu.vn); Báo Tiền phong (www.tienphong.vn); Báo Tuổi trẻ (www.tuoitre.vn); Báo điện tử VietNamNet (www.vietnamnet.vn); Báo điện tử VnExpress (www.vnexpress.net); Báo Thanh niên (www.thanhnien.vn); Báo điện tử Dân trí (www.dantri.com.vn); Báo điện tử Zing.vn (www.news.zing.vn),...

* Tư liệu phục vụ Cuộc thi: Ban Tổ chức sẽ đăng tải các tài liệu tham khảo trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tạp chí Tuyên giáo và trên mạng VCNET.

Căn cứ vào Công văn số 3146-CV/BTGTU ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy, để Cuộc thi tạo được sự lan tỏa, thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, Ban Tuyên giáo Quận ủy kính đề nghị một số nội dung như sau:

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo:

- Văn phòng HĐND - UBND quận mở một cửa sổ dẫn vào đường link của Cuộc thi trên website quận để giới thiệu, quảng bá về Cuộc thi; cập nhật câu hỏi và thông tin kết quả Cuộc thi hàng tuần và tổng kết Cuộc thi trên website của quận.

- Trung tâm Văn hóa quận đưa tin, bài viết cập nhật, thông tin về Cuộc thi trên Bản tin hàng tháng của quận.

2. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội quận và cấp ủy cơ sở đảng: tuyên truyền, phát động, giới thiệu rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về Cuộc thi và vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia.

Lưu ý: đề nghị các đơn vị tuyên truyền, vận động 100% cán bộ phụ trách công tác Tuyên giáo tham gia Cuộc thi hàng tuần.

- Cử cán bộ theo dõi tình hình tham gia Cuộc thi của đơn vị, đồng thời ghi nhận số lượng tham gia, cá nhân của đơn vị đã đoạt giải trong các Cuộc thi trắc nghiệm hàng tuần và báo cáo về cho Ban Tuyên giáo Quận ủy trong báo cáo tháng.

* Lưu ý: đính kèm Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”.

Ban Tuyên Giáo Quận 8


Số lượt người xem: 1451    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm