SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
0
1
2
3
5
2
Tin tức sự kiện 12 Tháng Sáu 2013 3:40:00 CH

Quy định mới về thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01/7/2013

Từ ngày 01/7/2013, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực thi hành. Theo đó có một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công.

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản: phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công; phụ cấp quốc phòng, an ninh; phụ cp độc hại, nguy hiểm đối với ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy him; phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật; trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghip, trợ cấp một ln khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, trợ cấp do suy giảm khnăng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng và các khon trợ cấp khác theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của Bộ luật lao động; trợ cấp mang tính chất bảo trợ xã hội và các khoản phụ cấp, trợ cấp khác không mang tính chất tiền lương, tiền công theo quy định của Chính phủ.

2. Mức giảm trừ gia cảnh đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú là 9 triệu đồng/tháng (quy định cũ là 4 triệu đồng/năm), đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng (quy định cũ là 1,6 triệu đồng/tháng).

Trường hợp chsố giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời đim Luật có hiệu lực thi hành hoặc thời đim điều chnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh phù hợp vi biến động của giá cả đáp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo.

3. Thu nhập tính thuế đối vi thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công là tổng thu nhập chịu thuế trừ các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo him trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phi tham gia bảo hiểm bắt buộc, quỹ hưu trí tự nguyện, các khoản giảm trừ theo quy định.

 

(Nguyễn Đức Lâm - Phòng Tài chính - Kế hoạch)

 


Số lượt người xem: 2921    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm