SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
7
4
3
1
3
5
Tin Đời sống - Y tế - Môi trường - Văn minh đô thị 20 Tháng Tám 2023 9:15:00 SA

Giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI, Chỉ số cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính nói chung và việc ứng dụng công nghệ thông tin nói riêng trên địa bàn Quận 8 luôn được Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Xác định cải cách hành chính phải xuất phát từ lợi ích của người dân, doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính.

Trên cơ sở kết quả đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 đối với Ủy ban nhân dân Quận 8, nhận thấy công tác cải cách hành chính Quận 8 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, do đó Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành Công văn số 895/UBND-NV ngày 08 tháng 5 năm 2023 yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính theo lĩnh vực phụ trách, đồng thời nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo điều hành và tập trung các giải pháp tăng cường công tác cải cách hành chính năm 2023 và những năm tiếp theo.

Với vai trò là cơ quan tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8 đã triển khai thực hiện một số nội dung nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương DDCI, Chỉ số cải cách hành chính như sau:

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8 đã thực hiện niêm yết công khai các quy trình, thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và Hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8, trên Bảng tin của đơn vị (tổng cộng: 07 quy trình thủ tục thuộc lĩnh vực đất đai; 07 quy trình thủ tục thuộc lĩnh vực Môi trường); kịp thời phản hồi, trả lời cho doanh nghiệp khi đề nghị cung cấp thông tin về các dự án trên địa bàn Quận 8. Đơn vị thường xuyên thực hiện thông tin, tuyên truyền các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường tại các trên trang thông tin điện tử của Quận 8, Bản tin của Ủy ban nhân dân 16 phường Quận 8 và tại các cuộc họp Khu phố, Tổ dân phố.

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8 bố trí lịch tiếp công dân vào chiều thứ hai hàng tuần để tiếp nhận và xử lý các phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức, trong đó phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với nội dung phản ánh. Các tổ chuyên môn nghiệp vụ thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8 tiếp nhận xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính tại đơn vị (nếu có). Kết quả: 100% các kiến nghị, phản ánh qua tổng đài 1022, Quận 8 trực tuyến,… được đơn vị giải quyết kịp thời, không để tồn đọng.

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8 phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đưa vào sử dụng vận hành tốt các phần mềm hỗ trợ công tác chuyên môn như: phần mềm quản lý công chức, công đoàn, đoàn thanh niên và chuyển đổi, chuyển hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu hồ sơ CBCC vào hệ thống quản lý hồ sơ CBCC; Phần mềm cơ sở dữ liệu và số hóa tài liệu lưu trữ theo Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Ứng dụng các phần mềm trong quản lý đất đai, kế hoạch sử dụng đất, thống kê đất đai như: AutoCad, MicroStation, TK online...

Đơn vị thường xuyên tuyên truyền, triển khai đến cán bộ công chức đơn vị thực hiện nghiêm Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố; kiểm tra, đánh giá cán bộ, công chức cũng như quán triệt cán bộ công chức việc chấp hành nghiêm thời gian làm việc và thực hiện tốt Quy tắc ứng xử là một trong các tiêu chí để đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ công chức đơn vị.

Trong năm 2023, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8 đã đăng ký thực hiện 02 mô hình tiên tiến, sáng kiến về cải cách hành chính, bao gồm:

+ Công trình 1: “Rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình đã vận hành từ 45 ngày làm việc xuống 42 ngày làm việc” nhằm rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ (03 ngày làm việc), góp phần phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn, nâng mức độ hài lòng của nhân dân đối với sự phục vụ của đơn vị ngày càng cao.

+ Công trình 2: “Rút ngắn thời gian ban hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư từ 10 ngày làm việc còn 08 ngày làm việc nhằm đảm bảo tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công.

Việc áp dụng công nghệ thông tin tại đơn vị đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, chất lượng quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động của đơn vị, từ đó góp phần đưa công tác cải cách hành chính của quận ngày càng có sự chuyển biến mạnh mẽ, sôi nổi, có chiều sâu, làm động lực thúc đẩy người dân, tổ chức, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng, tham gia. Để tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8 tiếp tục triển khai các giải pháp sau:

Một là, định kỳ hàng năm, triển khai, rà soát và công bố công khai kế hoạch sử dụng đất và khung giá đất theo quy định pháp luật; việc lập kế hoạch sử dụng đất phải tổ chức lấy ý kiến góp ý của tổ chức và người dân nhằm nâng tỷ lệ người dân biết, tham dự, đóng góp ý kiến cho kế hoạch sử dụng đất của quận.

Hai là, hàng quý, tổ chức ít nhất 01 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên nước nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên nước. Phối hợp các cơ quan có thẩm quyền triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện hiệu quả quản trị môi trường, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm và kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật đất đai, vi phạm cam kết bảo vệ môi trường của các tổ chức, doanh nghiệp; thông tin kết quả giải quyết của các cơ quan đối với các phản ánh của người dân liên quan đến bảo vệ môi trường.

Bốn là, giải quyết hồ sơ đúng hạn đặc biệt là lĩnh vực đất đai; nâng cao chất lượng hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính, hạn chế tình trạng người dân đi lại nhiều lần; xử lý đúng hạn 100% phản ánh kiến nghị của người dân về quy định thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, môi trường.

Năm là, tập trung củng cố, số hóa dữ liệu, hoàn thiện quy trình thủ tục hành chính theo lĩnh vực phụ trách, đề xuất cắt giảm các quy trình phức tạp, rườm rà.

 

Phòng Tài ngyên - Môi trường Quận 8


Số lượt người xem: 74    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm