SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
6
9
0
8
3
Tin tức sự kiện 01 Tháng Bảy 2013 8:55:00 SA

Kỳ 56: Bác Hồ dạy cách dùng cán bộ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm tới công tác cán bộ và huấn luyện cán bộ. Tư tưởng về công tác cán bộ của Bác nhằm xây dựng được đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, có năng lực lãnh đạo, biết tổ chức quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ cách mạng của nước ta, đi đến mục tiêu đã chọn. Chủ tịch Hồ Chí Minh coi cán bộ là gốc của mọi công việc, công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay xấu. Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Bác viết: “cán bộ là những người đem chính sách của Ðảng, của chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Ðồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Ðảng, cho chính phủ hiểu rõ để đặt chính sách cho đúng”. Như vậy công tác cán bộ của Ðảng có ý nghĩa quyết định tới sự thành bại của cách mạng, của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Khi đề cập đến việc dùng cán bộ Bác nêu ra 6 việc cần làm:

 1. Phải hiểu biết rõ cán bộ - Từ trước đến nay, Đảng ta chưa thực hành cách thường xem xét cán bộ. Đó là một khuyết điểm to. Kinh nghiệm cho ta biết: mỗi lần xem xét lại nhân tài, một mặt thì tìm thấy những nhân tài mới, một mặt khác thì những người hủ hóa cũng lòi ra.

2. Phải cất nhắc cán bộ một cách cho đúng - Khi cất nhắc cán bộ, cần phải xem rõ người đó có gần gũi quần chúng, có được quần chúng tin cậy và mến phục không. Lại phải xem xét người ấy xứng với việc gì. Nếu người có tài mà dùng không đúng tài của họ, cũng không được việc.

Nếu cất nhắc không cẩn thận, không khỏi đem người bô lô ba la, chỉ nói mà không biết làm, làm những địa vị lãnh đạo. Như thế rất có hại.

3. Phải khéo dùng cán bộ - Không có ai cái gì cũng tốt, cái gì cũng hay. Vì vậy, chúng ta phải khéo dùng người, sửa chữa những khuyết điểm cho họ, giúp đỡ ưu điểm của họ. Thường chúng ta không biết tùy tài mà dùng người. Thí dụ: thợ rèn thì bảo đi đóng tủ, thợ mộc thì bảo đi rèn dao. Thành thử hai người đều lúng túng. Nếu biết tùy tài mà dùng người, thì hai người đều thành công.

4. Phải phân phối cán bộ cho đúng - Thí dụ trong một nơi quan trọng ở thành thị to  thì phải phái những cán bộ có quan hệ khắn khích với quần chúng. Họ là người trong quần chúng mà ra, có sáng kiến, tinh thần, chắc chắn, chí khí vững vàng. Phải dùng người đúng chỗ, đúng việc.

5. Phải giúp cán bộ cho đúng - Phải luôn luôn dùng lòng thân ái mà giúp đỡ, lãnh đạo cán bộ. Giúp họ sửa chữa những chỗ sai lầm. Khen ngợi họ lúc họ làm được việc. Và phải luôn luôn kiểm soát cán bộ.

6. Phải giữ gìn cán bộ - Tại những nơi phải công tác bí mật khi cần thì phải phái cán bộ mới thế cho cán bộ cũ và phái cán bộ cũ đi nơi khác. Phải tìm mọi cách giữ bí mật cho cán bộ.

Trong mỗi cơ quan đơn vị, có nhiều cán bộ với nhiều sở trường và tính cách khác nhau, mỗi cán bộ dù ở vị trí nào cũng có vai trò quan trọng như nhau, sự khác nhau trong mỗi công việc chỉ là do sự phân công. Người biết dùng cán bộ phải biết nhìn vào những việc họ nghĩ, họ làm, cán bộ giỏi là cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước tập thể, trước nhân dân. 

Hiện nay, mỗi cơ quan, đơn vị đang thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, để việc đánh giá cán bộ, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ được chính xác, người lãnh đạo và cơ quan phải nắm vững yêu cầu nhiệm vụ chính trị và phải có cái tâm trong sáng, chí công vô tư thì mới có thể lựa chọn đúng người tài cho tổ chức, phục vụ lâu dài cho đất nước.

Trong công tác cán bộ không chỉ làm đúng theo nguyên tắc mà còn phải là một nghệ thuật biết dùng người, biết bố trí đúng người, đúng việc, bên cạnh việc đề bạt người tài, đồng thời phải biết khuyến khích những cán bộ khác trong cơ quan phấn đấu nhiều hơn nữa, để cơ quan, đơn vị luôn luôn có người kế thừa và khích lệ tinh thần làm việc ngày càng cao của cán bộ.

Trong công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ, nếu biết áp dụng những quan điểm của Bác sẽ giúp chúng ta sáng suốt, công tâm trong việc lựa chọn, đề bạc cán bộ./.

 

 BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

 

 


Số lượt người xem: 2662    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm