SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
7
4
3
4
8
5
Tin Đời sống - Y tế - Môi trường - Văn minh đô thị 16 Tháng Tám 2023 9:05:00 SA

Rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình đã vận hành từ 45 ngày làm việc xuống còn 42 ngày làm việc

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp, huy động tối đa các nguồn lực để phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phù hợp với tình hình của địa phương. Thực hiện cập nhật, công khai kịp thời các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bị bãi bỏ theo đúng quy định dưới nhiều hình thức đa dạng, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong tìm hiểu và thực hiện. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8 thông tin thời gian giải quyết hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình đã vận hành từ 45 ngày làm việc xuống còn 42 ngày làm việc. Việc rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ của cá nhân, tổ chức để tiết kiệm thời gian, mang lại lợi ích,  tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, thúc đẩy hiệu lực và hiệu quả trong quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng dịch vụ công, cụ thể như sau:

- Khi nhận được hồ sơ đề nghị tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình đã vận hành, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8 sẽ thực hiện giải quyết thủ tục theo Quyết định số 7851/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành Quy trình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thuộc Lĩnh vực Tài nguyên nước trên địa bàn Quận 8.

- Tại bước tiếp nhận hồ sơ từ 09 ngày làm việc giảm còn 08 ngày làm việc và bước thực hiện thẩm định, nghiên cứu hồ sơ từ 22 ngày làm việc giảm còn 20 ngày làm việc. Tổng thời gian thực hiện quy trình tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình đã vận hành từ 45 ngày làm việc xuống còn 42 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

 Phòng Tài ngyên - Môi trường Quận 8


Số lượt người xem: 67    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm