SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
4
5
8
5
7
6
Tin tức sự kiện 01 Tháng Tám 2013 9:00:00 SA

Hướng dẫn Quy trình thực hiện dịch vụ công cấp 3

1.   Thời gian thực hiện xử lý: từ 5 đến 7 ngày làm việc.

2.   Quy trình thực hiện xử lý hồ sơ trên môi trường mạng.

a.   Đăng ký cấp phép:

Bước 1 - Đăng ký tài khoản sử dụng:

Người dân đăng ký sử dụng dịch vụ công (DVC) trên trang (http://motcua.hochiminhcity.gov.vn) để tạo tài khoản mới.

Bước 2 - Đăng nhập hệ thống

Người dân đăng nhập vào hệ thống theo tài khoản đã đăng ký để sử dụng DVC (đọc thông tin hướng dẫn, nhận các biểu mẫu).

Bước 3 - Nhập thông tin cấp phép

Nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu của thủ tục cấp phép cần đăng ký, đính kèm các tập tin (bản scan, có các xác nhận (dấu đỏ)) và gửi lên hệ thống xử lý.

Người dân có thể chọn “Lưu lại hồ sơ” để lưu hồ sơ vừa tạo xong.

b.   Tiếp nhận và thụ lý để cấp phép

Bước 4 - Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận tại UBND Quận sẽ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu sẽ chuyển cho Phòng thụ lý cấp phép thực hiện (chuyển đến bước 6).

Trường hợp hồ sơ không đạt sẽ trả lại cho người dân bổ sung hồ sơ. Thông tin bổ sung hồ sơ sẽ được bộ phận tiếp nhận thông báo trực tiếp qua email và điện thoại cho người dân (chuyển đến bước 5).

Bước 5 - Bổ sung hồ sơ

Người dân sau khi được thông báo bổ sung hồ sơ, sẽ đăng nhập lại tài khoản để xem yêu cầu bổ sung và gửi lại trên hệ thống (quy trình lặp lại bước 3).

Bước 6 - Thụ lý hồ sơ

Phòng chuyên môn sẽ xử lý hồ sơ cho đến khi hoàn tất sẽ chuyển lại bộ phận tiếp nhận để trả dân.

c.   Cấp phép

Bước 7 - Cấp phép

Người dân đăng nhập vào hệ thống để theo dõi tình trạng cấp phép cho hồ sơ đã đăng ký. Trường hợp có thông báo đến nhận hồ sơ cấp phép, người dân phải mang đầy đủ bản gốc liên quan đến hồ sơ cấp phép đến UBND Quận để đối chiếu trước khi trao trả kết quả thực hiện cấp phép cho dân.

Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại UBND Quận.

 

        Địa chỉ đăng ký tài khoản:

         http://motcua.hochiminhcity.gov.vn/_layouts/Pages/Dangky.aspx

          Hướng dẫn thực hiện tại địa chỉ:

          http://motcua.hochiminhcity.gov.vn/_layouts/Pages/Home.aspx

 

 


Số lượt người xem: 4570    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_1
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_2
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_3
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_4
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_5
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_6
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_8
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_9
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_10
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_11
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_12
 • TT tháng 1 và 2 (1)
 • TT tháng 1 và 2 (2)
 • TT tháng 1 và 2 (3)
 • TT tháng 1 và 2 (4)
 • TT tháng 1 và 2 (5)
 • TT tháng 1 và 2 (6)
 • TT tháng 1 và 2 (7)
 • TT tháng 1 và 2 (8)
 • TT tháng 1 và 2 (9)
 • TT tháng 1 và 2 (10)
 • TT tháng 1 và 2 (11)
 • An toàn du lịch
 • Quyền và nghĩa vụ của UBND cấp xã nơi có khoáng sản
 • Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản
 • Một số quy định cơ bản về khoáng sản
 • Quyền và nghĩa vụ của UBND nơi có khoáng sản
 • Thành tựu nổi bật của ngành địa chất Việt Nam
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_12
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_11
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_10
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_9
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_6
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_8
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_7
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_5
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_4
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_3
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_2
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_1
 • Nghĩa tình Quận 8
 • Bản tin Quận 8_phần 5
 • Bản tin Quận 8_phần 4
 • Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa_phần 2
 • Tình hình kinh tế xã hội Quận 8 2011_phần 3
 • Tình hình kinh tế xã hội Quận 8 2011_phần 2
 • Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa_phần 1
 • Tình hình kinh tế xã hội Quận 8 2011_phần 1
 • Hoạt động VHTT TDTT 2011_phần 4
 • Hoạt động VHTT TDTT 2011_phần 3
 • Hoạt động VHTT TDTT 2011_phần 2
 • Hoạt động VHTT TDTT 2011_phần 1
 • Bản tin Quận 8_phần 3
 • Bản tin Quận 8_phần 2
 • Bản tin Quận 8 - Phần 1
Tìm kiếm