SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
8
2
0
8
6
Tin tức sự kiện 10 Tháng Sáu 2013 4:45:00 CH

Triển khai quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

            Từ ngày 01/6/2013, Kho bạc Nhà nước Quận 8 triển khai việc quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước theo Thông tư số 113/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính, theo đó:

1. Tất cả các khoản chi của ngân sách nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao dự toán đối với chi thường xuyên hoặc giao kế hoạch vốn đối với chi đầu tư (gồm cả dự toán ứng trước), có hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ theo chế độ quy định và có giá trị hợp đồng từ 100 triệu đồng trở lên đối với các khoản chi thường xuyên hoặc từ 500 triệu đồng trở lên trong chi đầu tư xây dựng cơ bản thì phải được quản lý, kiểm soát cam kết chi qua Kho bạc Nhà nước trừ các trường hợp cụ thể sau:

- Các khoản chi của ngân sách xã.

- Các khoản chi cho lĩnh vực an ninh, quốc phòng.

- Các khoản thực hiện nghĩa vụ trả nợ của Nhà nước, của Chính phủ.

- Các khoản chi từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài theo phương thức tài trợ chương trình, dự án; chi viện trợ trực tiếp.

- Các khoản chi góp cổ phần, đóng góp nghĩa vụ tài chính, đóng niên liễm cho các tổ chức quốc tế.

- Các khoản chi theo hình thức lệnh chi tiền của cơ quan tài chính các cấp.

- Các khoản chi từ tài khoản tiền gửi của các đơn vị giao dịch tại Kho bạc Nhà nước.

- Các khoản chi ngân sách nhà nước bằng hiện vật và ngày công lao động.

2. Thời hạn gửi và chấp thuận cam kết chi

- Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi ký hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ có giá trị hợp đồng phải làm thủ tục kiểm soát cam kết chi, đơn vị dự toán hoặc chủ đầu tư phải gửi hợp đồng kèm theo đề nghị cam kết chi đến Kho bạc Nhà nước.

- Trong phạm vi 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của đơn vị dự toán hoặc chủ đầu tư, Kho bạc Nhà nước thông báo ý kiến chấp thuận hoặc từ chối cam kết chi cho đơn vị được biết.

            - Trường hợp không có nhu cầu chi tiếp đối với các khoản đã cam kết chi, đơn vị dự toán, chủ đầu tư gửi đề nghị hủy cam kết chi đến Kho bạc Nhà nước.

 

(Nguyễn Đức Lâm - Phòng Tài chính - Kế hoạch)

 


Số lượt người xem: 3324    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm