SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
6
3
5
2
9
Tin văn hóa thể thao 25 Tháng Mười Hai 2023 10:10:00 SA

10 SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA QUẬN 8 NĂM 2023

1. HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 

 

 

 

Ngày 14 tháng 6 năm 2023, Quận ủy tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết, kinh tế - văn hóa - xã hội của quận có bước chuyển biến tích cực; có 22/23 chỉ tiêu có khả năng hoàn thành vào cuối nhiệm kỳ, trong đó có 03 chỉ tiêu cơ bản đã đạt và vượt kế hoạch, như: (1) Tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính quận và phường đạt trên 97%; (2) Bình quân hàng năm, kéo giảm 5% số vụ phạm pháp hình sự; khám phá các vụ án hình sự đạt trên 75%. Chuyển hóa hoàn toàn các địa bàn trọng điểm về ma túy tại Phường 12, 14; không để phát sinh tụ điểm phức tạp mới; (3) Phấn đấu thành lập mới 05 chi bộ doanh nghiệp, kết nạp 85 đảng viên; thành lập 120 công đoàn cơ sở, kết nạp 2.500 đoàn viên; thành lập trên 15 chi đoàn thanh niên; trên 25 chi hội liên hiệp thanh niên.

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Quận 8 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, được Thành phố chọn làm đại hội điểm. Đại hội có 189 đại biểu chính thức đại diện cho 19.765 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động Quận 8. Với tinh thần Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển, đại hội đã nhất trí bầu Ban Chấp hành Công đoàn Quận 8 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 19 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

 

 

 

 Tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào vận động Nhân dân “Hiến đất làm đường, mở rộng hẻm”, qua 20 năm thực hiện phong trào, đã vận động được 992 hộ dân hiến 8.219,63m2 đất với số tiền ước khoảng 26,803 tỷ đồng, hỗ trợ cho hơn 30 dự án mở rộng hẻm; đặc biệt đã phối hợp với các cơ sở tôn giáo hiến đất mở rộng hẻm để người dân lưu thông qua khu vực này dễ dàng hơn.

 

 

Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo trước 02 năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII, Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện theo cơ chế phối hợp liên ngành, thực hiện lồng ghép chương trình giảm nghèo bền vững, không để tái nghèo; tổ chức nhiều hoạt động nhằm huy động nguồn lực từ xã hội; kết quả, Quỹ “Vì người nghèo” đã vận động được 9,932 tỷ đồng để chăm lo cho các hộ nghèo, hộ khó khăn.

 

 

 

 

 

2. ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, TẬP TRUNG XÂY DỰNG KHÔNG GIAN VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH GẮN VỚI ĐẨY MẠNH “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”

 

Để nâng cao hiệu quả, đổi mới, sáng tạo trong công tác giáo dục lý luận chính trị của quận, quyết tâm đưa những nội dung, tư tưởng của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến gần hơn với toàn thể đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, học sinh và mọi tầng lớp Nhân dân, Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo nghiên cứu đưa hai phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào công tác giảng dạy trong trường học; tổ chức tọa đàm về nội dung 02 tác phẩm; biên soạn các bài viết sinh hoạt chính trị tư tưởng, định kỳ hàng tháng dùng để sinh hoạt chi bộ.

Đồng thời, Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả thực hiện xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn quận, xây dựng môi trường văn hóa, con người văn hóa gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đến nay có 251 không gian rộng khắp trên địa bàn quận gồm 88 không gian tại các trụ sở làm việc; 18 không gian tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; 08 không gian tại các khu nhà trọ, xưởng sản xuất, công viên; 47 không gian tại điểm sinh hoạt khu phố, 28 không gian tại các địa điểm khác như quán cà phê, hợp tác xã, nhà dân; 10 nội dung phi vật thể như hội thi, xây dựng chuyên mục trên fanpage và 52 không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các trường học trên địa bàn quận. Các không gian trong cộng đồng như khu phố, nhà trọ, quán cà phê, công viên; không gian tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo đã góp phần giới thiệu, tuyên truyền đậm nét hơn về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh, thu hút sự quan tâm, tìm hiểu của người dân. Nhiều đơn vị sáng tạo trong tổ chức các hội thi trực tuyến, đăng tải tài liệu truyền, tổ chức cho các em học sinh tham quan các không gian văn hóa Hồ Chí Minh… tạo được sức sống cho các không gian vật thể, qua đó tiếp tục tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn quận, qua đó khen thưởng 11 tập thể, 09 cá nhân có nhiều thành tích, tạo động lực để tập thể, cá nhân tiếp tục duy trì, phát huy việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

 

 

 

 3. CHỦ ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA QUẬN, TẬP TRUNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở CHUNG CƯ, PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC CHỈ TIÊU

Để đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực y tế cơ sở, Ủy ban nhân dân quận và Bệnh viện Chợ Rẫy đã ký kết thỏa thuận hợp tác gồm 6 nội dung, trong thời gian 4 năm (2023 - 2026). Kết quả đầu ra dự kiến của chương trình hỗ trợ gồm: 14 bác sĩ được học thực hành 18 tháng, 84 cán bộ y tế được đào tạo liên tục và cấp chứng chỉ (như hồi sức cấp cứu, cấp cứu cơ bản, siêu âm tổng quát,...), hơn 1.000 cán bộ y tế sẽ được tham gia chương trình đào tạo y khoa liên tục theo chuyên đề và có cấp giấy chứng nhận đào tạo liên tục. Tổng chi phí đào tạo và các hoạt động khác do Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ trong chương trình này dự kiến khoảng 3 tỷ đồng; trong đó, chi phí đào tạo gần 2,7 tỷ đồng.

 

 

Công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội tại các chung cư được tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, tạo được sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị; đến nay đã thành lập được 05 chi bộ chung cư (vượt 03 chỉ tiêu so với Nghị quyết), 27 đoàn thể chính trị - xã hội, 16 tổ chức xã hội; qua đó, phát huy vai trò của đảng viên, đoàn viên, hội viên trong nắm bắt tình hình an ninh trật tự, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho các hộ dân tại chung cư; nổi bật là chung cư Giai Việt. Qua hai lần tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, Ban công tác Mặt trận chung cư Giai Việt đã phát động nhiều phong trào thi đua và được nhiều người dân đăng ký hưởng ứng, cùng chung tay thực hiện các hoạt động chăm lo chia sẻ với người dân khó khăn, cơ nhỡ, xây dựng chung cư ngày càng Văn minh - Sạch đẹp - Nghĩa tình.

 

 

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của quận trong thời gian tới; quận tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chủ động phối hợp trường Đại học Tài chính Marketing triển khai Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý kinh tế, lớp Liên thông Cao đẳng ngành kỹ thuật xây dựng nhằm nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức của quận.

 

 

Xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy các cơ sở đảng xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả; quan tâm chỉ đạo, thực hiện công tác rà soát nguồn phát triển đảng viên để lựa chọn quần chúng ưu tú đưa vào danh sách đối tượng bồi dưỡng kết nạp Đảng. Năm 2023, quận đã kết nạp 202/200 đảng viên, đạt tỷ lệ 101%, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu của năm.

 

 

4. GIẢI NGÂN ĐẦU TƯ CÔNG ĐẠT TỶ LỆ CAO, ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG - Y TẾ - GIÁO DỤC, GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN

Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh với tinh thần “bước vào chiến dịch”, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã ban hành Nghị quyết số 16-NQ/QU ngày 24 tháng 7 năm 2023 về lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội khóa XV với 05 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, trọng tâm là tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành thành phố trong việc ưu tiên thực hiện các công trình trọng điểm nhằm tạo động lực cho sự phát triển của quận như: Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư để xây dựng bờ kè bờ Bắc và bờ Nam Kênh Đôi, Dự án nạo vét trục thoát nước rạch Xóm Củi và các dự án chỉnh trang đô thị, chống ngập nước, phát triển hạ tầng giao thông, tạo liên kết vùng giữa quận với các địa phương lân cận.

Tập trung huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Đến ngày 07/12/2023 đã giải ngân trên 586 tỷ đồng, đạt 86,65; ước tỷ lệ giải ngân năm 2023 đạt trên 95%; là một trong năm đơn vị được Thành ủy - Ủy ban nhân dân Thành phố biểu dương, khen thưởng trong công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

 

 

 

Bên cạnh đó, Quận 8 đã tập trung nguồn lực, tranh thủ sự hỗ trợ của thành phố đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất trường lớp, Bệnh viện, Trung tâm Y tế nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của quận; tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng công trình Đường Bình Đăng (Phường 6); khởi công 06 công trình: Đường nối Chánh Hưng - rạch Sông Sáng; Cải tạo, mở rộng Bệnh viện Quận 8; xây dựng Trung tâm Y tế quận; đường vào Trung tâm Y tế; xây dựng mới Trường Tiểu học Nguyễn Trực Phường 1; sửa chữa và đưa vào sử dụng Trường Tiểu học Thái Hưng, Phường 4.

 

 

Khen thưởng các hộ dân chấp thuận chủ trương, phương án bồi thường Dự án nạo vét trục thoát nước Rạch Xóm Củi

 

 

 

 

 

 

5. QUẬN 8 ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN

Năm 2023 là năm thắng lợi của ngành giáo dục Quận nhà. Quận đã tập trung nhiều giải pháp không để thiếu giáo viên, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng giáo viên, nhân viên của các nhà trường theo lộ trình thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông hiện hành. Quan tâm đầu tư phát triển chất lượng trường, lớp cho năm học mới; chỉ đạo thực hiện công tác sửa chữa Hè cho 18 đơn vị với tổng số tiền gần 21 tỷ đồng. Đồng thời, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận 8 và sự quan tâm của thành phố trong giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để công trình xây dựng Trường Tiểu học Thái Hưng (Phường 4) tiếp tục được thi công, hoàn thành và đưa vào hoạt động phục vụ năm học 2023 - 2024, đã tạo được nhiều phấn khởi trong Nhân dân trên địa bàn quận, nhất là các bậc phụ huynh có con em đang học tại trường Tiểu học Thái Hưng.

 

 

 

 

 

Năm học 2023 - 2024, Quận 8 là quận đầu tiên trên địa bàn thành phố công bố kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp, đồng thời là một trong ba địa phương thực hiện thí điểm tuyển sinh đầu cấp áp dụng bản đồ số về địa giới hành chính (GIS) nhằm giúp học sinh được học tại trường gần nơi cư trú nhất.

Xây dựng trường học tiên tiến hiện đại, quận quan tâm xây dựng mô hình Phòng học thông minh tại trường mầm non 19/5 với các thiết bị hiện đại giúp trẻ thao tác, thực hành với phần mềm học ngoại ngữ tương tác, phần mềm Smartclass với thư viện các bài tập, trò chơi theo từng độ tuổi trẻ. Đưa vào các hoạt động trải nghiệm - Stem (Khoa học- Công nghệ- Kỹ thuật và Toán học) cho trẻ trải nghiệm nhiều hoạt động làm quen với khoa học, không gian sáng tạo, toán ứng dụng... giúp trẻ phát triển tư duy, sáng tạo, logic.

 

 

Đặc biệt năm 2023, với sự quan tâm và phối hợp giữa 02 đơn vị Quận đoàn - Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các Liên đội trường tham gia Hội thi hùng biện Tiếng anh do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức, kết quả Liên đội trường THCS Tùng Thiện Vương đạt giải Nhất Toàn Quốc sân chơi Tranh biện “Lead With Lof Scholar's Cup”.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành giáo dục quận là những chiến sĩ xung kích trên mọi mặt trận, tham gia Đại đội tự vệ nữ ngành Giáo dục Quận 8, Tổ cộng tác viên là giáo viên viết tin bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của quận.

 

 

 

 

6. QUẬN 8 VINH DỰ NHẬN GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2023

Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Quận ủy, sự quyết liệt của Ủy ban nhân dân Quận 8 và sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ công chức, viên chức từ quận đến phường, năm 2023, công tác cải cách hành chính có nhiều giải pháp đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm đã tạo ra một diện mạo mới về cải cách hành chính với những kết quả nổi bật: nghiên cứu, áp dụng rút ngắn quy trình, thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với 26 thủ tục hành chính tại quận và 04 thủ tục hành chính tại phường; phát động và thẩm định công nhận 44 mô hình, sáng kiến cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2023. Đặc biệt có nhiều giải pháp, sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực được thành phố trao tặng giải thưởng sáng tạo, cụ thể:

Giải nhì lĩnh vực kinh tế với Chợ Hoa Xuân "Trên bến dưới thuyền" (Không có giải nhất)

 

 

Chợ Hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” Bến Bình Đông Quận 8 được tổ chức vào khoảng 15 tháng Chạp âm lịch hàng năm, dọc theo kênh Tàu Hủ - Bến Nghé, đường Bến Bình Đông là nét văn hóa đặc trưng của địa phương, được đưa vào 1 trong 19 sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội tiêu biểu thường niên tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Qua từng năm, Chợ Hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” được đổi mới, từ Chợ Hoa Xuân mở rộng thêm hoạt động Tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền”; đồng thời được thành phố chọn là một trong những điểm đến với Không gian “Trên bến dưới thuyền” trong khuôn khổ Lễ hội Sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất. Các hoạt động của Chợ Hoa Xuân đã tạo sự liên kết giữa các địa phương, góp phần phát triển kinh tế; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động bảo tồn, phát huy những nét văn hóa đặc trưng của địa phương, những loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

Giải ba lĩnh vực quản lý nhà nước với Bộ tài liệu phân tích công việc của Ủy ban nhân dân phường và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

Bộ Tài liệu phân tích công việc Ủy ban nhân dân phường và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường được xây dựng nhằm thống kê, xác định cụ thể 42 lĩnh vực với 302 nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân phường và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường. Bộ tài liệu đã hệ thống hóa được từng nhóm lĩnh vực công tác cụ thể để từng cán bộ công chức có định hướng được chức năng, nhiệm vụ của mình; hệ thống được tất cả các Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn và các văn bản dưới luật; xác định công việc được thực hiện một cách liền mạch khi có sự thay đổi nhân sự, cán bộ mới được giao nhiệm vụ sẽ tiếp cận được ngay đối với những nhiệm vụ được phân công, không cần phải thực hiện việc cập nhật hoặc nghiên cứu lại các tài liệu hướng dẫn; giúp lãnh đạo địa phương có được một cái nhìn tổng thể về chức năng, nhiệm vụ được giao để có định hướng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Việc xây dựng Bộ Tài liệu phân tích công việc Ủy ban nhân dân phường và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường sẽ được dùng làm tư liệu cho chuyển đổi số, qua đó xác định được từng bước đầu tư, xây dựng và phát triển Phường thông minh và đáp ứng được tiêu chí của một Chính quyền điện tử ở cấp Phường; là cơ sở để rà soát, giảm bớt các thủ tục hành chính, thực hiện cải cách hành chính thực sự hiệu quả.

7 . QUẬN 8 HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC CHỈ TIÊU THU NGÂN SÁCH, LẦN ĐẦU TIÊN MỨC THU THUẾ CÔNG THƯƠNG NGHIỆP ĐẠT TRÊN 100% DỰ TOÁN

Cùng với sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị quận nhà, các cơ quan, đơn vị chức năng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách, pháp luật thuế đến các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh trên địa bàn; chủ động triển khai linh hoạt, hiệu quả các giải pháp thu ngân sách gắn với phương án thu cụ thể từng tháng, quý; thông báo giao dự toán chi tiết đến từng đội thuế. Hàng tháng, quý, phân tích, đánh giá nguồn thu, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thu thuế; nắm chắc các nguồn thu và đối tượng thu nộp ngân sách. Tập trung phân tích nguồn thu có số thu tăng đột biến, xác định cụ thể các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, sắc thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả.

Kết quả, ước thực hiện thu ngân sách năm 2023 là 1.495,152/1.450 tỷ đồng, đạt 103,1% dự toán năm; đặc biệt thuế công thương nghiệp lần đầu tiên thu 651,036/651 tỷ đồng, đạt 100% dự toán.

 

8. TẬP TRUNG NGUỒN LỰC, NỖ LỰC THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG - AN NINH

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Quận ủy - Ủy ban nhân dân Quận 8 đã lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy Quân sự quận quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của thành phố về công tác quân sự, quốc phòng năm 2023. Thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng, cập nhật, phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị được triển khai đồng bộ, tổ chức tập huấn, huấn luyện cho cán bộ, chiến sỹ đạt tỷ lệ 100%; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân ở 02 cấp. Tham gia Lễ ra quân huấn luyện năm 2023 do Bộ Tư lệnh Thành phố tổ chức đạt hạng nhì. Đặc biệt Hội thao Quốc phòng thể dục, thể thao năm 2023 do Bộ tư lệnh thành phố tổ chức, Quận 8 vinh dự đạt giải nhất toàn đoàn. Kết quả thi đua năm 2023 Quận 8 Nhất cụm thi đua 4, Nhất 21 Quận/Huyện/TP Thủ Đức trong phong trào thi đua quyết thắng Bộ Tư lệnh TP.HCM; được đề nghị Bộ Quốc Phòng tặng cờ thi đua, đây là niềm vinh dự cho lực lượng vũ trang quận nhà. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự Phường 15, Quận 8 được Bộ Tư lệnh TP.HCM và UBND quận 8 khen thưởng vì đã dũng cảm truy bắt thành công đối tượng nguy hiểm trong vụ đốt nhà, giết người nghiêm trọng tại phường 15, góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người “Chiến sĩ sao vuông”.

 

 

Đối với Lực lượng Công an Quận 8 trong năm 2023 đã tập trung phá các chuyên án lớn phối hợp các Phòng nghiệp vụ Công an thành phố đấu tranh triệt phá thành công chuyên án về ma túy tại Phường 14; đã khám phá 01 vụ sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh tại Phường 4; phối hợp các phòng nghiệp vụ của Công an thành phố cùng các đơn vị liên quan truy bắt nhóm 03 đối tượng tham gia cướp Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tại Phường 7; triệt phá băng nhóm cưỡng đoạt tài sản hoạt động tại khu vực Chợ đầu mối Bình Điền, Phường 7 và bắt các đối tượng “cộm cán” hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền; phối hợp khám phá vụ án “Buôn lậu” 3.948 điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay từ Campuchia về Việt Nam.

 

 

 

 

9.RA MẮT PHIM TƯ LIỆU, SÁCH LƯỢC SỬ VÀ BỘ ẢNH CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VỚI CHỦ ĐỀ: HÀNH TRÌNH “LỘI NGƯỢC DÒNG” CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH COVID - 19

Nhằm ghi lại hoạt động công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận; thể hiện trung thực hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận 8 trong công tác ứng phó dịch bệnh COVID-19, phục hồi phát triển kinh tế Quận 8 trong giai đoạn 23/01/2020 - 31/01/2022; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện của cơ sở; tổng hợp, lưu giữ lại các hình ảnh, phim tư liệu của công tác phòng, chống dịch COVID-19, phục hồi phát triển kinh tế của Quận 8 trong giai đoạn 23/01/2020 - 31/01/2022 để làm tư liệu phục vụ công tác tuyên truyền của quận.

Năm 2023, Ban Thường vụ Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã chỉ đạo biên soạn và cho ra mắt Lược sử và Bộ ảnh công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của Quận 8, giai đoạn 2020 - 2022, với chủ đề: HÀNH TRÌNH “LỘI NGƯỢC DÒNG” CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH COVID - 19. Đây là sản phẩm mang giá trị nhân văn nhằm bày tỏ lòng tri ân đến Nhân dân, lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch cùng đồng sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn cùng với Đảng bộ, chính quyền Quận 8 đẩy lùi và chiến thắng đại dịch COVID-19.

 

 

Bên cạnh đó, để lưu lại những ký ức mùa dịch, làm tư liệu bổ sung cho lược sử, Quận đã tổ chức Cuộc thi “Ký ức COVID-19: Quận 8 vượt qua tâm dịch” với 595 bài dự thi, video clip; tham gia Cuộc vận động viết về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Thành phố tổ chứcđạt 01 giải nhất, 01 giải nhì cá nhân và giải nhì tập thể.

10. HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, THỂ THAO CÓ NHIỀU DẤU ẤN ĐẶC BIỆT

Hoạt động văn hóa mừng Xuân - mừng Đảng năm 2023, các ngày lễ lớn, sự kiện văn hóa tại địa phương với nhiều hoạt động, nội dung phong phú, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi, để lại nhiều dấu ấn trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân như Chợ Hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền”, Tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền”’, Không gian “Trên bến dưới thuyền” trong khuôn khổ Lễ hội Sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên; ra mắt sản phẩm du lịch đặc trưng “Quận 8 - Vùng đất của những câu chuyện”; tổ chức thành công Hội thi “Quận 8 đến với hành trình Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh”; Liên hoan văn nghệ các dân tộc lần 2 năm 2023, chủ đề “Bác Hồ với các dân tộc Việt Nam - Một tình yêu bao la”; “Quận 8 Đại đoàn kết toàn dân tộc”, ngày hội Nhà giáo; Hội thi hùng biện tiếng anh - Đại sứ văn hóa du lịch Quận 8, hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

 

 

 

Đoàn Huấn luyện viên và Vận động viên của Quận 8 đạt thành tích tốt nhất tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (Segames 32), mang về 04 huy chương vàng và 06 huy chương bạc, vượt 03 huy chương vàng so với kỳ Segames 31 tổ chức tại Việt Nam, đứng đầu trong 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức.

 

 


Số lượt người xem: 120    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm